Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Rekrutacja

  Charakterystyka

  Pojęcie rekrutacji przyjmuje dwa znaczenia:

  szeroko - jest rozumiana jako cały proces zatrudnienia pracowników, wąsko - jest rozumiana jako pierwszy etap procesu zatrudniania.

  Tu rozpatrujemy ją w ujęciu wąskim. Szczególną uwagę poświęcamy rekrutacji zewnętrznej. Rekrutacja...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.02.2012 Znaków /6 724

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest hipoteza statystyczna

  Hipotezą statystyczną nazywamy dowolne przypuszczenie dotyczące rozkładu prawdopodobieństwa cechy. Hipotezy  statystyczne są formalnym zapisem przypuszczeń merytorycznych sformułowanych w trakcie rozwiązywania  problemów naukowych i praktycznych. Testowaną hipotezę statystyczną oznacza się symbolem H0...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Albin34536 Dodano /02.02.2012 Znaków /714

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Od jakich czynników zależy długość przedziału ufnośći?

  Na długość przedziału wpływa:

  1. liczebność próby – gdy zwiększymy ilość obserwacji (rośnie n), to zwiększa się precyzja oceny, co wyraża się  skróceniem przedziału. Prowadzący może mieć wpływ na długość przedziału ufności, ponieważ to on decyduje o  ilości obserwacji.

  2. poziom...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Albin34536 Dodano /02.02.2012 Znaków /681

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co znaczy, że estymator jest precyzyjny?

  Przy wzrastającej do nieskończoności liczebności próby wariancji D2 (Zn) estymatora Zn przyjmuje wartości coraz bliższe wariancji najefektywniejszego estymatora.

  Odwrotność wariancji estymatora nosi nazwę  precyzji. Estymator najefektywniejszy to taki, który ma największą precyzję.

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Albin34536 Dodano /02.02.2012 Znaków /314

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest przedział ufności

  PRZEDZIAŁ UFNOŚCI  – jest przedziałem o końcach zależnych od próby, który z pewnym z góry zadanym  prawdopodobieństwem pokrywa nieznaną wartość parametru   Õ  P {(Õ  ∈ (O (x1 ,..........xn ),   Ō   (x1 ,..........xn)} =  1  - α (Poziom ufności)

  W wyniku pobrania próby losowej z populacji i obliczenia na...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Albin34536 Dodano /02.02.2012 Znaków /1 110

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest estymator?

  Estymator jest narzędziem wnioskowania statystycznego. Estymator jest to funkcja wyników z próby, czyli statystyka służąca do oszacowania nieznanej wartości parametru populacji. Wartość estymatora z konkretnej próby jest liczbą zwaną oceną parametru.

  Estymatorem może być zatem każda wielkość...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Albin34536 Dodano /02.02.2012 Znaków /1 383

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie są źródła błędów we wnioskowaniu statystycznym? Podać przynajmniej dwa źródła błędów we wnioskowaniu statystycznym

  Źródła błędów: nieliczne lub nielosowo wybrane elementy próby wybór złego rozkładu cechy w populacji,  

  Estymacja : Z uwagi na to że estymacji pewnego parametru za pomocą określonego jego estymatora Zn dokonujemy na  podstawie wyników próby losowej, istnieje możliwość popełnienia błędu. W celu...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Albin34536 Dodano /02.02.2012 Znaków /991

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymienić rozkłady pojawiające się we wnioskowaniu statystycznym, a związane z rozkładem normalnym

  •  Rozkład Piscona

  •  Rozkład Chi – kwadrat

  •  Rozkład T - Studenta

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Albin34536 Dodano /02.02.2012 Znaków /108

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest wnioskowanie statystyczne?

  Wnioskowanie statystyczne  – to możliwość uogólnienia  uzyskanych wyników na całą populację elementów oraz  oszacowanie wielkości popełnionych przy tym błędów. Wynik wnioskowania musi być użyteczny.

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Albin34536 Dodano /02.02.2012 Znaków /259

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co wpływa na jakość wnioskowania statystycznego

  Na jakość wnioskowania statystycznego wpływa:

  •  estymacja (szacowanie) nieznanych wartości parametrów rozkładu cechy w populacji.

  •  słuszność hipotez dotyczących albo wartości parametrów rozkładu cechy w populacji albo postaci tego rozkładu.

  •  jakość próby: liczność, losowy...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Albin34536 Dodano /02.02.2012 Znaków /361

  praca w formacie txt

Do góry