Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Prognoza zysków i strat

  Plany operacyjne pozwalają kierownikowi produktu na skonstruowanie niezbędnego budżetu. Po stronie wpływów pokazuje on przewidywaną wielkość sprzedaży w jednostkach fizycznych i przeciętną cenę. po stronie wydatków - koszty produkcji, fizycznej dystrybucji oraz marketingu w podziale na bardziej...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /kingakowalska Dodano /03.02.2012 Znaków /796

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SMUACJA W ZAKRESIE DYSTRYBUCJI

  Modularne systemy stereo sprzedawane są poprzez wiele kanałów dystrybucji: wielkie domy towarowe, sklepy sprzętu radiowego i TY. sklepy / różnymi akcesoriami, magazyny dyskontowe, meblowe, muzyczne, sklepy specjalizujące się w sprzęcie audiowizualnym oraz poprzez zamówienia składane drogą pocztową...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /kingakowalska Dodano /03.02.2012 Znaków /875

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SYTUACJA W ZAKRESIE KONKURENCJI

  W tej części opracowania określa się głównych konkurentów i opisuje się ich w kategoriach wielkości, celów, udziałów w rynku, jakości produktów, strategii marketingowych oraz innych cech. które są istotne dla zrozumienia ich celów i zachowania się na rynku.

  Największymi konkurentami Zenitha na rynku...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /kingakowalska Dodano /03.02.2012 Znaków /1 092

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SYTUACJA RYNKOWA

  W tej części planu prezentowane sa dane dotyczące docelowego rynku działania. Przedstawiane są rozmiary i wzrost rynku (w jednostach fizycznych lub pieniężnych) w latach ubiegłych, w wielkościach globalnych oraz w podziale na segmenty rynkowe i regiony geograficzne. Przedstawia Me również dane...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /kingakowalska Dodano /03.02.2012 Znaków /1 452

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak funkcjonuje inżyniera marketingowa

  Aby zrozumieć funkcjonowanie inży nierii marketingowej, pokażemy działanie kierownika marketingu Phoenixa działającego w Niemczech, który ma opracować plan sprzedaży chemikaliów niemieckim producentom samochodów. Jego asortyment obejmuje chemikalia przemysłowe, produkty elektroniczne, smary, substancje...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /kingakowalska Dodano /03.02.2012 Znaków /3 761

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Inżynieria marketingowa wspomaga zarządzanie globalnym marketingiem

  Przedsiębiorstwa międzynarodowe stoją przed podwójnym problemem zarządzania; złożonością i różnorodnością. Złożoność wynika ze stopnia zróżnicowania geograficznego obszaru działania, segmentów rynku, kanałów sprzedaży i produktów. Różnorodność zależy od stopnia zróżnicowania...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /kingakowalska Dodano /03.02.2012 Znaków /3 003

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Charakter i części składowe planu marketingowego

  Stwierdziliśmy, że jednym z najważniejszych rezultatów procesu marketingu jest plan marketingowy. Zapytajmy więc: jak wygląda taki plan?

  Jane Melody jest w przedsiębiorstwie Zenith kierownikiem produktu linii modularnych systemów stereofonicznych, zwanych Allegro. Każdy system składa się z...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /kingakowalska Dodano /03.02.2012 Znaków /691

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organizacja, wdrażanie i kontrola działań marketingowych

  Końcowym etapem w procesie zarządzania marketingowego jest organizacja zasobów marketingowych. wdrażanie i kontrola planów marketingowych. Przedsiębiorstwo musi utworzyć komórkę marketingową, która będzie w stanie wdrożyć plan marketingowy . W małym przedsiębiorstwie jedna osoba może wykonywać...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /kingakowalska Dodano /03.02.2012 Znaków /4 290

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Badanie i wybór docelowych rynków- działania oraz pozycjonowanie oferty rynkowej

  Na tym etapie Atlas podejmuje badanie i wybór rynków docelowych. Musi wiedzieć, jak mierzyć i prognozować atrakcyjność danego rynku (Rozdział 10). Wymaga to oszacowania ogólnej wielkości rynku, jego wzrostu, zyskowności i ryzyka. Pracownicy działów marketingowych muszą znać najważniejsze techniki...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /kingakowalska Dodano /03.02.2012 Znaków /1 397

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Projektowanie strategii marketingowej

  Zakładamy, że Atlas chce skoncentrować się na segmencie „użytkownicy domow i, rynek elektronicznych maszyn do pisania" (jaśniejsze pole na Rysunku 4-3). Musi on opracować strategię dyferencjacji i pozycjonowania dla tego rynku docelowego (Rozdział 12). Czy Atlas powinien być „Cadillakiem" tego rynku...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /kingakowalska Dodano /03.02.2012 Znaków /3 531

  praca w formacie txt

Do góry