Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  ŻYŁY POWIERZCHOWNE PRZEDRAMIENIA I RAMIENIA

  Żyły powierzchowne przedramienia są osobniczo zmienne; zazwyczaj tworzą one nieregularną sieć żylną o dużych oczkach wydłużonych w kierunku osi kończyny. Na powierzchni przedniej przedramienia w sieci tej zaznaczają się przeważnie trzy większe pnie żylne: ż. odpromie-niowa (v. cephalica), ż...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /jennad Dodano /02.02.2012 Znaków /876

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zyła odpromieniowa

  Z. odpromieniowa (z;, cephalica, z arabskiego: al-kifal = należąca do głowy) powstaje ze zlania się łuku żylnego grzbietowego śródręcza z ż. od-promieniową kciuka; biegnąc ku górze, krzyżuje ona okolicę tabakierki anatomicznej, spiralnie okala brzeg promieniowy dolnej części przedramienia i...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /jennad Dodano /02.02.2012 Znaków /1 968

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Żyły dłoni

  Żyły dłoni są liczne, lecz drobne. Tworzą one skórną sieć dłoniową o poligonalnych oczkach, położoną na rozcięgnie dłoniowym i na powięzi kłębu kciuka oraz małego palca. Z sieci tej krew odpływa ku bokom do ż. odłokciowcj małego palca oraz do ż. odpromieniowej kciuka, a z części...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /jennad Dodano /02.02.2012 Znaków /420

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sieć grzbietowa palców

  >

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /jennad Dodano /02.02.2012 Znaków /727

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Żyły grzbietu ręki

  Żyły grzbietu ręki  są bardzo zmienne. Tworzą one sieć żylną grzbietową (rete letwsum dorsale manus) na ogół ułożoną podłużnie, w której często nie daje się stwierdzić typowego rozplanowania; często natomiast odwrotnie, sieć ta przedstawia wyraźny układ, który schematycznie przedstawia się...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /jennad Dodano /02.02.2012 Znaków /1 059

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŻYŁY POWIERZCHOWNE

  Żyły powierzchowne albo żyły skórne (w. cutaneae) kończyny górnej są głównymi drogami żylnymi zarodka. U dorosłego tworzą one ważną sieć położoną na powięzi w podskórnej tkance łącznej i tłuszczowej. Żyłom powierzchownym towarzyszą pnie limfatyczne i gałęzie nerwowre, nie są one jednak...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /jennad Dodano /02.02.2012 Znaków /778

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sieć dłoniowa palców

  >

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /jennad Dodano /02.02.2012 Znaków /825

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dopływy ż. podobojczykowej

  Dopływy ż. podobojczykowej, które na ogół odpowiadają gałęziom t. podobojczykowcj, w pobliżu swych ujść odchylają się od jedno-imicnnych gałęzi tętniczych; jedne z nich zamiast do ż. podobojczykowej uchodzą przeważnie do ż. ramienno-głowowej (ż. kręgowa, ż. piersiowa wewnętrzna; p...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /jennad Dodano /02.02.2012 Znaków /1 050

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZASTAWKI ŻYŁ GŁĘBOKICH

  Żyły głębokie kończyny górnej są wyposażone w zastawki w bardzo zmiennej ilości. Występują one w liczbie 8 do 15 w każdej z żył promieniowych i łokciowych: w liczbie 6 do 12 w żyłach ramiennych.

  Ż. pachowa ma przeważnie zastawki, które położone są w ujściach jej większych dopływów.

  Ż...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /jennad Dodano /02.02.2012 Znaków /1 220

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mechanika krążenia żyły podobojczykowej

  W całym swym przebiegu ż. podobojczykowa podlega wewnątrzpiersiowemu ssaniu. Wpływ ten stopniowo ustaje dopiero pod obojczykiem. Szczególne znaczenie dla mechaniki krążenia, jak również dla kliniki zranień ż. podobojczykowej rna przymocowanie błony zewnętrznej ż. podobojczykowej do otoczenia. Z...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /jennad Dodano /02.02.2012 Znaków /1 423

  praca w formacie txt

Do góry