Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Państwowa Inspekcja Pracy

  Historia

  Państwowa Inspekcja Pracy została powołana 3 stycznia 1919 roku, jednym z pierwszych dekretów Naczelnika Państwa Polskiego Józefa Piłsudskiego z 13 stycznia 1919 roku o urządzeniu i działalności inspekcji pracy (Dz. Praw Państwa 1919, nr 5, poz. 90) oraz rozporządzenie Prezydenta...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /05.02.2012 Znaków /4 025

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Programowanie liniowe

  Charakterystyka

  Programowanie liniowe - metoda służąca przybliżeniu osiągnięcia rozwiązania optymalnego w procesie podejmowania decyzji.

  Jest bardzo często wykorzystywana ze względu na prosty i klarowny algorytm obliczeń, a także dzięki możliwości efektownego przedstawienia zagadnienia podejmowania...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /05.02.2012 Znaków /2 581

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Programowanie liniowe

  Charakterystyka

  Programowanie liniowe - metoda służąca przybliżeniu osiągnięcia rozwiązania optymalnego w procesie podejmowania decyzji.

  Jest bardzo często wykorzystywana ze względu na prosty i klarowny algorytm obliczeń, a także dzięki możliwości efektownego przedstawienia zagadnienia podejmowania...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /05.02.2012 Znaków /2 581

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Efekt sieci

  Charakterystyka

  "Efekt zewnętrzny sieci ma miejsce wówczas, gdy wartość produktu lub usługi dla użytkownika jest zdeterminowana przez to, ilu konsumentów korzysta z tego produktu/usługi. Jednym ze skutków występowania tego efektu jest to, że każdy dodatkowy użytkownik sieci przynosi korzyści...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /05.02.2012 Znaków /1 994

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Efekt sieci

  Charakterystyka

  "Efekt zewnętrzny sieci ma miejsce wówczas, gdy wartość produktu lub usługi dla użytkownika jest zdeterminowana przez to, ilu konsumentów korzysta z tego produktu/usługi. Jednym ze skutków występowania tego efektu jest to, że każdy dodatkowy użytkownik sieci przynosi korzyści...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /05.02.2012 Znaków /1 994

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analiza sytuacji przedsiębiorstwa

  Charakterystyka

  Analiza sytuacji przedsiębiorstwa-to postępowanie mające na celu ujawnienie wszystkich szans (możliwości działania) i zagrożeń tkwiących w otoczeniu oraz ocenę konkurencyjności własnych zasobów i dotychczasowej pozycji rynkowej przedsiębiorstwa. Analiza sprowadza się więc do dwóch...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /05.02.2012 Znaków /4 855

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analiza sytuacji przedsiębiorstwa

  Charakterystyka

  Analiza sytuacji przedsiębiorstwa-to postępowanie mające na celu ujawnienie wszystkich szans (możliwości działania) i zagrożeń tkwiących w otoczeniu oraz ocenę konkurencyjności własnych zasobów i dotychczasowej pozycji rynkowej przedsiębiorstwa. Analiza sprowadza się więc do dwóch...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /05.02.2012 Znaków /4 855

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Biurokratyzm

  Charakterystyka

  Biurokratyzm - patologiczne ograniczenie sprawności działania i funkcjonowania instytucji w wysokim stopniu sformalizowanych. Wszystkie niezamierzone i nieprzewidywane skutki biurokracji, które obniżają sprawność funkcjonowania biurokratycznej. Istotą biurokratyzmu jest pierwszeństwo...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /05.02.2012 Znaków /4 085

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gospodarka narodowa

  Charakterystyka

  GOSPODARKA NARODOWA stanowi strukturę, w której to sumuje się działalność gospodarczą przedsiębiorstw krajowych. O

  bejmuje łącznie wszystkie gospodarstwa indywidualne i zespołowe w sferze produkcji, usług, podziału, obrotu oraz konsumpcji na terenie państwa.. Gospodarka narodowa jest...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /05.02.2012 Znaków /1 349

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System wczesnego ostrzegania J. Gajdki i D. Stosa

  Charakterystyka

  Jednym z najbardziej znanych i pierwszych systemów wczesnego ostrzegania, zbudowanym w oparciu o dane przedsiębiorstw prowadzących działalność w Polsce,jest system Gajdki i Stody. Wyznaczono 20 wskaźników finansowych, obliczanych na podstawie sprawozdań finansowych. Z 20 wskaźników do...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /05.02.2012 Znaków /1 053

  praca w formacie txt

Do góry