Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  TRWAŁOŚĆ

  Trwałość jest miara oczekiwanej długości życia produktu. Na przykład, elementem reklamowanym przez Volvo jest najdłuższa przeciętna długość życia ich pojazdów w porównaniu z innymi markami samochodów, co stanowi uzasadnienie ich wysokiej ceny. Kupujący są skłonni płacić więcej za bardziej...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Aliniak Dodano /07.02.2012 Znaków /739

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZGODNOŚĆ ZE STANDARDAMI

  Zgodność ze standardami oznacza stopień, w jakim wzór i cechy użytkowe produkt a zbliżają sic do standardu docelowego. Pokazuje, czy różne jednostki produktu są wykonane identycznie i odpowiadają warunkom technicznym. Przypuśćmy, że samochody Porsche mają przyspieszenie do 60 mil na godzinę w ciągu...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Aliniak Dodano /07.02.2012 Znaków /1 059

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dziewięć sposobów różnicowania proszku do prania

  Procter X Gamble produkuje dziewięć marek proszku do prania: Tide. Cheer. Gain, Dash. Bold. Dreft. Ivory Snów. Oxy-dol i Era. Marki te konkurują ze sobą na półkach supermarketów. Moglibyśmy zapytać, dlaczego firma ta wprowadza kilka marek w ramach jednej klasy produktu, zamiast skoncentrować swoje...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Aliniak Dodano /07.02.2012 Znaków /2 917

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sektor rozproszony

  sektor rozproszony: istnieją liczne, ale niezbyt w ielkiej wagi możliwości różnicowania oferty rynkowej. Na przykład, chociaż restauracja wykorzysta wiele możliwości różnicowania, najprawdopodobniej i tak nie uzyska dużego udziału w rynku. Rentowność nie jest uzależniona od wielkości...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Aliniak Dodano /07.02.2012 Znaków /330

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sektor o wysokiej specjalizacji

  sektor o wysokiej specjalizacji: przedsiębiorstwa mają liczne i potencjalnie bardzo opłacalne możliwości różnicowania. Przykładem mogą być firmy wytwarzające specjalistyczne maszyny dla wybranych segmentów rynku. Małe przedsiębiorstwa mogą być w tych przypadkach równie rentowne, jak...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Aliniak Dodano /07.02.2012 Znaków /365

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sektor scbylkouy

  sektor scbylkouy: potencjalne przewagi konkurencyjne są nieliczne i niezbyt znaczące. Przykładem może być przemysł stalowy, w którym trudno jest zróżnicować produkt i koszt jego wytworzenia. Przedsiębiorstwa starają się zatrudnić najlepszych handlowców i oferować odbiorcom pewne dodatkowe usługi...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Aliniak Dodano /07.02.2012 Znaków /485

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sektor dużej skali

  sektor dużej skali, przedsiębiorstwa uzyskują znaczącą przewagę konkurencyjną, ale tylko w odniesieniu do nielicznych zmiennych. Przykładem może być tutaj przemysł wytwarzający sprzęt dla budownictwa, w którym przedsiębiorstwo może walczyć o uzyskanie pozycji niskiego kosztu lub wysokiego...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Aliniak Dodano /07.02.2012 Znaków /502

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stosowanie megamarketingu przy wchodzeniu na rynki blokowane

  Chęć prowadzenia interesów na określonym rynku lub w określonym kraju nie jest równoznaczna z pozwoleniem działania tam na rozsądnych warunkach. Wejście na rynki blokowane wymaga zastosowania megamarketingu definiowanego jako strategiczna koordynacja umiejętności ekonomicznych, psychologicznych...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Aliniak Dodano /07.02.2012 Znaków /2 453

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PLANY INWAZJI SEGMENT PO SEGMENCIE

  Nawet jeżeli firma planuje przejść do supersegmentu. rozsądnie jest najpierw wejść do jednego segmentu, a plan ekspansji zachować w tajemnicy. Konkurenci nie powinni wiedzieć, do jakiego segmentu firma przesunie się w dalszej kolejności. Ta sytuacja jest przedstawiona na Rysunku 11-12. Trzy firmy A. B...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Aliniak Dodano /07.02.2012 Znaków /2 662

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Problemy wyboru celów rynkowych

  Definiowanie rynku docelowego wywołuje czasami kontrowersje i niepokój. Problemy te powstają zwykle przy obieraniu za cel swoich działań, konsumentów szczególnie podatnych na nie lub gorzej sytuowanych i kierowaniu do nich oferty produktów budzących kontrowersje lub potencjalnie szkodliwych.

  Przez wiele...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Aliniak Dodano /07.02.2012 Znaków /2 099

  praca w formacie txt

Do góry