Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Uczestnicy procesu zakupu na rynku przedsiębiorstw

  Kro dokonuje zakupu dóbr i usług nabywanych na rynku przedsiębiorstw? Pracownicy działu zaopatrzenia decydują zwykle w sytuacjach zakupu run nowego i zmodyfikowanego, natomiast inni pracownicy przedsiębiorstwa maja większy wpływ w sytuacji nowego zakupu. Kadra inżynierska na ogół decyduje o wyborze...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Aliniak Dodano /07.02.2012 Znaków /5 497

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROLA SPRZEDAŻY I ZAKUPÓW SYSTEMOWYCH

  Wielu nabywców woli rozwiązać swoje problemy na drodze jednej decyzji niż dokonywać wielu oddzielnych zakupów i łączyć je w całość. Jest to tzw. zakup systemowy i wywodzi się z doświadczeń przy realizacji zamówień rządowych, np. na nową broń lub systemy łączności. Rząd zbiera oferty od...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Aliniak Dodano /07.02.2012 Znaków /2 960

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nowy zakup

  Jest to sytuacja, w której nabywca kupuje produkt lub usługę P° raz pierwszy (np. budynek biurowy, nowy rodzaj broni). Im wyższy koszt i/lub ryzyko danego przedsięwzięcia, tym większa liczba uczestników procesu decyzyjnego, większa ilość niezbędnych informacji oraz dłuższy czas na podjęcie...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Aliniak Dodano /07.02.2012 Znaków /1 668

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zakup zmodyfikowany

  >

  Nowi dostawcy widzą możliwość przedstawienia hardziej atrakcyjnej oferty i zdobycia zamówienia.

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Aliniak Dodano /07.02.2012 Znaków /484

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zakup rutynowy

  >

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Aliniak Dodano /07.02.2012 Znaków /951

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NIEKTÓRE CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA ZAKUP

  Na decyzje związane z zakupami dokonywanymi przez przedsiębiorstwa wpływa zazwyczaj więcej czynników niż na podobne decyzje dokonywane przez indywidualnych konsumentów. Funkcjonujące w dużych przedsiębiorstwach zespoły decydujące o zakupach, składają się z ekspertów technicznych, a w przypadku w...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Aliniak Dodano /07.02.2012 Znaków /642

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROFESJONALNY CHARAKTER ZAKUPÓW

  Dobra produkcyjne nabywane są przez wykwalifikowanych zaopatrzeniowców, których zadaniem jest dokonywanie zakupów na możliwie najkorzystniejszych warunkach. W USA wielu z nich należy do stowarzyszenia zawodowego (Aational Association oj Purchasing Managers -.\AP.\f). którego celem jest poprawa efektywności...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Aliniak Dodano /07.02.2012 Znaków /724

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NIEELASTYCZNY POPYT

  Zmiany ceny nie wywierają w iększego wpływu na wielkość całkowitego popytu na szereg dóbr i usług produkcyjnych. Producenci obuwia nie zwiększą istotnie zakupów skóry, nawet jeśli cena jej spadnie. Nie będą też kupować jej mniej, jeśli cena wzrośnie, tak długo, jak nie znajdą od po w ied nich...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Aliniak Dodano /07.02.2012 Znaków /909

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POPYT INDUKOWANY (POCHODNY)

  Popyl na dobra produkcyjne jest pochodną popytu na dobra konsumpcyjne. Tak w ięc. surowe skóry zwierzęce nabywane są dlatego, że konsumenci (indywidualni nabywcy) kupują buty, portfele i inne wyroby ze skóry. Jeśli popyt na dobra konsumpcyjne maleje, zmniejsza się także popyt na wszystkie dobra...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Aliniak Dodano /07.02.2012 Znaków /488

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GEOGRAFICZNA KONCENTRACJA NABYWCÓW

  Więcej niż połowa nabywców krajowych dóbr produkcyjnych w USA zlokalizowana jest w siedmiu stanach: Nowym Jorku. Kalifornii. Pensylwanii, Ilinois. Ohio. New Jersey i Michigan. Przemysły: naftowy, stalowy i wyrobów gumowych wykazują jeszcze większą koncentrację geograficzną. Także większość...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Aliniak Dodano /07.02.2012 Znaków /808

  praca w formacie txt

Do góry