Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Strategia poprawy jakości

  Strategia poprawy jakości ma na celu zwiększenie wartości funkcjonalnej produktu: jego trwałości, niezawodności, szybkości, smaku. Wytwórcy udaje się często wyprzedzić konkurencję przez wprowadzenie ..now ej i udoskonalonej" obrabiarki, samochodu, odbiornika telewizyjnego lub proszku do prania...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Elena Dodano /07.02.2012 Znaków /718

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Faza dojrzałości

  W pewnym momencie następuje zwolnienie tempa wzrostu sprzedaży, co sygnalizuje przejście do fazy względnej dojrzałości. Na ogół laza ta trwa dłużej niż poprzednie i stanowi wielkie wyzwanie dla zarządzania marketingowego. Większość produktów znajduje sie u Jazie dojrzałości cyklu życia i siad...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Elena Dodano /07.02.2012 Znaków /3 170

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Faza wzrostu

  Fazę wzrostu cechuje szybka ekspansja sprzedaży. Produkt zyskuje uznanie odbiorców wcześnie akceptujących nowe wyroby i zaczyna być kupowany przez nabywców średniozamożnych. Na rynek wchodzą nowi konkurenci zachęceni perspektywą produkcji na dużą skalę i dużych zysków. Przedsiębiorstwa te...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Elena Dodano /07.02.2012 Znaków /1 277

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czy pionier rynkowy cieszy się długookresową „przewagą"?

  Przedsiębiorstwa, które planują wprowadzenie nowego produktu musza podjąć decyzję dotycząca „kolejności wejścia na rynek". Przedsiębiorstwo, które wchodzi na rynek jako pierwsze. może odnieść znaczne korzyści, ale rów nocześnie jest to ryzykowne i kosztowne. Późniejsze wejście na rynek ma sens...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Elena Dodano /07.02.2012 Znaków /4 871

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szybka penetracja

  Szybka penetracja polega na wprowadzeniu nowego produktu po niskiej cenie i przy wysokich nakładach na promocję. Strategia ta powinna zapewnić najszybszą penetrację rynku i największy w nim udział. Strategia ta ma uzasadnienie, gdy: rynek jest duży; brak jest świadomości istnienia produktu;...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Elena Dodano /07.02.2012 Znaków /542

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strategia szybkiego zbierania śmietanki

  Strategia szybkiego zbierania śmietanki polega na wprowadzeniu nowego produktu po wysokiej cenie i przy intensywnej promoc ji. Przedsiębiorstwo żąda wysokiej ceny. aby osiągnąć potencjalnie wysoki poziom zysku jednostkowego brutto. Aby przekonać rynek o zaletach produktu, mimo wysokiego poziomu cen...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Elena Dodano /07.02.2012 Znaków /778

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strategia powolnego zbierania śmietanki

  Strategia powolnego zbierania śmietanki polega na wprowadzeniu now ego produktu po wysokiej cenie i przy niskiej promocji. Wysoka cena ułatwia maksymalizację zysków jednostkowych brutto, a niskie nakłady na promcxję pozwalają na utrzymanie kosztów marketingu na niskim poziomie. Uważa się. że to...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Elena Dodano /07.02.2012 Znaków /609

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Międzynarodowy cykl życia produktu

  Zjawisko międzynarodowego cyklu życia produktu jest jednym z czynników wyjaśniających przyczyny zainteresowania przedsiębiorstw krajowych rozwojem rynków zagranicznych. Według Wellsa: „Wiele produktów podlega cyklowi handlowemu, w którym Stany Zjednoczone są początkowo eksporterem, polem tracą swoje...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Elena Dodano /07.02.2012 Znaków /3 486

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cykl życia produktu

  Cykl życia produktu (CŻP) jest ważnym pojęciem marketingowym umożliwiającym wgląd w dynamikę konkurencyjną produktu. Równocześnie może ono prowadzać w błąd. jeżeli nie zostanie właściwie wykorzystane. Aby w pełni zrozumieć CŻP. wyjaśnione zostanie najpierw macierzyste wobec niego pojęcie...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Elena Dodano /07.02.2012 Znaków /363

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Popytowo-technologiczny cykl życia

  Myślenie marketingowe nie powinno zaczynać się od produktu lub nawet klasy produktu, ale raczej od potrzeby. Dany produkt jest tylko jednym z wielu rozwiązań umożliwiających zaspokojenie danej potrzeby. Na przykład, ludzie zawsze odczuwali potrzebę umiejętności liczenia i potrzeba ta nasilała się...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Elena Dodano /07.02.2012 Znaków /3 834

  praca w formacie txt

Do góry