Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Połączenia węzłów podżuchwowych między sobą

  Wszystkie węzły chłonne podżuchwowe łańcuchowo są z sobą połączone naczyniami zespoleniowymi. W dłuższych sprawach chorobowych z całą pewnością należy oczekiwać, żc nic tylko najbliższe przynależne węzły są zajęte, lecz również pozostałe człony łańcucha podżuchwowego. Proces...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /rachelC Dodano /02.02.2012 Znaków /791

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Węzły chłonne podbródkowe

  Węzły chłonne podbródkowe (nodi lymphatici submentales) leżą w okolicy podbródkowej przykryte blaszką powierzchowną powięzi szyjnej oraz m. szerokim szyi. Ich układ i liczba są bardzo zmienne. Przeważnie występują 2 lub 3, ilość ich może dochodzić jednak nawet do 8. Im większa liczba, tym są...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /rachelC Dodano /02.02.2012 Znaków /1 695

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Węzły chłonne policzkowe

  Węzły chłonne policzkowe (nodi lymphatici buccales) położone są przyśrodkowo od żuchwy na powięzi m. policzkowego: często jeden lub drugi z nich włączony jest w naczynia doprowadzające węzłów podżuchwowych. Przyjmują one limfę częściowo z twarzy, oczodołu i jamy nosowej, z dołu...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /rachelC Dodano /02.02.2012 Znaków /525

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Węzły chłonne językowe

  Na szczególną uwagę zasługują drogi chłonne języka. Jego węzłami regionalnymi są węzły podbródkowe i pod-żuchwowe, przy czym można tu stwierdzić pewien stosunkowo regularny układ: 1) z wierzchołka języka limfa odpływa, jak już wiemy, do węzłów podbródkowych (przednia droga odpływu), 2) z...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /rachelC Dodano /02.02.2012 Znaków /844

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Węzły chłonne podżuchwowe

  Węzły chłonne podżuchwowe (nodi lymphalici submandibidares) leżą w trójkącie tejże nazwy układają się tu one na torebce gruczołu pod-żuchw owego wzdłuż brzegu żuchwy. Wielkość ich jest bardzo zmienna i znajduje się w odwrotnym stosunku do ich liczby. Zwykle występują w liczbie 3—8 i dzielą...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /rachelC Dodano /02.02.2012 Znaków /557

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Węzły chłonne przyusznicze

  Węzły chłonne przyusznicze (nodi lymphatici parotideij leżą w komorze przy-usznicy do przodu od małżowiny usznej w dwóch warstwach. Węzły powierzchownie układają się na przyoisznicy, głębokie — wewnątrz gruczołu. Przyjmują one limfę z bocznej części powiek i spojówki oka, z nosa...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /rachelC Dodano /02.02.2012 Znaków /861

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Węzły chłonne zamałżowinowe

   Węzły chłonne zamałżowinowe (nodi lymphatici retroauriculares) w liczbie 1—3 leżą ku tyłowi od małżowiny usznej na ścięgnie mięśnia mostkowo-obojczykowo-sutkowego. Naczynia doprowadzające wiodą limfę z przyśrodkowej powierzchni małżowiny, ucha środkowego i z komórek sutkowych oraz z tylnej...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /rachelC Dodano /02.02.2012 Znaków /558

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Węzły chłonne potyliczne

   Węzły chłonne potyliczne (nodi lymphatici occipitales) występują w liczbie 2—3 na poziomie kresy karkowej górnej. Do węzłów tych zdążają naczynia doprowadzające z okolicy potylicznej i z górnej części karku, zaś naczynia odprowadzające w większości wiodą do głębokich węzłów szyjnych...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /rachelC Dodano /02.02.2012 Znaków /656

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROZKŁAD NACZYŃ I WĘZŁÓW CHŁONNYCH W ORGANIŹMIE

  Węzły chłonne nie wszędzie występują w ustroju, lecz tylko w określonych okolicach. Zazwyczaj łączą się one w grupy i tylko w nielicznych miejscach występują pojedynczo. Na ogół rozróżniamy węzły przynależne do ściany ciała, czyli węzły powierzchowne, oraz węzły trzew, czy też...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /rachelC Dodano /02.02.2012 Znaków /2 530

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NACZYNIA I WĘZŁY CHŁONNE GŁOWY I SZYI

  Znaczna większość limfy głowy i szyi  obustronnie dopływa do węzłów chłonnych szyjnych głębokich (nodi lymphalici cewicales pro-fundi) układających się wzdłuż powrózka naczyniowo-nerwowfcgo szyi i stąd kieruje się do pnia chłonnego szyjnego (truncus lymphaticus jugularis). Niewielka tylko ilość...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /rachelC Dodano /02.02.2012 Znaków /2 829

  praca w formacie txt

Do góry