Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Wymień podstawowe rodzaje serwerów

  Serwery pełnią wiele funkcji, między innymi kanałów komunikacyjnych i filtrów bezpieczeństwa. Wyróżniamy:

  Serwery zasobów:

  Baz danych

  Archiwum

  Kopii bezpieczeństwa

  Urządzeń WE/WY

  Serwery usług sieciowych:

  Serwery komunikacji...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Edward15 Dodano /02.02.2012 Znaków /439

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedstaw funkcje bram, mostów i routerów

  Bramy – łączą dwa systemy sieciowe o odmiennych strukturach danych, protokołach i architekturze. W czasie transmisji danych bramy dokonują konwersji struktury pakietu na strukturę odpowiednią dla danego adresu docelowego.

  Mosty – stosowane w połączeniach międzysieciowych, mogą łączyć sieci, podsieci...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Edward15 Dodano /02.02.2012 Znaków /991

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zastosowanie przetwarzania rozproszonego, zdalnego i mobilnego w przedsiębiorstwie

  Przetwarzanie rozproszone – realizowane w rozproszonym środowisku komputerowym i zasobach danych, oznacza to, że użytkownik ma dostęp do zasobów innych komputerów, np. w sieci. Zalety:

  - Możliwość rozproszenia partycji zasobów

  - Tworzenie niezależnych segmentów sieci

  - Rozproszenie zasobów...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Edward15 Dodano /02.02.2012 Znaków /1 493

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Korzyści i zagrożenia dla przedsiębiorstw z dostępu do Internetu

  Korzyści:

  Dostęp całą dobę

  Powszechność

  Łatwość użytkowania

  Możliwość wymiany informacji w skali globalnej

  Kontakty międzynarodowe

  Efektywne działanie w skali światowej

  Korzyści marketingowe

  Kreowanie wizerunku firmy

  Łatwość kontaktu z...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Edward15 Dodano /02.02.2012 Znaków /828

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gospodarcze zastosowanie Internetu

  Dostęp do serwisu informacji krajowych i światowych

  Informacje giełd światowych i krajowych

  Informacje o przedsiębiorstwach i do nich

  Uprawianie reklamy i marketingu

  Dostęp do czasopism biznesowych

  Rynek pracy

  Szerokie rynki kupna – sprzedaży

  Sklepy...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Edward15 Dodano /02.02.2012 Znaków /464

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedstaw podstawowe usługi Internetu

  E- mail – poczta elektroniczna

  Ftp – przesyłanie plików

  www – World Wide Web

  Http – hiper text

  IRC – pogawędki

  Grupy dyskusyjne News Group

  TELNET – realizacja zadania na innym komputerze

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Edward15 Dodano /02.02.2012 Znaków /273

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Topologia sieci komputerowych

  Topologia sieci to jeden z czynników jej standaryzacji. Określa dopuszczalne warianty przestrzennego rozmieszczenia elementów w sieci i powiązań między nimi. Podstawowe rodzaje topologii:

  Magistralowa (liniowa stosowana w 80% sieci, zawiera protokół i kartę ETHERNET, szybkość transmisji 100MB/s...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Edward15 Dodano /02.02.2012 Znaków /1 270

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Systemy wspomagania wytwarzania

  CIM – system zintegrowanego wytwarzania, dzielimy na:

  CAE – komputerowe wspomaganie procesów reinżynieryjnych:

  CAPD – wspomaganie projektowania produktów

  CAPPD – wspomaganie procesów programowania produktów

  CAM – wspomaganie procesów wytwarzania

  CAPM – zarządzanie...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Edward15 Dodano /02.02.2012 Znaków /489

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Struktura i zakres funkcjonalny systemów klasy MRP II

  MRP są to systemy planowania potrzeb materiałowych i zasobów produkcji. MRP II to kompleksowe, wielopoziomowe planowanie wszystkich zasobów przedsiębiorstwa. Moduły standardowego MRP II:

  Przetwarzanie zamówień klienta

  Fakturowanie i analiza sprzedaży

  Planowanie produkcji...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Edward15 Dodano /02.02.2012 Znaków /691

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Typologia systemów wspomagania zarządzania (transakcyjne...)

  Systemy transakcyjne – zasilają w proste informacje o przebiegu procesów gospodarczych zgromadzonych w bazach danych, są to:

  Systemy informowania kierownictwa MIS przez wykorzystanie zasobów systemów lub tworzenie od podstaw informacji z własnych zasobów

  Systemy wspomagania DSS –...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Edward15 Dodano /02.02.2012 Znaków /794

  praca w formacie txt

Do góry