Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Żyła zażuchwowa

  Ż. zażuchwowa (o. retromandibularis) powstaje powierzchownie do przodu od małżowiny usznej z połączenia ż. skroniowej powierzchownej i środkowej; dalej biegnie ona w miąższu przyusznicy ku dołowi do tyłu od gałęzi żuchwy i bocznie od t. szyjnej zewnętrznej; pod kątem żuchwy zawraca skośnie do...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /alyssa Dodano /02.02.2012 Znaków /496

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Żyły skroniowe powierzchowne

  Żż. skroniowe powierzchowne (w. temporales super fu i ale s). Wychodzą one z sieci żylnej sklepienia czaszki, biegną ku dołowi na powięzi skroniowej do przodu od małżowiny usznej i łączą się w jeden pień, który od tyłu towarzyszy tętnicy skroniowej powierzchownej. Żyła jest wyposażona w...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /alyssa Dodano /02.02.2012 Znaków /377

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Źyła skroniowa środkowa

   Ź. skroniowa środkowa (v. temporalis media) biegnie poprzecznie w m. skroniowym ku tyłowi, nie towarzysząc tętnicy. Z przodu zespala się z powierzchownymi odgałęzieniami ż. twarzowej, zaś w samym mięśniu z ż skroniową głęboką, po czym przebija powięź skroniową nad nasadą łuku jarzmowego...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /alyssa Dodano /02.02.2012 Znaków /348

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Żyły stawowe żuchwy

  Żż. stawowe żuchwy (w. arliculares mandibulae) pochodzą ze splotu żylnego oplatającego staw skrońiowo-żuchwowy: splot ten przyjmuje również żż. bębenkowe (wychodzące przez szczelinę skalLsto-bębenkową z jamy bębenkowej) oraz żyły przewodu słuchowego zewnętrznego i bębenka. Splot ten łączy...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /alyssa Dodano /02.02.2012 Znaków /353

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Żyła podniebienna zewnętrzna

  Ż. podniebienna zewnętrzna (v. palatina exlerna') rozpoczyna się w podniebieniu miękkim, kieruje się do migdałka podniebiennego i uchodzi do /.. twarzowej lub innej żyły tej okolicy.

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /alyssa Dodano /02.02.2012 Znaków /191

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Żyła kątowa

  Ż. kątowa (v. anguluris). Początkowy odcinek ż. twarzowej ma nazwę ź. kątowej, która zespala się z ż. nosowo-czołową. początkowym odcinkiem ż. ocznej górnej; o znaczeniu tego połączenia mowa była poprzednio. Do przodu od nasady nosa poprzecznym zespoleniem ż. kątowa łączy się z...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /alyssa Dodano /02.02.2012 Znaków /331

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Żyła nadbloczkowa

  Ż. nadbloczkowa (v. supratrachlearis ) i z. nadoczodołowa (v. supraorbitalis). Z połączenia obu tych żył powstaje ż. kątowa. Ź. nadbloczkowa wychodzi z sieci żylnej przedniej części sklepienia czaszki; często jest żyłą pojedynczą i wówczas nieraz uchodzi do lewej ż. kątowej. /. nadoczodołowa...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /alyssa Dodano /02.02.2012 Znaków /517

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Żyły powiekowe

  Żż. powiekowe (w. palpebraUs) górne i dolne wychodzą z odpowiedniej powieki; górna uchodzi do ż. kątowej, dolna niżej do ż. twarzowej.

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /alyssa Dodano /02.02.2012 Znaków /155

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Żyła głęboka twarzy

  Ż. głęboka twarzy (v.faciei profunda), silna gałąź biegnąca na m. policzkowym i>d tyłu do przodu: żyła ta łączy ż. twarzową z ż. zażuchwową oraz ze splotem skrzydłowym.

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /alyssa Dodano /02.02.2012 Znaków /190

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POWIERZCHOWNE ŻYŁY GŁOWY I SZYI

  Powierzchowne żyły głowy i szyi rozpoczynają się w sieci żylnej na sklepieniu czaszki. Z sieci tej obustronnie cztery pnie zbiorcze — ż. twarzowa, ż. skroniowa powierzchowna (gałąź ż. zażuchwowej uchodzącej do ż. twarzowej), ż. uszna tylna i ż. potyliczna — kierują się ku dołowi z każdej...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /alyssa Dodano /02.02.2012 Znaków /611

  praca w formacie txt

Do góry