Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Żyły mózgowia

  O ile tętnice mózgowia po utworzeniu koła tętniczego na podstawce mózgu promienisto wysyłają z niego gałęzie do wszystkich części istoty szarej i białej, o tyle żż. mózgowia (w. encepkali) kierują sie zupełnie innymi drogami; w swym przebiegu nie towarzyszą one tętnicom i dlatego też mają inne...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /alyssa Dodano /02.02.2012 Znaków /1 678

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŻYŁY KRĄŻENIA WIELKIEGO

  Większość tętnic, jak wiemy, towarzyszy jednej lub dwom żyłom. O ile jednak cały układ tętniczy wielkiego krążenia wychodzi z jednego wielkiego pnia, aorty, o tyle krew żylna powraca do serca dwoma wielkimi pniami: z górnej połowy ciała przez ż. główną górną (v. cara superior), z połowy dolnej...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /alyssa Dodano /02.02.2012 Znaków /522

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Żyła główna dolna

  Ż. główna dolna (v. cava inferior) położona na tylnej ścianie tułowia po prawej stronic aorty brzusznej powstaje z połączenia obu żż. biodrowych wspólnych (w. iliacae comrnunes), które z kolei wytwarzają sie ze zlania ż. biodrowej zewnętrznej (v. Hiaca externa) z ż. biodrową wewnętrzną (v. iliaca...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /alyssa Dodano /02.02.2012 Znaków /756

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Żyła główna górna

  Ż. główna górna (v. cava superior) położona w śród piersi u powstaje ze zlania się dwóch żż. rami en 110-głowo wy ch (w. hrachio-cephalicae), prawej i lewej (na wysokości 1 stawu mostkowo-żebrowego prawego), w przeciwieństwie do układu tętniczego, w którym występuje tylko jeden pień...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /alyssa Dodano /02.02.2012 Znaków /598

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zyły płucne

  Zż. płucne (w. pulmonales) obustronnie wychodzą z wnęki płuca, przenikają przez osierdzie i uchodzą do lewego przedsionka scrca doprowadzając mu krew utlenioną. W zasadzie do lewego przedsionka z każdej strony wiodą dwie żyły, ż. płucna górna (v. puimonaiis superior) i ż. płucna dolna (v...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /alyssa Dodano /02.02.2012 Znaków /1 256

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KRĄŻENIE PŁODOWE

  Płód pobiera tlen i substancje odżywcze z krwi matki w łożysku: tam również wydala produkty końcowe swej przemiany materii. Po urodzeniu wszystkie te czynności wykonuje ustrój przy pomocy swych własnych narządów wewnętrznych, a wymiana gazowa dokonuje się w jego płucach. Tym zmianom czynnościowym...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /alyssa Dodano /02.02.2012 Znaków /5 456

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Żyły krążenia wątrobowego

  Wątroba, jak wiemy , powstaje z sieci beleczek nabłonkowych wyrastających z entodermy dwunastnicy do przegrody poprzecznej. Przez przegrodę biegną również żyły żółtkowe zdążające z pęcherzyka żółtkowego do zatoki żyincj serca. Żyły te, rozgałęziając się między siecią beleczek. tworzą...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /alyssa Dodano /02.02.2012 Znaków /3 038

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Żyły zasadnicze tylne

  Żż. zasadnicze tylne (uu. cardinales posteriores s. postcardlnales). Analogiczne, choć więcej złożone procesy przesuwania się ujść, zanikania części naczyń, tworzenia się między nimi zespoleń oraz powstawania nowych żył obserwujemy podczas różnicowania się części tułowiowej układu...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /alyssa Dodano /02.02.2012 Znaków /3 039

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Żyły zasadnicze przednie

  Żż. zasadnicze przednie (w. cardinales anteriores s. precardinales) prowadzą krew z sieci żylnych otaczających mózgowie. Po utworzeniu kończyn przednich żyły te przyjmują żyły podobojczykowc (w. subclaiiae). W końcu 2 miesiąca, po włączeniu zatoki żylnej serca w ścianę przedsionka prawego, żyła...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /alyssa Dodano /02.02.2012 Znaków /1 802

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROZWÓJ PNI ŻYLNYCH

  Z pierwotnej sieci naczyniowej zarodka i jego błon płodowych już w końcu 3 tygodnia zaczynają się wyodrębniać obok tętnic również naczynia żylne odprowadzające krew do zatoki żylnej serca. Wkrótce różnicują się następujące żyły okresu krążenia żółtkowego (t. I, str. 94 i ryc. 30): z...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /alyssa Dodano /02.02.2012 Znaków /1 264

  praca w formacie txt

Do góry