Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Tętnica boczna stępu

  T. boczna stępu (a. larsea lateralis) jest jedną z większych gałęzi. Pod ostrym kątem odchodzi ona z obwodu bocznego t. grzbietowej stopy nieco poniżej dolnego troczka prostowników; stąd przykryta prostownikiem krótkim palców kieruje się bocznie i do przodu w kierunku podstawy kości V śródstopia i...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /alyssa Dodano /02.02.2012 Znaków /811

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozkład gałęzi tętnicy grzbietowej stopy

  >

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /alyssa Dodano /02.02.2012 Znaków /1 076

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tętnice przyśrodkowe stępu

  Tt. przyśrodkowe stępu (aa. tarseae mediales) są to 2—3 inałe naczynia odchodzące z przyśrodkowego obwodu t. grzbietowej stopy; rozgałęziają się one na przy-środkowym brzegu stopy i łączą z siecią kostki przyśrodkowej. Zaopatrują one poza tym skórę i szkielet brzegu przyśrodkowego...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /alyssa Dodano /02.02.2012 Znaków /323

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tętnica grzbietowa stopy położenie

  T. grzbietowa stopy leży na więzadłach i kościach grzbietu stopy przykryta skórą i powięzią oraz u góry dolnym ramieniem troczka dolnego prostowników. W związku ze swym stosunkowo powierzchownym położeniem i twardym podłożem tętno naczynia jest wyraźnie wyczuwalne, a w przypadkach zranienia...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /alyssa Dodano /02.02.2012 Znaków /978

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tętnica grzbietowa stopy

  T. grzbietowa stopy (a. dorsalis pedis) jest tętnicą końcową t. piszczelowej przedniej.

  T. grzbietowa stopy rozpoczyna się na poziomie troc.zka dolnego prostowników; stąd biegnie ona do przodu na grzbiecie stopy aż do końca bliższego pierwszej przestrzeni miedzykostnej śródstopia; tutaj rozdwaja sie...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /alyssa Dodano /02.02.2012 Znaków /714

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TĘTNICE STOPY

  Stopę zaopatrują: a) t. grzbietowa stopy, przedłużenie t. piszczelowej przedniej oraz b) tt. podeszwowe, przyśrodkową i boczna, gałęzie końcowe t. piszczelowej tylnej. Dodatkowo dochodzą do stopy gałęzie tętnic wyżej położonych, zwłaszcza piętowe t. piszczelowej tylnej i strzałkowej.

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /alyssa Dodano /02.02.2012 Znaków /306

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tętnica piszczelowa przednia

  T. piszczelowa przednia (a. tibialis anterior) jako przednia gałąź końcowa t. podkolanowej odchodzi poniżej dolnego brzegu m. pod kolanowego. Przenika ona przez górny otwór błony międzykostnej goleni i biegnie wzdłuż jej przedniej powierzchni ku dołowi, dochodząc aż do grzbietu stopy. Tętnica jest...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /alyssa Dodano /02.02.2012 Znaków /463

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tętnica piszczelowa tylna

  T. piszczelowa tylna (a. tibialis posterior) zwykle silniejsza od poprzedniej jest właściwym przedłużeniem t. podkolanowej. Rozpoczyna się ona w przejściu pod łukiem ścięgnistym m. płaszczkowatcgo, biegnie na głębokich zginaczach goleni i kończy się w przejściu na podeszwę stopy na powierzchni...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /alyssa Dodano /02.02.2012 Znaków /572

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pierścień tętniczy okolicy kostek

  Zarówno na stronic przedniej, jak i tylnej goleni obie sieci tętnicze kostek łączą się z sobą. Z tyłu t. piszczelowa tylna zespala się z t. strzałkową jedną lub kilkoma gałęziami łączącymi. Z przodu łączą się z sobą gałęzie t. piszczelowej przedniej. Dlatego też na wysokości kostek...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /alyssa Dodano /02.02.2012 Znaków /461

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sieć piętowa

  Powyższy pierścień tętniczy okolicy kostek jest wzmocniony dalszą siecią naczyniową, która obejmuje guz piętowy od tyłu, od strony przyśrodkowej oraz bocznej. W utworzeniu tej sieci biorą głównie udział: 1) gałęzie piętowe t. piszczelowej rylnej oraz 2) gałęzie piętowe t...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /alyssa Dodano /02.02.2012 Znaków /322

  praca w formacie txt

Do góry