Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  ŻYŁY KOŃCZYNY GÓRNEJ

  Żyły kończyny górnej (jak również dolnej) tworzą dwa układy, powierzchowny i głęboki. Granicę między obu stanowi powięź ramienia i przedramienia (powięź szeroka i powieź podudzia). Żyły układu powierzchownego leżą na powięzi w podskórnej tkance łącznej i tłuszczowej, żyły układu...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /jennad Dodano /02.02.2012 Znaków /1 394

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Żyły głębokie

  Żyły głębokie podwójnie towarzyszą tętnicom. Żyły towarzyszące t. łokciowej i promieniowej przechodzą w żyły towarzyszące t. ramiennej. Zazwyczaj podwójne żż. ramienne przedłużają się w pojedynczą ż. pachową i dalej w ż. podobojczykową.

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /jennad Dodano /02.02.2012 Znaków /278

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Żyła szyjna zewnętrzna

  Ż. szyjna zewnętrzna oraz jej gałąź ż. szyjna przednia (v. jugularis anterior) biegną powierzchownie na szyi w odróżnieniu od głębokiej, ż. szyjnej wewnętrznej, która z podstawy czaszki wzdłuż bocznego obwodu t. szyjnej wewnętrznej i t. szyjnej wspólnej kieruje się do podstawy szyi. Tutaj, ku...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /jennad Dodano /02.02.2012 Znaków /809

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Żyły tarczowa dolna

  Ż. tarczowa dolna (v. thyreoidea inferior). Ż. tarczowa dolna, przeważnie pojedyncza, nic jest żyłą towarzyszącą odpowiedniej tętnicy. Wychodzi ona ze splotu tarczowego nieparzystego (filexus thyreoideus impar; str. 30żonego na gruczole tarczowym i ku dołowi od niego na powierzchni przedniej tchawicy...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /jennad Dodano /02.02.2012 Znaków /672

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

 • Ocena brak

  Zatoki opony twardej

  Zatoki opony twardej (sinus durae matris) są główTiymi przewodami, które przyjmują krew żylną z mózgowia, znacznej części oczodołu oraz błędnika, jak również z opony twardej i kości czaszki. Położone na wewnętrznej powierzchni czaszki między dwiema blaszkami opony twardej są przewodami...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /jennad Dodano /02.02.2012 Znaków /1 126

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Żyła językowa

  Ż. językowa (v. lingualis). Obszar drenowania ż. językowej odpowiada obszarowi rozgałęzień t. językowej, obejmuje więc cały język oraz piętro podjęzykowe dna jamy ustnej; dopływami ż. językowej są:

  1) Ż. głęboka języka (i. profunda linguae) podwójnie towarzyszy tętnicy językowej i jej...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /jennad Dodano /02.02.2012 Znaków /1 179

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Żyły tarczowe

  Z żył tarczowych  rozróżniamy żż. tarczowe górne, ż. tarczową dolną oraz żż. tarczowe najniższe; z nich tylko górne są żyłami towarzyszącymi odpowiedniej tętnicy.

  Z żż. tarczowych górnych jedna, przeważnie dolna, jako ż. tarczowa środkowa (v. thyreoidea media) może przebiegać samodzielnie...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /jennad Dodano /02.02.2012 Znaków /681

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Żyły tarczowe górne

  Żż. tarczowe górne powstają w górnym biegunie płata bocznego tarczycy i w trójkącie t. szyjnej biegną prawie poprzecznie do ż. szyjnej wewnętrznej. Uchodzą one do niej albo samodzielnie, albo też wspólnym pniem z ż. językową. Z reguły obejmują one t. tarczową górną jako dwie żyły...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /jennad Dodano /02.02.2012 Znaków /859

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Położenie żyły szyjnen wewnętrznej

  Stosunek do tętnic szyjnych. W górnej części swego przebiegu — w obrębie trójkąta t. szyjnej — ż. szyjna wewnętrzna biegnie wzdłuż boczno-tylnego obwodu t. szyjnej wewnętrznej . Im bardziej powrózek naczyniowy zbliża się do dolnego kąta trójkąta, tym bardziej żyła utraca swe położenie...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /jennad Dodano /02.02.2012 Znaków /1 038

  praca w formacie txt

Do góry