Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  TĘTNICA PODESZWOWĄ BOCZNA

  T. podeszwową boczna (a. plantańs lateralis) przeważnie jest silniejszą gałęzią powstałą z rozdwojenia t. piszczelowej tylnej; początek jej, tak jak przyśrodkowej, leży w kanale kostki przyśrodkowej między obu blaszkami troczka zginaczy. Po wstąpieniu na podeszwę kieruje się ona łukowato do...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /alyssa Dodano /02.02.2012 Znaków /1 123

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Łuk podeszwowy

  Łuk podeszwowy (arcus plantaris) odpowiada łukowi dłoniowemu głębokiemu; leży on głęboko na stronic podeszwowej części bPższych kości śródstopia 2 do 4 oraz mm. międzykostnych, między nimi a głową skośną przywodziciela palucha; bocznie leży on bardziej powierzchownie niż przyśrodkowo...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /alyssa Dodano /02.02.2012 Znaków /760

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tętnica podeszwową przyśrodkowa

  T. podeszwową przyśrodkową (a. plantaris medialis) przeważnie jest słabszą gałęzią powstałą z rozdwojenia t. piszczelowej tylnej. Często jednak (w 20%) jest ona silniejsza od t. podeszwowej bocznej; rzadziej obie są tej samej grubości. Tętnica przyśrodkową rozpoczyna się między obu blaszkami...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /alyssa Dodano /02.02.2012 Znaków /773

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gałąź powierzchowna tętnicy podeszwowej przyśrodkowej

  Gałąź powierzchowna (ramus super ficialis) w przedłużeniu pnia biegnie dalej do przodu wzdłuż przyśrodkowego brzegu odwodziciela pałucha aż do podstawy I palca. Zaopatruje ona częściowo zginacz krótki palców oraz mięśnie położone po stronie palucha, jak również skórę przyśrodkowej strony...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /alyssa Dodano /02.02.2012 Znaków /402

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gałąź głęboka tętnicy podeszwowej przyśrodkowej

  Gałąź głęboka (ramus profundus), silniejsza niż powierzchowna, biegnie głębiej i bardziej bocznie od poprzedniej. Kończy się ona bardzo zmiennie; przeważnie rozdwaja się u podstawy palucha na t. podeszwową I palca biegnącą wzdłuż przyśrodkowego brzegu palucha oraz na gałąź łączącą się...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /alyssa Dodano /02.02.2012 Znaków /506

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sieć grzbietowa stopy

  Sieć grzbietowa stopy (rete dorsale pedis). Sieć tętnicza grzbietowa stopy położona jest bezpośrednio na grzbietowych więzadłach stępu. Oprócz t. grzbietowej stopy wytwarzają ją głównie t. boczna stępu (pojedyncza lub podwójna), t. łukowata oraz przeważnie mniejsza gałązka boczna t. grzbietowej...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /alyssa Dodano /02.02.2012 Znaków /563

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tętnica grzbietowa I śródstopia

  T. grzbietowa I śródstopia (a. metatarsea dorsalis I) jest największą z tętnic grzbietowych śródstopia. Stanowi ona przedłużenie t. grzbietowej stopy i biegnie do przodu na pierwszym mięśniu międzykostnym grzbietowym. W pierwszej przestrzeni międzykostnej dzieli się ona na dwie gałęzie; jedna z nich...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /alyssa Dodano /02.02.2012 Znaków /558

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gałąź zatoki stępu

  Gałąź zatoki stępu (ramus sinus tarsi) przenika przez zatokę stępu — kanał położony między kością skokową a piętową — i łączy się z t. piszczelową tylną lub z t. podeszwową przyśrodkową. Gałąź ta jest filogenetycznie ważna, silnie rozwinięta u ssaków i zarodków ludzkich. Często...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /alyssa Dodano /02.02.2012 Znaków /466

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tętnica grzbietowe śródstopia

  Tt. grzbietowe śródstopia (aa. metatarseae dorsales) przeważnie w liczbie trzech kierują się do 2, 3 i 4 przestrzeni międzykostnej. Każda z tych tętnic biegnie na powierzchni grzbietowej mięśni międzykostnych grzbietowych i na poziomie końca dalszego przestrzeni międzykostnej śródstopia rozdwaja...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /alyssa Dodano /02.02.2012 Znaków /966

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tętnica łukowata

  T. łukowata (a. arcuata) jest największą gałęzią t. grzbietowej stopy. Rozpoczyna się ona mniej więcej na poziomie stawów stępowo-śródstopnych (dawniej zwanych stawem Lisfranca) i stąd kieruje się poprzecznie do brzegu bocznego stopy, biegnąc na powierzchni grzbietowej końców bliższych czterech...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /alyssa Dodano /02.02.2012 Znaków /957

  praca w formacie txt

Do góry