Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  RENTOWNOŚĆ

  Celem koncepcji marketingowej jest pomcx' organizacjom w osiągnięciu jej celów. W przypadku firm prywatnych głównym celem jest zysk. w przypadku organizacji typu non-profit i organizacji publicznych - przetrwanie i zebranie środków wystarczających do prowadzenia dalszej działalności. Sprawą kluczową...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /kingakowalska Dodano /03.02.2012 Znaków /5 392

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MARKETING SKOORDYNOWANY

  Niestety nie wszyscy pracownicy przedsiębiorstwa są przeszkoleni i jednakowo motywowani do pracy dla klienta. Pewien inżynier skarżył się, że sprzedawcy „zawsze chronili klienta a nie myśleli o interesie przedsiębiorstwa"! Posunął się nawet dalej oskarżając klientów o „proszenie o zbyt wiele"...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /kingakowalska Dodano /03.02.2012 Znaków /5 356

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POTRZEBY KLIENTA

  Przedsiębiorstwo może w sposób właściwy zdefiniować swój rynek docelowy, lecz nie zrozumieć w pełni potr/.eb klientów. Rozważmy następujący przykład:

  duże przedsiębiorstwo branży chemicznej wynalazło nową substancję, która po stwardnieniu przypominała w wyglądzie marmur. Szukając dla niej...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /kingakowalska Dodano /03.02.2012 Znaków /7 912

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RYNEK DOCELOWY

  Żadne przedsiębiorstwo nie może działać na wszystkich rynkach i zaspokajać każdej potrzeby. Na obszernym rynku nie może ono działać w sposób właściwy: nawet taki potentat jak IBM nie jest w stanie przetworzyć każdej informacji. Najlepszym rozwiązaniem dla firmy jest staranne zdefiniowanie rynku...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /kingakowalska Dodano /03.02.2012 Znaków /1 254

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koncepcja marketingowa

  Koncepcja marketingowa jest filozofią biznesu odmienną od poprzednich. Jej zasadnicze założenia skrystalizowały się w połowie lat 50-ych.15

  • Koncepcja marketingowa opiera się na założeniu, że klucz do osiągnięcia celów organizacji leży w określeniu potrzeb i wymagań rynków docelowych oraz...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /kingakowalska Dodano /03.02.2012 Znaków /2 229

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koncepcja sprzedaży

  Koncepcja sprzedaży jest kolejnym powszechnie spotykanym podejściem do działań marketingowych.

  Koncepcja sprzedaży opiera się na twierdzeniu, że klienci pozostawieni sami sobie, nie kupią wystarczająco dużo produktów przedsiębiorstwa. Organizacja musi więc podjąć agresywna sprzedaż i działania...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /kingakowalska Dodano /03.02.2012 Znaków /5 639

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koncepcja produktu

  Koncepcja produktu opiera się na założeniu, że konsumenci preferują te produkty, które dostarczają im najwyższa jakość, najlepsze cechy użytkowe lub cechy innowacyjne. Kierownicy w organizacjach zorientowanych na produkt, koncentrują swe działania na wytworzeniu produktów o wyjątkowych cechach i...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /kingakowalska Dodano /03.02.2012 Znaków /3 608

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Popyt szkodliwy

  Popyt szkodliwy; produkty szkodliwe dla zdrowia wywołują zorganizowane działania na rzecz ograniczenia ich konsumpcji. Takie kampanie są prowadzone w stosunku do papierosów, alkoholu, narkotyków, broni palnej, filmów pornograficznych i rodzin wielodzietnych. Zadaniem marketingu jest skłonienie ludzi do...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /kingakowalska Dodano /03.02.2012 Znaków /459

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Orientacja przedsiębiorstwa na rynek

  Zarządzanie marketingowe określiliśmy powyżej jako świadome działanie zmierzające do ciągnięcia pożądanych rezultatów wymiany na ry nkach docelowych. Zastanówmy się teraz, jaka filozofia powinna kierować tymi działaniami marketingowymi? Jakie znaczenie należy przypisać interesom organizacji...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /kingakowalska Dodano /03.02.2012 Znaków /585

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koncepcja produkcji

  Założenie, że konsumenci są zainteresowani przede wszystkim dostępnością produktu i jego niską ceną jest słuszne w przynajmniej dwóch sytuacjach. Pierwsza ma miejsce wówczas, gdy popyt na dany produkt przewyższa jego podaż, podobnie jak dzieje się to w wielu krajach Trzeciego Świata. W tym...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /kingakowalska Dodano /03.02.2012 Znaków /2 111

  praca w formacie txt

Do góry