Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Węzły chłonne pęcherzowe

  >

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /rachelC Dodano /02.02.2012 Znaków /813

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Węzły chłonne kręlniczo-okrężnicze

  Węzły chłonne kręlniczo-okrężnicze (nodi lymphatici ileocolici) tworzą grupę położoną w kącie między odcinkiem końcowym jelita krętego a okrężnicą. Naczynia doprowadzające wiodą limfę z wyrostka robaczkowego, częściowo bezpośrednio, częściowo włączone w drobne węzły wyrostka...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /rachelC Dodano /02.02.2012 Znaków /1 046

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Węzły chłonne okrężnicze

  Węzły chłonne okrężnicze (nodi lymphatici colici), znacznie mniej liczne niż krezkowe, zbierają limfę z jelita grubego; układają się one wzdłuż odpowiedniego odcinka okrężnicy jako węzły okrężnicze prawe, środkowe i lewe (nodi lymphatici colici dextri, med i i et sinistń). Leżą one w...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /rachelC Dodano /02.02.2012 Znaków /1 004

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Węzły chłonne odbytowo-odbytnicze

  Węzły chłonne odbytowo-odbytnicze  układają się na tylnej stronie części dolnej bańki odbytnicy. Naczynia doprowadzające tych węzłów towarzyszą żyłom i wiodą limfę począwszy od kanału odbytowego; naczynia zaś odprowadzające uchodzą do węzłów krzyżowych położonych na powierzchni...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /rachelC Dodano /02.02.2012 Znaków /1 205

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Węzły chłonne krzyżowe

  Węzły chłonne krzyżowe (nodi lymphatici sacrales) leżą na powierzchni miednicznej kości krzyżowej, układając się wzdłuż t. krzyżowej pośrodkowej. Ich naczynia doprowadzające pobierają limfę głównie z tylnej ściany miednicy i odbytnicy. Naczynia odprowadzające wiodą do węzłów biodrowych...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /rachelC Dodano /02.02.2012 Znaków /427

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Węzły chłonne wątrobowe

  Węzły chłonne wątrobowe (mdi lymphatici hepatici) leżą we wnęce wątroby oraz w więzadle wątrobowo-dwoinastniczym. Naczynia doprowadzające tych węzłów przyjmują limfę zarówno z naczyń głębokich, jak również z powierzchni trzewnej wątroby. Naczynia odprowadzające wiodą do węzłów trzewnych...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /rachelC Dodano /02.02.2012 Znaków /1 015

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Węzły chłonne krezkowe

  Węzły chłonne krezkowe (nodi lymphatici mesenterici) występują w bardzo zmiennej liczbie 100 do 200, położone między obu blaszkami krezki jelita cienkiego (czczego i krętego). Naczynia doprowadzające rozpoczynają się w kosmkach, tworzą sploty w ścianie jelita i parokrotnie są przerywane przez...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /rachelC Dodano /02.02.2012 Znaków /743

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Węzły chłonne biodrowe wewnętrzne

  Węzły chłonne biodrowe wewnętrzne (nodi lymphatici iliaci interni) przeciętnie w liczbie 10—12 leżą w otoczeniu naczyń krwionośnych biodrowych wewnętrznych. Do nich uchodzą głębokie naczynia chłonne ściarn miednicy, które z okolicy pośladkowej wstępują do miednicy, jak również naczynia trzew...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /rachelC Dodano /02.02.2012 Znaków /544

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Węzły chłonne lędźwiowe

  Węzły chłonne lędźwiowe (nodi lymphatici lumbales) przeciętnie w liczbie 20—30 leżą po obu stronach oraz do przodu od aorty, jak również na ż. głównej dolnej. Są one ostatnią stacją dla limfy kończyn dolnych, jak również parzystych narządów jamy brzusznej i miednicy. Ich naczynia doprowadzające...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /rachelC Dodano /02.02.2012 Znaków /800

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Węzły chłonne biodrowe

  Węzły chłonne biodrowe (nodi lymphatici iliaci) w zmiennej liczbie 4—10 układają się wzdłuż naczyń biodrowych zewnętrznych oraz wspólnych. Głównie przyjmują one limfę z głębokich węzłów pachwinowych z kończyny dolnej), poza tym z niektórych głębokich naczyń chłonnych ściany brzucha oraz z...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /rachelC Dodano /02.02.2012 Znaków /445

  praca w formacie txt

Do góry