Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Pobieranie i przesyłanie materiałów do badań mikrobiologicznych

  a) ogólne zasady pobierania i przesyłania materiału do badań mikrobiologicznych Materiał należy pobrać:

  •    z miejsca zmienionego chorobowo,

  •    przed rozpoczęciem antybiotykoterapii (wyjątkowo - jeśli pacjent jest w trakcie antybiotykoterapii - przed kolejną dawką leku).

  W zależności od rodzaju...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Irmina674 Dodano /28.08.2013 Znaków /16 696

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zakażenia OUN

  Czynniki etiologiczne zakażeń OUN:

  •    zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych:

  -    ropne: Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningiditis, Haemophilus influenze, Streptococcus agalactiae Listeria monocytogenes, Staphylococcus ssp., G-ujemne pałeczki

  -    nieropne: gruźlicze (Mycobacterium tuberculosis)...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Irmina674 Dodano /28.08.2013 Znaków /3 256

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZUM

  Pierwszy epizod pozaszpitalnego ZUM w ponad 90% przypadków wywołany jest przez G(-) pałeczki jelitowe, wśród których dominuje Escherichia coli. Rzadziej występują inne bakterie G(-), głównie Proteus, Klebsiella, bakterie G(+) gronkowce, paciorkowce, enterokoki oraz bardzo rzadko grzyby (u diabetyków...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Irmina674 Dodano /28.08.2013 Znaków /7 984

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zakażenia górnych dróg oddechowych

  Czynniki etiologiczne zakażeń górnych dróg oddechowych:

  •    bakteryjne: Streptococcus pyogenes (gr. A, rzadziej C, G), Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus, Corynebacterium diphtheriae, Moraxella catarrhalis, Mycoplasma pneumoniae, Fusobacterium fusiforme + Borrelia vincenti (angina Plaut -...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Irmina674 Dodano /28.08.2013 Znaków /4 142

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zakażenia przewodu pokarmowego

  Czynniki etiologiczne:

  •    Bakterie:

  -    ziarniaki Gram - dodatnie: Staphylococcus aureus, Enterococcus spp.,

  -    laseczki Gram - dodatnie zarodnikujące:

  >    beztlenowe: Clostridium difficile, Clostridium botulinum, Clsotridium perfringens

  >    tlenowe: Bacillus cereus

  -    pałeczki Gram - ujemne:...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Irmina674 Dodano /28.08.2013 Znaków /3 458

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zakażenia dolnych dróg oddechowych

  •    Czynniki etiologiczne pozaszpitalnych zapaleń płuc:

  -    noworodki - wirusy, pałeczki Enterobacteriaceae, Streptococcus agalactiae, S.aureus, Chlamydia trachomatis, Listeria monocytogenes,

  -    niemowlęta i dzieci do 5-go roku życia - wirusy, S.pneumoniae, H.influenzae, M.pneumoniae, Chlamydia...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Irmina674 Dodano /28.08.2013 Znaków /5 722

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Choroby weneryczne

  Drogą kontaktów homo- i heteroseksualnych mogą być przekazywane zarówno bakterie, wirusy, grzyby drożdżopodobne jak i pierwotniaki. Niektóre z nich wywołują zmiany w obrębie narządów moczowo-płciowych, inne (HIV, CMV, HBV) wywołują zakażenia innych narządów, ale są przenoszone także drogą...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Irmina674 Dodano /28.08.2013 Znaków /3 523

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Diagnostyka gruźlicy

  Każdy przypadek kliniczny gruźlicy musi być potwierdzony mikrobiologicznie przez wykazanie prątków w preparacie bezpośrednim i w hodowli.

  Materiały do badań w gruźlicy płuc:

  -    plwocina - poranna, pobrana przed chemioterapią,

  -    płyn opłucnowy - w warunkach zdrowia j ałowy,

  -    materiały z...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Irmina674 Dodano /28.08.2013 Znaków /2 111

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Diagnostyka kiły - metody serologiczne (stwierdzenie obecności przeciwciał we krwi lub PMR chorego)

  Odczyny serologiczne prócz prób z surowicą, można wykonywać także z płynem mózgowo-rdzeniowym. W przebiegu kiły pierwotnej w 20-30% przypadków stwierdza się krętki blade w płynie mózgowo-rdzeniowym, w okresie kiły wtórnej w 50-75% przypadków

  A. Odczyny klasyczne (nieswoiste) - stosuje się antygen...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Irmina674 Dodano /28.08.2013 Znaków /3 372

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szczepionki i szczepienia ochronne w Polsce

  Immunoprofilaktyka jest aktywnym procesem wywoływania odpowiedzi immunologicznych, służącym do uzyskania ochrony przez chorobą zakaźną. Wraz z poprawą stanu sanitarnego immunoprofilaktyka przyczyniła się do znacznego spadku częstości występowania chorób zakaźnych.

  Typy szczepionek

  a)    szczepionki...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Irmina674 Dodano /28.08.2013 Znaków /5 586

  praca w formacie txt

Do góry