Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Cechy nabywców instytucjonalnych a szybkość akceptacji innowacji

  Organizacje nabywające produkty, także różnią się między soba. pod względem gotowości akceptacji innowacji. Tak więc, twórca nowej metody nauczania chciałby zidentyfikować szkoły, które są skłonne ją zaakceptować. Producent nowego sprzętu medycznego chciałby dotrzeć do szpitali odznaczających...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Elena Dodano /07.02.2012 Znaków /833

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wpływ cech produktu na szybkość akceptacji innowacji

  Szybkość akceptacji innowacji jest uzależniona od cech charaktery żujących dana innowację. Niektóre produkty są akceptowane natychmiast (np. frisbees - plastikowe talerzyki do gry na wolnym pow ietrzu - przyp. tłum.), podczas gdy inne w ymagają długiego czasu dla uzyskania akceptacji (np. samochody z...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Elena Dodano /07.02.2012 Znaków /2 191

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Etapy procesu akceptacji

  Zaobserwowano, że osoby akceptujące nowe produkty przechodzą przez piec następujących stadiów:

  • świadomość: konsument staje się świadomy występowania innowacji, ale nie posiada informacji na jej temat.

  • zainteresowanie; konsument jest stymulowany do poszukiwania informacji na temat...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Elena Dodano /07.02.2012 Znaków /1 286

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Indywidualne różnice w skłonności do akceptacji innowacji

  Ludzie znacznie różnią sie pod względem gotowości do wypróbowywania nowych produktów. Rogers definiuje skłonność do akceptacji innowacji jako „stopień, w jakim jednostka jes; relatywnie wcześniej skłonna do akceptacji nowych pomysłów od innych członków swojej grupy społecznej". W odniesieniu clo...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Elena Dodano /07.02.2012 Znaków /2 617

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcia innowacji, dyfuzji i akceptacji

  Innowacja odnosi się do jakiegokolwiek dobra, usługi lub pomysłu, który jest postrzegany przez kogoś jako nowy. Pomysł może Istnieć od dawna, ale stanowi innowację dla osoby, która go postrzega jako nowy.

  Rozpowszechnienie (dyfuzja) innowacji w społeczeństwie trwa zwykle wiele czasu. Rogers definiuje...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Elena Dodano /07.02.2012 Znaków /1 106

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czy nowe produkty powinny być projektowane dla ry nku krajowego czy światow ego?

  Większość przedsiębiorstw projektuje swoje nowe produkty z myślą o ich sprzedaży głównie na rynku krajowym. Dopiero, jeżeli produkt sprawdzi się i jeżeli jest to konieczne, po jego uprzednim udoskonaleniu, przedsiębiorstwo rozważa możliwość jego eksportu do krajów ościennych lub na rynek...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Elena Dodano /07.02.2012 Znaków /1 952

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gdzie (strategia geograficzna)

  Przedsiębiorstwo musi podjąć decyzje, czy ma wprowadzić nowy produkt w jednej miejscowości. regionie, w kilku regionach, na tynku krajowym czy na rynku międzynarodowym. Niewiele firm ma śmiałość, kapitał i odpowiednie zasoby konieczne do wprowadzenia nowych produktów do sieci dystrybucji w skali...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Elena Dodano /07.02.2012 Znaków /2 260

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Testowanie rynku produktów przemysłowych

  Produkty przemysłowe mogą także być przedmiotem testowania na rynku, przy czym sposoby testowania są różne dla różny ch typów produktów. Drogie towary przemysłowe i nowe technologie będą poddawane tzw. badaniom Alpha i Beta. Testowanie Alpha odnosi się do badania produktów wewnątrz przedsiębiorstwa...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Elena Dodano /07.02.2012 Znaków /3 914

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RYNKI PRÓBNE

  Badania prowadzone na rynkach próbnych są najbardziej zaawansowanym sposobem testowania nowego produktu konsumpcyjnego. w warunkach zbliżonych do rzeczywiście istniejących. przy wprowadzaniu produktu na pełną skalę. Przedsiębiorstwo zwykle współpracuje z zewnętrzną agencją badawczą. nad ustaleniem...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Elena Dodano /07.02.2012 Znaków /7 473

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONTROLOWANE TESTY RYNKOWE

  Szereg agencji badawczych zarządza panelem sklepów, skłonnych do prowadzenia nowych produktów za opłatą. Przedsiębiorstwo, posiadające nowy produkt, określa liczbę i lokalizację sklepów, które pragnie poddać badaniu. Agencja prowadząca badanie, dostarcza produkt do współpracujących sklepów i...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Elena Dodano /07.02.2012 Znaków /1 503

  praca w formacie txt

Do góry