Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  POTENCJAŁ PRZEDSIĘBIORSTWA

  Potencjał sprzedaży przedsiębiorstwa to granica do jakiej duży popyt na produkty przedsiębiorstwa. gdy jego wysiłki marketingowe wzrastają w relacji do wysiłków konkurencji. Absolutną granicą tego popytu jest oczywiście potencjał rynku. Obie wielkości mogą być równe, gdy przedsiębiorstwo osiągnie...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Aliniak Dodano /07.02.2012 Znaków /765

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROGNOZA SPRZEDAŻY PRZEDSIĘBIORSTWA

  Popyt przedsiębiorstwa opisuje szacow ana wielkość sprzedaży przedsiębiorstwa przy różnych nakładach na marketing. O wielkości tych nakładów decyduje kierownictwo. Wybrany poziom nakładów marketingowych powinien przynieść oczekiwany poziom sprzedaży, który nazywamy prognoza sprzedaży...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Aliniak Dodano /07.02.2012 Znaków /2 839

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  popyt rynkowy

  Pierwszym krokiem przy analizowaniu możliwości ry nkowych jest oszacowanie popytu ry nkowego. To złożone pojęcie wyjaśnia poniższa definicja:

  • popyt rynkowy na produkt to wielkość jego zakupów, która byłaby dokonana przez określoną grupę konsumentów, na określonym obszarze, w określonym czasie...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Aliniak Dodano /07.02.2012 Znaków /2 347

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Który rynek badać?

  Możemy mówić o tynkach potencjanych. tynkach dostępnych, tynkach działania, docelowych i tynkach spenetrowanych. Wyjaśniając te pojęcia, należy zacząć od pojęcia tynku, który jest zbiorem aktualnych i potencjalnych nabywców produktu. W ielkość rynku zależy od ilości nabywców danej oferty rynkowej...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Aliniak Dodano /07.02.2012 Znaków /4 215

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mnogość miar popytu

  Przygotowywanie prognoz wielkości rynku jest częścią bieżącego planowania w przedsiębiorstwie.

  Każdy rodzaj prognozy służy określonemu celowi. Przedsiębiorstwo może sporządzać krótkookresowe prognoz)* globalnego popytu na konkretny produkt, co będzie podstawą przy zamawianiu surowców...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Aliniak Dodano /07.02.2012 Znaków /557

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analiza wartości dla konsumenta: klucz do przewagi konkurencyjnej

  W poszukiwaniu przewagi nad konkurentami, jednym z najważniejszych kroków jest przeprowadzenie analizy wartości dla konsumenta. Celem jej jest określenie korzyści, jakich oczekują konsumenci w określonym segmencie rynku oraz jak postrzegają oni względną wartość oferty handlowej konkurentów. A oto...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Aliniak Dodano /07.02.2012 Znaków /2 688

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wywiad: „szpiegowanie" konkurentów

  „Szpiegowanie" nabrało ogromnego znaczenia, w miarę jak rosło zapotrzebowanie na informację o działaniach konkurentów. Artykuł w Fortune wymienia ponad 20 technik w ywiadowczych stasowanych przez przedsiębiorstwa. Techniki te można podzielić na cztery główne grupy:

  • zdobywanie informacji od pracowników...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Aliniak Dodano /07.02.2012 Znaków /3 030

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Projektowanie systemu wywiadu o konkurentach

  Opisaliśmy główne rodzaje informacji dotyczące konkurentów, które są potrzebne osobom podejmującym decyzje w przedsiębiorstwie. Informacje te muszą być zebrane, zinterpretowane, rozpowszechnione i wykorzystane. Zbieranie informacji jest kosztowne i czasochłonne, lecz nie zbieranie ich kosztuje jeszcze...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Aliniak Dodano /07.02.2012 Znaków /2 564

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  konkurent nieprzewidywalny

  konkurent nieprzewidywalny (stochastyczny); niektórzy konkurenci nie mają żadnego określonego wzorca postępowania. Mogą zareagować albo pozostać bierni przy każdej okazji i nie sposób przewidzieć ich zachow ania.

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Aliniak Dodano /07.02.2012 Znaków /237

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  konkurent selektywny

   konkurent selektywny; konkurent laki reaguje na niektóre tylko typy ataków , na inne zaś pozostaje obojętny. Może zareagować na obniżkę cen. aby pokazać, że jesi ona daremna. Lecz może nie reagować na zwiększenie wydatków na reklamę, sądząc, że jest to dlań mało groźne. Wiedza o reakcji...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Aliniak Dodano /07.02.2012 Znaków /424

  praca w formacie txt

Do góry