Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  SEGMENTACJA GEOGRAFICZNA

  Segmentacja geograficzna wymaga podziału rynku na różne jednostki geograficzne, takie jak państwa, stany, regiony, okręgi administracyjne, miasta i ich dzielnice. Przedsiębiorstwo może zdecydować sie na podjęcie działania na jednym lub kilku obszarach geograficznych albo działać na wszystkich...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Aliniak Dodano /07.02.2012 Znaków /1 655

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wzorce segmentacji rynku

  Wcześniej dokonaliśmy podziału rynku na segmenty pod względem dochodu i wieku. Załóżmy, że zapytamy nabywców jakiego stopnia natężenia dwóch cech produktu sobie życzą (powiedzmy, że w przypadku lodów będzie to zawartość cukru i śmietany). Rezultatem będzie wydzielenie na rynku różnych...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Aliniak Dodano /07.02.2012 Znaków /2 282

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rynki, segmenty rynku i nisze rynkowe

  Klient wejdzie (lo instytucji, usiądzie przy biurku i zasięgnie porady ze strony wysoko kwalifikowanego personelu. Doradca i klient wspć>lniesformułują transakcje finansową i dokonają jej cenowej kalkulacji. Klient może na przykład zapytać o warunki otworzenia depozytu. Doradca zada kilka...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Aliniak Dodano /07.02.2012 Znaków /4 150

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powrót marketingu zindywidualizowanego

  Dawniej wielu sprzedawców projektowało towary* oddzielnie dla każdego klienta. Krawcy szy li ubrania dla konkretnego mężczyzny lub kobiety, szewcy robili buty na miarę. Rzemieślnicy ci nie produkowali na zapas, lecz na zamówienie, ponieważ nie wiedzieli z wyprzedzeniem, jaki rozmiar lub materiał będzie...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Aliniak Dodano /07.02.2012 Znaków /3 685

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  marketing różnicowania produktu

  marketing różnicowania produktu-, sprzedający wytwarza kilka produktów, które charakteryzują się odmiennymi cechami, wzorami, rozmiarami, różnią się jakością itd. Celem jest zaoferowanie nabywcom większej różnorodności produktów, a nie kierowanie ich na różne segmenty rynku. General Motors realizuje...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Aliniak Dodano /07.02.2012 Znaków /777

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  marketing masowy

  marketing masowy, na tym etapie sprzedający angażuje się w masową produkcję, dystrybucję i promocję jednego produktu dla wszy stkich nabywców . Ta strategia rynkowa była stosowana przez Henry Forda, który wszystkim nabywcom oferował Model T. Mogli oni nabywać ten samochód „w dowolnym kolorze, o ile...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Aliniak Dodano /07.02.2012 Znaków /501

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  marketing docelowy

  marketing docelowy; w tym przypadku sprzedający dokonuje rozróżnienia głów nych segmentów rynku, obiera za cel jeden lub kilka spośród nich i rozwija produkty i plany marketingowe ściśle dopasowane do każdego wybranego segmentu. Firmy, które w jasny sposób określiły swoje segmenty to m.in. Hyunday...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Aliniak Dodano /07.02.2012 Znaków /1 215

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opinia ekspertów

  Przedsiębiorstwa mogą również otrzymyw ać prognozy od ekspertów, tj.: dealerów, dystrybutorów. dostawców, konsultantów marketingowych i stowarzyszeń handlowych. Stąd też. producenci sam<x'hcxlów regularnie ankietują swoich dealerów , pytając o krótkookresowe prognozy popytu. Szacunki dealerów mają...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Aliniak Dodano /07.02.2012 Znaków /1 369

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zestawienie opinii personelu działu sprzedaży

  Kiedy ankietowanie nab\"wców jest mało użyteczne, przedsiębiorstwo może poprosić o opinię swoich sprzedawców. Każdy z nich szacuje wielkość zakupów poszczególnych wyrobów przez obecnych i przyszłych klientów. Tylko nieliczne firmy korzystają bez zastrzeżeń z szacunków swojego personelu sprzedaży...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Aliniak Dodano /07.02.2012 Znaków /1 963

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szacowanie przyszłego popytu

  Możemy teraz przystąpić do analizy metod szacowania przyszłego popytu. Tylko w odniesieniu do niew ielu produktów i usług jest ono dosyć proste. Ma to miejsce w przypadku produktów charakteryzujących się względnie stałym poziomem lub trendem popytu i gdzie nie ma konkurencji (przedsiębiorstwa...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Aliniak Dodano /07.02.2012 Znaków /10 109

  praca w formacie txt

Do góry