Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Wartość, cena i zadowolenie

  W jaki sposób konsumenci dokonują wyboru wśród wielu produktów zdolnych zaspokoić daną potrzebę? Załóżmy, że Tom Jones dojeżdża codziennie 5 kilometrów do pracy. Tę potrzebę może zaspokoić kilka produktów: wrotki, rower, motocykl, samochód, taksówka i autobus. Te możliwości składają się na...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /kingakowalska Dodano /03.02.2012 Znaków /2 928

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Produkty

  Ludzie zaspokajają swoje potrzeby i pragnienia za pomocą towarów i usług. Terminu produkty będziemy używać dla określenia zarówno towarów jak i usług. Produkt zdefiniujemy jako to. co można zaoferować w celu zaspokojenia potrzeby lub pragnienia. Znaczenie produktów fizycznych leży nie tyle w ich...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /kingakowalska Dodano /03.02.2012 Znaków /2 167

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Potrzeby, pragnienia i popyt

  Myślenie marketingowe rozpoczyna się w momencie uświadomienia sobie istnienia ludzkich potrzeb i pragnień. Ludzie, aby przeżyć potrzebują jedzenia, powietrza, ubrania i schronienia. Roza tym odczuwają siln;j potrzebę odpoczynku, nauki i innych usług. Mają silne preferencje odnośnie określonych...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /kingakowalska Dodano /03.02.2012 Znaków /3 378

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nowe spojrzenie na firmę

  Ostatnie dziesięciolecie stanowiło przykrą lekcję dla wielu przedsiębiorstw. Nie mogą one już dłużej ignorować zagranicznych konkurentów i źródeł zaopatrzenia za granicą. Nie mogą dopuścić do tego, aby ich koszty płacowe i materiałowe odbiegały zbytnio od poziomu kosztów na świecie. Nie...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /kingakowalska Dodano /03.02.2012 Znaków /3 750

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Imperatyw środowiskowy

  Trzecim nowym czynnikiem w klimacie dzisiejszego biznesu jest konieczność akceptacji przez przedsiębiorstwa rosnącej odpowiedzialności za środowisko naturalne. W przeszłości, zakłady chemiczne mogły bez większych problemów zatruwać powietrze dymem i emitować substancje chemiczne, które...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /kingakowalska Dodano /03.02.2012 Znaków /2 178

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Luka dochodowa

  W ostatnich dziesięcioleciach duża część świata ubożała, a nie bogaciła się. Chociaż zarobki wzrosły, realna siła nabywcza spadła, a dotyczyło to szczególnie mniej wykwalifikowanej siły roboczej. W Stanach Zjednoczonych wiele gospodarstw domowych zdołało utrzymać swoją siłę

  nabywczą...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /kingakowalska Dodano /03.02.2012 Znaków /4 330

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gospodarka zglobalizowana

  Gospodarka światowa przeszła radykalną transformację w ostatnich dwóch dekadach. Odległości geograficzne i różnice kulturowe znacznie się zmniejszyły wraz z pojawieniem się samolotów odrzutowych. faxów, ogólnoświatowych łączy komputerowych i telefonicznych oraz telewizji satelitarnej. To skurczenie...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /kingakowalska Dodano /03.02.2012 Znaków /6 371

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krytyczna rola marketingu w organizacjach i w społeczeństwie

  Każde dziesięciolecie zmusza zarząd firmy do świeżego spojrzenia na jej cele. strategie i taktykę. Szybko dokonujące się zmiany mogą z łatwością sprawić, że wczorajsze właściwe zasady prowadzenia biznesu dzisiaj stają się nieaktualne. I lenry Ford utrzymywał produkcję czarnego modelu T...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /kingakowalska Dodano /03.02.2012 Znaków /2 716

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Popyt konsumpcyjny

  Popyt konsumpcyjny

  Popyt konsumpcyjny - Jest relacją między ceną dobra a jego ilością, którą konsumenci są skłonni i są w stanie nabyć w danym czasie przy założeniu, że inne czynniki wpływające na popyt pozostają bez zmian (ceteris paribus). Dotyczy dóbr ostatecznych. Owe pojęcie należy nie...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.02.2012 Znaków /1 923

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak zaprezentować się przyszłemu pracodawcy

  Stare polskie przysłowie powiada: "Jak Cię widzą, tak Cię piszą". W przysłowiu tym zawarta jest prawda o tym, że wygląd wywiera zasadniczy wpływ na rozmówcę i w ogóle na innego człowieka, który nas widzi. Swoim wyglądem tworzysz w jego świadomości opinię o sobie zwaną "pierwszym wrażeniem".

  To...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.02.2012 Znaków /7 013

  praca w formacie txt

Do góry