Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  System wywiadu marketingowego

  Dokumentacja przedsiębiorstwa dostarcza danych o tym, co już się wydarzyło, czyli danych o rezultatach działalności przedsiębiorstwa. Natomiast system wywiadu marketingowego . -\ircza kierownictwu danych o tym, co może się wydarzyć. System ten możemy zdefiniować następująco:

  • system wywiadu...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /kingakowalska Dodano /03.02.2012 Znaków /4 785

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  system dokumentowania sprzedaży

  Kierownicy działu marketingu potrzebują aktualnych raportów dotyczących bieżącej sprzedaży. W przedsiębiorstwach branży pakowanych artykułów konsumpcyjnych raporty dotyczące sprzedaży towarów sporządzane są co dwa miesiące. W przemyśle samochodowym • .-r w nictwo czeka na raporty sprzedawców...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /kingakowalska Dodano /03.02.2012 Znaków /1 972

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Projektowanie systemu dokumentacji zorientowanego na użytkownika

  Projektując rozbudowany system informacji o sprzedaży przedsiębiorstw o pow inno unikać pewnych pułapek. Po pierwsze, można stworzyć system, który dostarcza zbyt wielu informacji. Każdego ranka kierownictwo znajduje na swych biurkach stosy statystyk sprzedaży, które albo ignorują, albo którym...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /kingakowalska Dodano /03.02.2012 Znaków /2 046

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cykl od zamówienia do płatności

  Cykl zamówień ie-płatność jest najważniejszą częścią składową dokumentacji przedsię-- -srwa Sprzedawcy, dealerzy oraz klienci składają zamówienia. Dział sprzedaży przygotowuje -—.run i wysyła ich kopie do innych działów przedsiębiorstwa. Towary, których nie ma w maszynie są zamawiane...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /kingakowalska Dodano /03.02.2012 Znaków /1 310

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Badania marketingowe w firmie Hewlett-Packard

  Dla Centrum, proces badań marketingowych to zdobywanie informacji, testowanie propozycji i obserwowanie ich rezultatów. Informację zdobywa się w celu określenia możliwości tynkowych i stymulowania nowych rozwiązań. Testowanie to etap. na którym dokonuje się wstępnego testowania pewnych decyzji...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /kingakowalska Dodano /03.02.2012 Znaków /845

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Optymalizacja marketing mix

  Teraz zajmiemy się optymalizacją podziału budżetu marketingowego na poszczególne narzędzia marketing mix. Jest oczywiste, że narzędzia te do pewnego stopnia są wzajemnymi substytutami. Przedsiębiorstwo dążące do zwiększenia sprzedaży może to osiągnąć obniżając cenę albo zwiększając...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /kingakowalska Dodano /03.02.2012 Znaków /2 477

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Optymalizacja zysku

  W jaki sposób można wykorzystać oszacowane funkcje reakcji sprzedaży dla optymalizacji z\ -ku? Aby graficznie rozwiązać problem ustalenia optymalnych wydatków na marketing, w prowadźmy do naszej analizy kilka następnych krzywych takich jak na Rysunku 4A-2. Funkcja reakcji sprzedaży ukazana na tym...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /kingakowalska Dodano /03.02.2012 Znaków /1 217

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Planowanie optymalnego zysku

  Załóżmy, że kierownictwo chce wybrać taki marketing mix. który będzie maksymalizować zyski w nadchodzącym roku. Wymaga to przybliżonej orientacji, jaki może być wpływ każdego elementu marketingu na sprzedaż. Aby opisać związek między wielkością sprzedaży a wybranym elementem marketing mix...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /kingakowalska Dodano /03.02.2012 Znaków /5 791

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak wygląda planowanie marketingowe w latach 90-ych?

  W roku 1990 Conference Board przeprowadziła badania w>ród dyrektorów marketingu przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych na temat bieżącego stanu planowania marketingowego. Zauważono wiele zmian w stosunku do podobnych badań z 1981. Większa ilość przedsiębiorstw zmieniła koncepcję marketingu i...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /kingakowalska Dodano /03.02.2012 Znaków /1 755

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  sRODOW ISKO MAKROEKONOMICZNE

  Około 50% amerykańskich gospodarstw domowych posiada obecnie sprzęt stereofoniczny. Ponieważ rynek dochodzi do stanu nasycenia, działania muszą być skoncentrowane na przekonaniu konsumentów , by wymienili swój sprzęt na bardziej nowoczesny... Oczekuje się. że koniunktura gospodarcza będzie słaba, co...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /kingakowalska Dodano /03.02.2012 Znaków /593

  praca w formacie txt

Do góry