Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Węzły chłonne naramienno-piersiowe

  Węzły chłonne naramienno-piersiowe (nodi lymphatici dcltoideopccturales). Węzły te, niestałe, przeważnie małe, występują w liczbie dwóch, rzadziej trzech. Leżą one w pobliżu obojczyka, przeważnie w trójkącie naramienno-piersiowym , często przylegając do ż. odpromieniowej.

  Węzły te są...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /rachelC Dodano /02.02.2012 Znaków /603

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Węzły chłonne szyjne powierzchowne

  Grupa powierzchownych węzłów szyjnych składa się mniej więcej z 4—6 węzłów położonych w górnej płytkiej połowie bocznego trójkąta szyi. Przykryte blaszką powierzchowną powięzi szyjnej układają się tu one wzdłuż n. dodatkowego. W związku ze swym powierzchownym położeniem są dostępne...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /rachelC Dodano /02.02.2012 Znaków /899

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Węzły chłonne szyjne głębokie

  Głębokie węzły chłonne szyi towarzyszą wielkiemu powrózkowi naczyniowo-ncrwowemu. W nieprzerwanych szeregach układają się one wzdłuż ż. szyjnej wewnętrznej począwszy od podstawy czaszki aż do obojczyka. Tutaj uchodzą one do kąta żylnego krótkim pniem szyjnym. Skośne pasmo m. łopat...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /rachelC Dodano /02.02.2012 Znaków /3 364

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Węzły chłonne szyjne przednie

  Węzły chłonne szyjne przednie (nodi lymphatici cervicales anteriores ). Jak już wspomniano, regionalne węzły trzew szyi: podgnykowe, przed krtaniowy, przed tchawicze. przytchawicze oraz nadmostkowe pod względem położenia tworzą jeden zespół węzłów przednich szyi, które głównie przyjmują limfę z...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /rachelC Dodano /02.02.2012 Znaków /698

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Węzły chłonne przytchawicze

  Węzły chłonne przytchawicze (nodi lymphatici paratracheales lJ. W rowku między tchawicą a przełykiem wzdłuż n. krtaniowego wstecznego leży obustronnie 5—6 węzłów chłonnych uszeregowanych w długi łańcuch częściowo do przodu, częściowo do tyłu od nerwu. Ku dołowi łańcuch ten przechodzi w...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /rachelC Dodano /02.02.2012 Znaków /1 039

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Węzły chłonne nadmostkowe

  Węzły chłonne nadmostkowe (nodi suprasternales). W tkance przestrzeni nadmostkowej niezbyt regularnie występują 1—2 węzły. Są one przykryte blaszką powierzchowną powięzi szyjnej, blaszka zaś przedtchawicza tej powięzi oddziela je od trzew szyi. Węzły te przyjmują limfę z obszaru drenowania ż...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /rachelC Dodano /02.02.2012 Znaków /473

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Węzły chłonne podgnykowe

  Węzły chłonne podgnykowe (nodi lymphatici. infrahyoidei) leżą przeważnie nieco poniżej trzonu kości gnykowej przykryte mięśniami podgnykowymi, jeżeli nie układają się przy samej płaszczyźnie pośrodkowej. Naczynia doprowadzające wiodą limfę z przedsionka krtani i zachyłka gruszkowa tego oraz...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /rachelC Dodano /02.02.2012 Znaków /451

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Węzeł chłonny przedkrtaniowy

  Węzeł chłonny przedkrtaniowy (nodus lymphaticus prelaryngeus). Niew ielki węzeł występuje stosunkowo stale do przodu od krtani poniżej chrząstki tarczowatej. Przeważnie jest węzłem nieparzystym, położonym w pobliżu linii pośrodkowej na więzadle picrścienno-tarczowym lub na łuku chrząstki...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /rachelC Dodano /02.02.2012 Znaków /578

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Węzły chłonne przedtchawicze

  Węzły chłonne przedtchawicze (nodi lymphatici pretraeheales). Małe węzły leżą do przodu od tchawicy poniżej węziny gruczołu tarczowego. Są one włączone w podłużne drogi limfatyczne, które z gruczołu tarczowego zstępują do przedniej jamy śródpiersia. Odprowadzają one chłonkę z gruczołu...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /rachelC Dodano /02.02.2012 Znaków /472

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Węzły chłonne zagardłowe

  Węzły chłonne zagardłowe (nodi lymphatici retropharyngei) mniej więcej w liczbie 1 do 3 leżą do tyłu od górnej części gardła i do przodu od przedniego łuku kręgu szczytowego lub trzonu kręgu obrotowego, od których oddziela je m. długi głowy. Naczynia doprowadzające wiodą limfę z jamy nosowej...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /rachelC Dodano /02.02.2012 Znaków /472

  praca w formacie txt

Do góry