Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  SPECJALIZACJA PRODuKTOWA

  W tym przypadku firma koncentruje się na wytwarzaniu pewnego produktu, który sprzedaje na kilku segmentach. Przykładem może być producent mikroskopem-, który sprzedaje mikroskopy do laboratoriów uniwersyteckich, rządowych i komercyjnych. Firma jest w stanie wytwarzać różne mikroskopy dla różnych grup...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Aliniak Dodano /07.02.2012 Znaków /654

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SPECJALIZACJA RYNKOWA

  W tym przypadku firma koncentruje się na obsługiwaniu wielu potrzeb określonej grupy klientów. Za przykład mogłaby służyć firma, która dostarcza szereg produktów dla laboratoriów uniwersyteckich, na przykład mikroskopy, oscyloskopy, palniki bunsenowskie, retorty chemiczne. Firma zdobywa dobrą opinię...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Aliniak Dodano /07.02.2012 Znaków /623

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  zagrożenie wzrostem siły przetargowej dostawców

  zagrożenie wzrostem siły przetargowej dostawców: segment jest nieatrakcyjny, jeżeli dostawcy przedsiębiorstwa są w stanie podnieść ceny lub obniżyć jakość lub ilość dostarczanych towarów i usług. Dostawcy są silni, gdy rośnie stopień ich koncentracji lub zorganizowania, gdy istnieje niewiele...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Aliniak Dodano /07.02.2012 Znaków /636

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  zagrożenie wzrostem siły przetargowej nabywców

  zagrożenie wzrostem siły przetargowej nabywców: segment jest nieatrakcyjny, jeżeli nabywcy posiadają silną bądź rosnącą siłę przetargową. Będą oni próbowali obniżyć ceny, żądać lepszej jakości lub serwisu oraz przeciwstawiać sobie konkurentów - wszystko kosztem zysków ności sprzedaży...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Aliniak Dodano /07.02.2012 Znaków /1 084

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opracowanie profilu segmentu rynku konsumentów

  Każdy segment rynku konsumentów, będący w polu zainteresowań przedsiębiorstwa powinien być wyprofilowany bardziej szczegółowo. Musimy uwzględnić dalsze cechy opisujące segment, takie jak cechy demograficzne, cechy psychograficzne, sposoby reakcji konsumentów na środki strategii marketingowej, postawy...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Aliniak Dodano /07.02.2012 Znaków /1 646

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Badanie i wybór rynków docelowych

  Faza gotowości nabywcy. Rynek składa się z ludzi znajdujących się w różnych fazach gotowości do nabycia produktu. Część ludzi nie jest świadoma istnienia produktu, część jest jego świadoma, jedni są o nim poinformowani, inni wykazują tylko zainteresowanie, są tacy co pragnęliby posiadać...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Aliniak Dodano /07.02.2012 Znaków /2 100

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wskaźnik (intensywność) użytkowania

  Rynki mogą być również poddane segmentacji na grupy użytkowników „okazjonalnych", „średnich" i „intensywnych". „Intensywni" użytkownicy stanowią często małą część rynku, lecz mają wysoki udział w ogólnej konsumpcji. Niektóre dane na temat wskaźników użytkowania dla popularnych produktów...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Aliniak Dodano /07.02.2012 Znaków /1 086

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Segmentacja według wieku i dochodu nieinstytucjonalnych klientów banku

  Pod koniec lat 50-ych. fordy i chevrolety były promowane jako samochody o różnych osobo-wościach. Nabywcy forda byli identyfikowani jako „niezależni, impulsywni, męscy, gotowi do zmian i pewni siebie", podczas gdy posiadacze chevroletów byli „konserwatywni, oszczędni, świadomi swojego prestiżu, mniej...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Aliniak Dodano /07.02.2012 Znaków /830

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Segmentacja według płci

  >

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Aliniak Dodano /07.02.2012 Znaków /1 103

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Segmentacja według wielu cech demograficznych

  >

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Aliniak Dodano /07.02.2012 Znaków /913

  praca w formacie txt

Do góry