Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Sieć kostki bocznej

  Sieć kostki bocznej (rete malleolare lalerale) powstaje głównie: 1) z t. kostkowej przedniej bocznej wraz z 2) gałęzią przeszywającą t. strzałkowej oraz 3) z gałęzi kostki bocznej t. strzałkowej.

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /alyssa Dodano /02.02.2012 Znaków /215

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sieć kostki przyśrodkowej

  Sieć kostki przyśrodkowej (rete malleolare mediale) tworzą głównie: 1) t. kostkowa przednia przyśrodkowe oraz 2) gałąź kostki przyśrodkowej t. piszczelowej tylnej, które na wolnej powierzchni kostki licznie zespalają się z sobą.

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /alyssa Dodano /02.02.2012 Znaków /256

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZESPOLENIA TĘTNIC PODUDZIA

  Na goleni odróżniamy dwa układy tętnicze: 1) jeden przedni, który reprezentuje t. piszczelowa przednia: 2) drugi tylny, składający się z t. piszczelowej tylnej i t. strzałkowej. Ostatnia, zazwyczaj o połowę cieńsza od poprzedniej, stanowi drogę pośrednią w stosunku do obu dróg tt. piszczelowych i w...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /alyssa Dodano /02.02.2012 Znaków /1 095

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gałąź kostki bocznej

  Gałąź kostki bocznej (ramus malleolaris lateralis) jest niewielkim naczyniem często odchodzącym z gałęzi łączącej; krzyżuje ona stronę tylną więzozrostu piszcze-lowo-strzałkowego i rozgałęzia się na kostce bocznej. Wspólnie z t. kostkową przednią boczną wytwarza sieć kostki. Często jest...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /alyssa Dodano /02.02.2012 Znaków /337

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gałąź łącząca

  Gałąź łącząca (ramus communicans) odchodzi z odcinka końcowego t. strzałkowej przykryta ścięgnem zginacza długiego palucha. Biegnie ona poprzecznie w kierunku t. piszczelowej tylnej, z którą się łączy. Poza tym rozgałęzia się ona na tylnej powierzchni stawu skokowego górnego i na piszczeli...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /alyssa Dodano /02.02.2012 Znaków /445

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odmiany tętnicy piszczelowej tylnej i tętnicy strzałkowej

  Według Adachiego silne uwstecznienie t. piszczelowej tylnej u Europejczyków występuje w 8,5%, u Japończyków w 5%.

  Jeżeli t. piszczelowa tylna jest silnie uwstecznioną. to jako bardzo cienkie naczynie sięga mniej więcej do dolnej trzeciej części goleni i zespala się albo z gałęzią łączącą 1...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /alyssa Dodano /02.02.2012 Znaków /902

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tętnica strzałkowa

  T. strzałkowa (a. peronea) jest dużym naczyniem, które odchodzi poniżej szyjki strzałki (mniej więcej 5 cm poniżej rozdwojenia t. podkolanowej). Jest ona położona głęboko w komorze zginaczy. U góry biegnie 1) skośnie w kierunku strzałki na części początkowej m. piszczelowego tylnego; następnie 2)...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /alyssa Dodano /02.02.2012 Znaków /1 011

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gałąź przeszywająca tętnicy strzałkowej

   Gałąź przeszywająca (ramus perforans) przenika przez błonę międzykostną powyżej więzozrostu piszczelowo-strzałkowego i przechodzi na przednią stronę goleni, gdzie się zespala z t. kostkową przednią boczną. Gałąź ta bierze udział w wytwarzaniu sieci kostki bocznej oraz sieci piętowej...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /alyssa Dodano /02.02.2012 Znaków /428

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gałęzie mięśniowe t. piszczelowej

  Gałęzie mięśniowe (rami musculares) t. piszczelowej tylnej zaopatrują m. płasz-czkowaty oraz głębokie zginacze goleni. Gałęzie, które kierują się w stronę przyśrodkową, odżywiają okostną piszczeli i skórę. Niektóre gałęzie przenikają przez błonę międzykostną i wstępują w obszar...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /alyssa Dodano /02.02.2012 Znaków /371

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gałęzie piętowe

  Gałęzie piętowe (rami calcanei) rozprzestrzeniają się w tkance tłuszczowej i skórze powierzchni przyśrodkowej kości piętowej. Odchodzą one z t. piszczelowej tylnej u samego jej podziału końcowego i nieraz przebijają troczek zginaczy. Rozgałęziają się one również na tylnej stronie guza...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /alyssa Dodano /02.02.2012 Znaków /579

  praca w formacie txt

Do góry