Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  BARIERY WEJŚCIA I MOBILNOŚCI

  Najlepiej byłoby, gdyby przedsiębiorstwa mogły wchodzić bez żadnych ograniczeń do tych gałęzi, które wykazują nadzwyczajne zyski. Ich wejście zwiększyłoby produkcję danej gałęzi, a tym samym sprowadziłoby zyski do poziomu przeciętnego w gospodarce. W długim okresie, łatwość wejścia...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Aliniak Dodano /07.02.2012 Znaków /1 140

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gałęziowy wymiar konkurencji

  Gałąź definiujemy jako grupę firm. które oferują produkt lub pewną kategorię produktów wzajemnie substytucyjnych. Mówimy więc o przemyśle samochodowym, naftowym, farmaceuty cznym, itd. Dla ekonomistów ..bliskie substytuty" to produkty charakteryzujące się wysoką, mieszaną elastycznością cenową...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Aliniak Dodano /07.02.2012 Znaków /2 326

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OCENA DZIAŁANIA

  Na tym etapie nabywca ocenia rezultaty współpracy z konkretnym dostawcą. Używa się do tego trzech metod. Nabywca może skontaktować się z ostatecznym użytkownikiem produktu i popro-sic go o ocenę dostawcy. Nabywca może ocenić dostawce używając metody ..ważonych" punktów (weighted point method)...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Aliniak Dodano /07.02.2012 Znaków /777

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OKREŚLENIE TYPOWEGO ZAMÓWIENIA

  W dalszej kolejności nabywca przygotowuje wspólnie z wybrany m dostawcą (dostawcami) ostateczne zamówienie, określając warunki techniczne, wielkość zamówienia, oczekiwany termin dostawy, zasady zwrotów, gwarancję, itd. W przypadku towarów niezbędnych dla utrzymania ruchu, napraw i eksploatacji, nabywcy...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Aliniak Dodano /07.02.2012 Znaków /1 362

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZEBRANIE OFERT

  Nabywca zaprasza teraz w y branych dostawców do przedstawienia ofert. Niektórzy z nich przyślą tylko katalog lub przedstawiciela handlowego. Kiedy produkt jest złożony albo kosztowny nabywca wymaga szczegółowej pisemnej propozycji od każdego potencjalnego dostawcy. Nabywca eliminuje na tym etapie część...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Aliniak Dodano /07.02.2012 Znaków /1 844

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POSZUKIWANIE DOSTAWCY

  Następnie nabywca próbuje określić najbardziej odpowiednich sprzedawców. Przegląda katalogi handlowe, przeszukuje rejestry komputerowe, ogląda reklamy, uczestniczy w targach i pokazach handlowych lub dzwoni do innych przedsiębiorstw prosząc o zarekomendowanie jakiegoś sprzedawcy.' Zadaniem dostawcy jest...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Aliniak Dodano /07.02.2012 Znaków /826

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OKREŚLENIE CECH PRODUKTU

  Przedsiębiorstwo dokonujące zakupu określa następnie techniczną specyfikację produktu. Tworzy się zespół inżynierów odpowiedzialny za analizę wartości produktu. Analiza wartości produktu jest sposobem redukcji kosztów, w którym analizuje sie dokładnie poszczególne komponenty i określa, czy mogą...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Aliniak Dodano /07.02.2012 Znaków /1 187

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZYNNIKI OSOBOWE

  Każdy uczestnik w procesie podejmowania decy zji zakupu posiada osobiste motywacje, przekonania i preferencje. Są one uzależnione od wieku, wielkości dochodu, wykształcenia, wykonywanego zawodu, osobowości, postaw wobec ryzyka i kultury (zobacz Marketing globalny 8-1). Nabywcy mają bardzo różne metody...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Aliniak Dodano /07.02.2012 Znaków /1 838

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „Elastyczna" produkcja zmienia charakter zakupów dokonywanych przez przedsiębiorstwa

  Przedsiębiorstwa działające na rynku dóbr inwestycyjnych. wypracowały swoje- strategie marketingowe w epoce produkcji masowej. Produkcja masowa, która nastąpiła po okresie produkcji rzemieślniczej, doprowadzona została do perfekcji w przemyśle samochodowym przez Henry Forda i Alfreda Sloana. Jej istota...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Aliniak Dodano /07.02.2012 Znaków /9 299

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie czynniki wywierają największy wpływ na nabywców na rynku przedsiębiorstw?

  Nabywca uwzględnia w momencie podjęcia decyzji zakupu szereg czynników. Niektórzy sprzedawcy na tym rynku zakładają, że najbardziej istotne są czynniki ekonomiczne. Sądzą, że nabywcy preferują dostawce, który oferuje najniższe ceny. najlepszy produkt lub serwis. Ten punkt w idzenia oznacza, że...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Aliniak Dodano /07.02.2012 Znaków /1 842

  praca w formacie txt

Do góry