Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Dyrektywa jako źródło prawa wspólnotowego

   

  Dyrektywa to akt prawny służący harmonizacji ustawodawstwa krajowego. Zgodnie z art. 249 TWE dyrektywa wiąże państwo, do którego jest skierowana w zakresie celów, jakie mają być osiągnięte, pozostawiając władzom państwowym swobodę wyboru metod i form ich realizacji. Dyrektywa jest pośrednią...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /Albin34536 Dodano /02.02.2012 Znaków /5 024

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasady ogólne jako źródło prawa wspólnotowego

   

  Zasady ogólne są to podstawowe reguły prawa leżące u podstaw systemu prawnego Wspólnot Europejskich. Mają one postać prawa sędziowskiego. Powstają i rozwijają się dzięki orzecznictwu ETS. Niektóre z nich są wprowadzone są do zasad prawa pisanego doprawa pierwotnego. Tylko art. 288 ust.2 TWE...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /Albin34536 Dodano /02.02.2012 Znaków /1 564

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Traktaty akcesyjne jako źródło prawa wspólnotowego

   

  Traktaty akcesyjne zaliczamy do pierwotnego źródła prawa wspólnotowego. Traktaty te regulują warunki przystąpienia nowych państw oraz wprowadzają do traktatów założycielskich konieczne zmiany dotyczące przykładowo nowego składu liczbowego instytucji czy wprowadzając okresy przejściowe, zawieszają...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /Albin34536 Dodano /02.02.2012 Znaków /2 544

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Traktaty jako źródło prawa wspólnotowego

   

  Traktaty są pierwotnym źródłem prawa wspólnotowego. Rozróżniamy traktaty założycielskie i akcesyjne.

  Cały dorobek prawa wspólnotowego łącznie z orzecznictwem ETS nosi miano acquis communautaire.( inaczej Porządek prawny UE – termin z języka francuskiego, który oznacza zbiór zasad prawnych obecnych...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /Albin34536 Dodano /02.02.2012 Znaków /5 064

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasada bezpośredniej skuteczności prawa wspólnotowego

   

  Zasada ta wyraża się w stwierdzeniu, że norma prawa wspólnotowego tworzy sama, bez krajowych aktów transformujących ją do porządku wewnętrznego, prawa i obowiązki dla podmiotów indywidualnych.

  Zasada ta przyznaje obywatelom państw członkowskich UE status obywateli Europy na długo przed stworzeniem...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /Albin34536 Dodano /02.02.2012 Znaków /455

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasada bezpośredniego stosowania prawa wspólnotowego

   

  Zgodnie z tą zasadą prawo wspólnotowe uzyskuje automatycznie status prawa pozytywnego w porządku wewnętrznym państwa, bez potrzeby jego transformacji Owa zasada wynika bezpośrednio z samych postanowień traktatowych.

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /Albin34536 Dodano /02.02.2012 Znaków /237

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kompetencje wspólnot UE do zawierania umów międzynarodowych – doktryna paralelizmu

   

  Wyraźna kompetencja Wspólnot do zawierania umów międzynarodowych ze skutkiem wiążącym państwa członkowskie dotyczy umów stowarzyszeniowych (art.310 TWE) i umów handlowych (art.133 TWE). W związku z tak lakonicznym uregulowaniem zewnętrznych kompetencji prawodawczych Wspólnot orzecznictwo ETS...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /Albin34536 Dodano /02.02.2012 Znaków /587

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cechy i charakter prawa wspólnotowego

   

  Cały dorobek prawa wspólnotowego łącznie z orzecznictwem ETS nosi miano acquis communautaire.( inaczej Porządek prawny UE – termin z języka francuskiego, który oznacza zbiór zasad prawnych obecnych Wspólnot Europejskich, jak również orzecznictwo .) Prawo pierwotne obejmuje umowne prawo międzynarodowe...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /Albin34536 Dodano /02.02.2012 Znaków /2 394

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kompetencje nadane a kompetencje dorozumiane Wspólnot UE do stanowienia prawa

   

     

  Kompetencje nadane (kompetencje wyraźne) – państwa członkowskie przekazały Wspólnotom tyle uprawnień legislacyjnych należących dotychczas do ich organów prawodawczych, ile wynika w sposób bezpośredni z traktatów. Kompetencje Wspólnot do wydawania aktów prawa pochodnego...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /Albin34536 Dodano /02.02.2012 Znaków /988

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kompetencje Wspólnot UE do wydawania aktów prawnych na podstawie art. 308 TWE

   

  Kompetencje legislacyjne wynikające z tego przepisu określa się mianem kompletacjami blankietowymi lub dodatkowych. Zgodnie z art.308 „jeżeli działania wspólnoty okaże się niezbędne do osiągnięcia, w ramach funkcjonowania wspólnego rynku, jednego z celów Wspólnoty, a niniejszy Traktat nie...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /Albin34536 Dodano /02.02.2012 Znaków /791

  praca w formacie txt

Do góry