Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  SYMULOWANE TESTY MARKETINGOWE

  Symulowane testy marketingowe wymagają znalezienia od 30 do i() odpowiednich osób robiących zakupy (w centrum handlowym lub gdzie indziej) i zadania im pytań doty czących znajomości marek i preferencji w odniesieniu do konkretnej klasy produktów. Osoby te są następnie zapraszane na krotki przegląd...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Elena Dodano /07.02.2012 Znaków /2 265

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BADANIE FLUKTUACJI SPRZEDAŻY

  W badaniach fluktuacji sprzedaży, konsumentom, którzy otrzymują bezpłatnie produkt do wypróbowania, ponownie oferuje sie dany produkt lub produkt konkurenta po nieco obniżonej cenie. Produkt może być im ponownie oferowany od trzech do pięciu razy (nasilenie sprzedaży): przedsiębiorstwo odnotowuje. ilu...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Elena Dodano /07.02.2012 Znaków /1 739

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Komercjalizacja produktu

  Testowanie rynku na ogół dostarcza kierownictwu wystarczającej ilości informacji do podjęcia decyzji o wprowadzeniu nowego produktu na rynek, jeżeli przedsiębiorstwo zdecyduje się na komercjalizację, to będzie musiało ponieść największe koszty: zawrzeć kontrakt na produkcję i budowę lub wy...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Elena Dodano /07.02.2012 Znaków /1 452

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Testowanie rynku

  Przypuśćmy, że konsumentowi zostaną pokazane trzy obiekty: A, 13 i C. Mogą to być trzy samochody, reklamy lub nazwiska polityków. Dla pomiaru indywidualnych preferencji dotyczących tych obiektów możliwe są trzy metody: zwykłego uszeregowania, porównywania par obiektów oraz klasyfikacji przez...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Elena Dodano /07.02.2012 Znaków /2 445

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwój produktu

  Stworzenie udanego prototypu może zająć kilka dni, tygodni, miesięcy, a nawet lat. Zaprojektowanie nowego typu samolotu wymaga kilku lat pracy. Nawet opracowanie nowej formuły smakowej może jednak zabrać sporo czasu. Na przykład, Maxwell House, oddział General Foods odkrył, że konsumenci oczekują...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Elena Dodano /07.02.2012 Znaków /4 619

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szacowanie kosztów i zysków

  Po przygotowaniu prognozy sprzedaży, kierow nictwo może oszacować spodziewane koszty i zyski przedsięwzięcia. Koszty oszacowywane są przez działy: badań i rozwoju, produkcji, marketingu i finansowy. W Tabeli 13-3 przedstawione zostały przewidywane, w okresie pięciu lat. w ielkości sprzedaży, kosztów...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Elena Dodano /07.02.2012 Znaków /6 609

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szacowanie wielkości sprzedaży

  Kierownictwo musi ustalić czy sprzedaż l^ędzie dostatecznie wysoka, aby zapewnić odpowiedni zysk. Metody szacowania wielkości sprzedaży zależą od tego czy produkt ten jest nabywany jeden raz. kupowany rzadko, czy też jest produktem nabywanym często. Sprzedaż rośnie na początku, osiąga maksimum, a...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Elena Dodano /07.02.2012 Znaków /916

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SZACOWANIE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW KUPOWANYCH CZYSTO

  Dla często nabywanego nowego produktu, sprzedający musi oszacować wielkość sprzedaży zw iązanej z powtarzaniem zakupów, jak i sprzedaży dokonywanej po raz. pierwszy. W y nika to z faktu, że w artość jednostkowa często nabywanych produktów jest niska, i że ponow ne zakupy następują wkrótce po...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Elena Dodano /07.02.2012 Znaków /1 174

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwój strategii marketingowej

  Kolejnym zadaniem menedżera ds. nowego produktu jest opracowanie planu strategii marketingowej w celu wprowadzenia tego produktu na rynek. W kolejnych stadiach, strategia ta będzie podlegać dalszym udoskonaleniom.

  Plan strategii marketingowej składa się z trzech części. Pierwsza część określa w...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Elena Dodano /07.02.2012 Znaków /3 916

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stosowanie analizy połączonej dla pomiaru preferencji odbiorców

  Preferencje odbiorców wobec alternatywnych koncepcji produktu można zmierzyć za pomocą coraz bardziej popularnej techniki zwanej analizą połączoną (eonjoint analysis). Jest to metoda stosowana do określania stopnia użyteczności, przypisywanego przez konsumentów różnym poziomom atrybutów produktu...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Elena Dodano /07.02.2012 Znaków /2 334

  praca w formacie txt

Do góry