Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Poziom jakości

  Charakterystyka

  Poziom jakości to wartość jakości, możliwa do zmierzenia. To określony (przez klienta, producenta, wymagania prawne itp.) i zmierzony stan wykonania usługi bądź zakupionego towaru.

  Na poziom jakości wpływają trzy czynniki:

  Funkcjonalność: sprawność techniczna nowoczesność...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.02.2012 Znaków /514

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakość informacji

  Charakterystyka

  Autorem teorii o informacji jest E. Shannon, który po raz pierwszy użył tego określenia w 1945 roku. Stworzył podstawy teoria informacji|ilościowej teorii informacji, dlatego też później różni autorzy próbowali stworzyć teorie wyjaśniające cenność informacji. W Polsce Mazur...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.02.2012 Znaków /3 372

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analiza sytuacji ekonomicznej

  Charakterystyka

  Analiza sytuacji ekonomicznej jest to metoda badania sytuacji ekonomicznej podmiotu gospodarczego za pomocą wybranych wskazników ekonomicznych.

  Wielkość zjawisk badanych w trakcie analizy ekonomicznej oraz ich zmiany określa się za pomocą różnych wskaźników. Pojęcie wskaźnika w analizie...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.02.2012 Znaków /3 169

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Firma ratingowa

  Firma ratingowa- to wyspecjalizowana instytucja zajmująca się wyceną wiarygodności kredytowej, która stanowi ocenę sytuacji bieżącej i perspektyw finansowych emitenta, oraz jest podstawą klasyfikacji kredytobiorców i emitowanych przez nich dłużnych papierów wartościowych.

  W wyniku oceny przyznawany...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.02.2012 Znaków /1 058

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Inflacja kosztowa

  Definicja

  Inflacja kosztowa lub inflacja podażowa (ang. cost-push inflation, sellers' inflation) pojawia się wówczas, gdy nałożone są ograniczenia na podaż jednego lub kilku zasobów lub też, gdy cena jednego lub kilku zasobów zostaje zwiększona. Inflacja kosztowa może wynikać ze wzrostu każdego ze...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.02.2012 Znaków /4 063

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Naczynia powierzchowne okolicy pośladkowej

  Naczynia powierzchowne okolicy pośladkowej przebiegają dwiema drogami. jedną przyśrodkową. drugą boczną.

  1) Naczynia boczne drenują dwie trzecie tylno-boczne części okolicy pośladkowej: kierują się one wpierw ku dołowi, bocznie i do przodu, a następnie, okrążając biodro, zwracają się...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /rachelC Dodano /02.02.2012 Znaków /834

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Węzły chłonne podkolanowe

  Węzły chłonne podkolanowe (nodi lymphatici poplitei) są niewielkie i niezbyt liczne; przeciętnie występują w liczbie 4—7; są one objęte tkanką tłuszczową dołu podkolanowego i przylegają do naczyń krwionośnych. W układzie węzłów podkolanowych możemy wyróżnić trzy grupy: tylną, środkową i...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /rachelC Dodano /02.02.2012 Znaków /444

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  naczynia chłonne powierzchowne

  Naczynia powierzchowne uchodzące do węzłów podkolanowych w liczbie 3—4 pochodzą z bocznej części powierzchni stopy, z sicci chłonnej kostki bocznej oraz z tylnej powierzchni goleni; przyjmują one ten sam kierunek co ż. odstrzałkowa i jej gałęzie, do których słabiej lub silniej przylegają, i jak...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /rachelC Dodano /02.02.2012 Znaków /1 021

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Węzły chłonne przymaciczne

  Węzły chłonne przymaciczne (nodi lymphalici parauterini) leżą na bocznym obwodzie szyjki macicy. Ich naczynia doprowadzające wiodą limfę z trzonu macicy i górnej części szyjki. Naczynia odprowadzające w tkance łącznej przymacicza towarzyszą ż. macicznej i uchodzą do węzłów biodrowych...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /rachelC Dodano /02.02.2012 Znaków /1 322

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Węzły chłonne pachwinowe powierzchowne

  Węzły chłonne pachwinowe powierzchowne (nodi lymphatici iu-guinales superficiales, dawniej zwane podpachwinowymi) leżą w okolicy podpachwinowej odpowiadającej trójkątowi udowemu , na powięzi szerokiej, zwłaszcza tej jej części, którą nazywamy powięź i ą sitowa tą (fascia crihrosa). Węzły...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /rachelC Dodano /02.02.2012 Znaków /3 538

  praca w formacie txt

Do góry