Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Jaką metodą można wyznaczyć Trend?

  Wyznaczanie trendu:

  1. Metoda empiryczna (średnich ruchomych).

  2. Metoda analityczna (najmniejszych kwadratów)- metoda aproksymacji funkcji określonego typu, do zbioru  punktów empirycznych.

  Metoda ta polega na takim  doborze parametrów aproksymowanej funkcji, by suma  kwadratów odchyleń rzędnych punktów...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Albin34536 Dodano /02.02.2012 Znaków /646

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest dolny kwartyl. Co to jest górny kwartyl

  Do najczęściej zaliczanych kwartyli zaliczamy kwartyle:

  Kwartyl dolny-  dzieli on zbiorowość uporządkowaną na dwie części, w ten sposób  że 25% jednostek ma wartość   cechy niższe, a 75% wyższe od kwartyla dolnego. 

  Kwartyl górny– dzieli zbiorowość uporządkowaną na dwie części w ten sposób, że...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Albin34536 Dodano /02.02.2012 Znaków /451

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Do czego służy metoda średnich ruchomych. Na czym polega metoda średnich ruchomych

  Szeregi czasowe ze znacznym udziałem wahań okresowych i przypadkowych poddaje się zwykle wyrównaniu którego  rezultatem jest nowy szereg eksponujący trend rozwojowy środowiska. Najprostszą metodą eliminacji wahań z szeregu czasowego jest obliczenie tzw. średnich ruchomych i zastąpienie nimi pierwotnych...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Albin34536 Dodano /02.02.2012 Znaków /632

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jaka jest zależność między indeksami zmian wartości, ilości oraz cen

  Wartości, ceny i ilości  są wielkościami, które mają szczególne znaczenie w badaniu zjawisk ekonomicznych. Indeksy  zmian tych wielkości są badane razem w tzw. indeksach  agregatowych ( zespołowych ), które w odpowiedni sposób  wyrażają łączne zmiany zachodzące w czasie w całej zróżnicowanej...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Albin34536 Dodano /02.02.2012 Znaków /376

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest indeks Fishera zmian ilości?

  Jeśli  przyjąć,  że indeksy  Laspeyersa i  Paaschego  poprawnie określają granice przedziału, w którym zawarta jest  prawdziwa wartość indeksu, to : 

  Indeks  Fishera zmian  ilości  uważa się za  dobre przybliżenie indeksu właściwie   mierzącego zmiany  ilości ( rozmiarów  fizycznych...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Albin34536 Dodano /02.02.2012 Znaków /393

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest indeks Laspeyresa zamian ilości?

  Indeks Laspayersa zmian ilości  mówi jak zmieniałaby się  całościowo wartość wszystkich towarów w momencie badanym w stosunku do momentu podstawowego, gdyby w obu porównywalnych momentach ceny były niezmienne i takie jak  w momencie  podstawowym, a zmiana wartości nastąpiłaby tylko i wyłącznie na...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Albin34536 Dodano /02.02.2012 Znaków /564

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest błąd drugiego rodzaju

  Błędem II rodzaju - błąd we wnioskowaniu polegający na nie odrzuceniu hipotezy, gdy w rzeczywistości jest ona fałszywa.

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Albin34536 Dodano /02.02.2012 Znaków /126

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest indeks Fishera zmian cen?

  Indeks  Fishera zmian  cen jest  średnią  geometryczną  z indeksów wyznaczonych przez  Laspeyersa i  Paaschego.

  Można go uważać za dobre przybliżenie  indeksu poprawnie mierzącego zmiany cen ( z  dwóch różnych  okresów ) ,  jeśli przyjąć,   że indeksy  Laspeyersa i  Paaschego  określają granice...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Albin34536 Dodano /02.02.2012 Znaków /502

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest błąd pierwszego rodzaju

  Błędem I rodzaju - błąd we wnioskowaniu polegający na odrzuceniu hipotezy, gdy w rzeczywistości jest ona prawdziwa.

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Albin34536 Dodano /02.02.2012 Znaków /121

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przykłady hipotezy statystycznej i podaj przykład hipotezy niestatystycznej

  1.Hipoteza  H0 : µ = 250, Hipoteza ta orzeka, że średnia wartość cechy w populacji wynosi 250.

  2.Hipoteza niestatystyczna „w roku 2010 będzie klęska  żywiołowa” – nie ma mowy o postaci rozkładu i jego parametrach. 

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Albin34536 Dodano /02.02.2012 Znaków /263

  praca w formacie txt

Do góry