Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Wirusy powolne

  Lentowirus - wirus powolny - to podrodzina retrowirusów, do której do niedawna zaliczano tylko wirusa visna owiec, wirusa niedokrwistości zakaźnej koni i wirusa zapalenia stawów i mózgu kóz. Wirusy powolne wywołują przewlekłe choroby u swoich naturalnych gospodarzy. Każdy z nich wywołuje stany zapalne...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Irmina674 Dodano /28.08.2013 Znaków /1 651

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Papillomawirusy, gł. wirus brodawczaka ludzkiego (Human Papilloma Virus = HPV)

  Papillomawirusy, których najważniejszym przedstawicielem jest HPV, to bezosłonkowe wirusy DNA, mające zdolność transformowania komórek in vitro. Posiadają średnicę ok. 55 nm i wykazują symetrię ikozaerdalną. Materiał genetyczny papillomawirusów stanowi kolisty dsDNA (ok. 8000 bp), a replikacja...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Irmina674 Dodano /28.08.2013 Znaków /3 705

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pobieranie i przesyłanie materiału do badań wirusologicznych; metody diagnostyki w zakażeniach wirusologicznych

  I. Hodowla i izolacja wirusów są podstawą diagnostyki wirusologicznej. Mają jednak kilka istotnych wad, takich jak długi czas badania (wirusy namnażają się kila dni do kilku tygodni) oraz ryzyko zakażenia pracowników laboratorium.

  1. Hodowla - Ponieważ wirusy nie namnażają się na sztucznych...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Irmina674 Dodano /28.08.2013 Znaków /9 833

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Priony i choroby prionowe

  Prion (ang. prion, od proteinaceous infectious particle - zakaźna cząsteczka białkowa) to samopowielająca się struktura proteinowa. Nie zawiera ona żadnego kwasu nukleinowego ani nie wykazuje metabolizmu. Termin "prion" został wprowadzony w 1982 r. przez Stanleya B. Prusinera (za badania nad prionami i...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Irmina674 Dodano /28.08.2013 Znaków /7 460

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pokswirusy, gł. wirus ospy prawdziwej (Variola Vera Virus = VARV)

  Pokswirusy to złożona grupa wirusów, obejmująca największe wirusy zwierzęce. Pokswirusy cechują się złożoną symetrią, ich kształt zależy od rodzaju, są jednymi z najbardziej skomplikowanych pod względem budowy wirusów. Czasem, ale nie zawsze, posiadają osłonkę lipidową. Dzięki...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Irmina674 Dodano /28.08.2013 Znaków /4 308

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Flora naturalna organizmu ludzkiego

  Flora fizjologiczna to głównie bakterie (1014), w mniejszym stopniu grzyby i pierwotniaki. Pochodzą one ze środowiska, od matki (drogi rodne, jama nosowo - gardłowa, skóra), od personelu szpitalnego. Na naturalną florę wpływają: wiek, zmiana miejsca pobytu, choroby, preparaty antybakteryjne...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Irmina674 Dodano /28.08.2013 Znaków /7 022

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wirus Ebola

  Należy do rodziny Filoviridae (filowirusy). Są to wirusy o wydłużonym kształcie, z osłonką, z RNA i z helikalną symetrią nukleokapsydu.

  Wirus przenosi się droga oddechowa i przez kontakt bezpośredni. Namnaża się w komórkach pochodzenia małpiego, jest patogenny dla świnek morskich. Człowiek...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Irmina674 Dodano /28.08.2013 Znaków /1 211

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zakażenia oportunistyczne

  Zakażenia oportunistyczne lub endogenne to zakażenia charakterystyczne dla osobników o obniżonej odporności. Przyczyny takiego stanu są różne, najczęściej wrodzone (agammanglobulinemia Brutona) lub nabyte (AIDS) niedobory odporności oraz immunosupresja nowotworowa i jatrogenna (przede wszystkim w...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Irmina674 Dodano /28.08.2013 Znaków /5 153

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wirusy Hanta / Hantaan

  Należą do rodziny Bunyawirusów. Zazwyczaj zakażają małe ssaki lub ptaki (rezerwuar) i są przenoszone od zwierząt do zwierząt przez kleszcze, komary (wektor). Człowiek jest przypadkowym gospodarzem.

  Cząstki wirusa są kuliste, mają płaszcz; jednoniciowy, podzielony na 3 segmenty ujemny RNA, oraz 2...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Irmina674 Dodano /28.08.2013 Znaków /1 714

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zakażenia szpitalne

  Zakażenie szpitalne to zakażenie, które wystąpiło w wyniku leczenia w szpitalu lub w związku z pobytem w szpitalu i jest wtórne do podstawowego stanu pacjenta. Infekcje uważa się za szpitalne, jeśli wystąpiły 48 godzin po przyjęciu. W niektórych przypadkach definicja zakażenia szpitalnego jest...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Irmina674 Dodano /28.08.2013 Znaków /18 519

  praca w formacie txt

Do góry