Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Koszty utraty klientów

  Przedsiębiorstwa muszą oł>ecnie zwrócić więcej uwagi na proces ubywania klientów. Warto bowiem podjąć kroki, służące osłabieniu skali tego zjawiska. Po pierwsze, przedsiębiorstwo musi zdefiniować i zmierzyć swój wskaźnik „zatrzymywania" klientów. Dla ilustrowanego magazynu byłby to poziom...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /kingakowalska Dodano /03.02.2012 Znaków /2 392

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak nie tracić klientów?

  Przedsiębiorstwa nie dążą jedynie do polepszenia związków ze swoimi partnerami z łańcucha dostawców. Zmierzają one także do budowania coraz silniejszej więzi ze swoimi klientami, a zarazem wzmacniania ich lojalności. W przeszłości, wiele przedsiębiorstw traktowało swoich klientów jako coś...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /kingakowalska Dodano /03.02.2012 Znaków /1 201

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Główne problemy ekologiczne

  Wprowadzenie

  Obecnie obserwuje się coraz więcej problemów ekologicznych na Ziemi. Środowisko jest stale zaśmiecane, niszczone są zasoby przyrody. Rabunkowa eksploatacja zasobów naturalnych doprowadziła do gwałtownego zmniejszenia się ich ilości. Emisja toksycznych gazów i pyłów przez zakłady...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.02.2012 Znaków /6 331

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System dostarczania wartości

  Firma, poza analizą własnego łańcucha wartości, powinna także przyjrzeć się źródłom przewagi konkurencyjnej w łańcuchu wartości swoich dostawców, dystrybutorów, a także klientów. Coraz więcej przedsiębiorstw nawiązuje obecnie partnerskie stosunki z innymi ogniwami łańcucha dostaw. aby tym...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /kingakowalska Dodano /03.02.2012 Znaków /4 490

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Łańcuch wartości

  Michael Porter z Harwardu zaproponował pojęcie łańcucha wartości jako narzędzia rozpoznawania sposobów tworzenia większej wartości dla klienta  "Ńuzda firma podejmuje działania potrzebne do zaprojektowania, wyprodukowania, dostarczenia na rynek i wspierania swych produktów. Łańcuch wartości obejmuje...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /kingakowalska Dodano /03.02.2012 Znaków /2 498

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uwagi na temat zadowolenia klienta

  Profesor Claes Korneli, z Uniwersytetu Michigan, kieruje wielkim projektem badawczym, w ramach którego próbuje stworzyć indeks zadowolenia klienta w przekroju rynków branżowych i na rynku krajowym. Barometr Zadowolenia Klienta mógłby dostarczać informacji nie ujętych przez mierniki dochodu narodowego. Na...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /kingakowalska Dodano /03.02.2012 Znaków /3 502

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kilka pułapek w procesie pomiaru zadowolenia klienta

  Kiedy klienci oceniają swoje zadowolenie pod kątem jakiegoś wybranego fragmentu działalności przedsiębiorstwa, np. systemu dostarczania produktów, to musimy zdawać sobie sprawę, że bardzo różnie określają oni „dobry system dostaw". „Dobry" może dla nich znaczyć np. odpowiednio wczesne dostarczanie...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /kingakowalska Dodano /03.02.2012 Znaków /2 643

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pozorne zakupy (ghost shopping)

  Inną użyteczną metodą jest wynajęcie osób udających potencjalnych nabywców i informujących później o mocnych i Mabych punktach oferty przedsiębiorstwa i konkurencji. Ci -fałszywi nabywcy" mogą nawet udawać, że mają pewne problemy, aby sprawdzić czy personel sprzedający dobrze radzi sobie z tego...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /kingakowalska Dodano /03.02.2012 Znaków /1 006

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Badania ankietowe

  Przedsiębiorstwo, rejestrując jedynie zażalenia i sugestie, nie może zakładać, że uzyska pełny obraz stanu zadowolenia i niezadowolenia klientów . Badania pokazują, że klienci są niezadowoleni przeciętnie z jednego spośr<xl czterech dokonanych zakupów oraz, iż mniej niż 5% niezadowolonych...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /kingakowalska Dodano /03.02.2012 Znaków /3 133

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Systemy skarg i sugestii

  Organizacje ukierunkowane na prawdziwą obsługę nabywcy ułatwiają swoim klientom przekazywanie różnych sugestii zmian i zażaleń. Wiele restauracji i hoteli, na przykład, dostarcza swym gościom formularze, dzięki którym mogą wskazać, co im się podoba lub nie. W szpitalu można umieścić na...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /kingakowalska Dodano /03.02.2012 Znaków /967

  praca w formacie txt

Do góry