Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Globalna firma

  Globalna firma to taka. która dzięki prowadzeniu działalności w więcej niż tylko jednym kraju. w takich dziedzinach, jak badania i rozwój (B+R), produkcja, logistyka, marketing, osiąga korzyści finansowe w postaci zmniejszonych kosztów oraz polepsza swoją renomę, co nie jest możliwe do osiągnięcia...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Elena Dodano /07.02.2012 Znaków /726

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cła i inne bariery handlu

  cla i inne bariery handlu; w celu ochrony własnego przemysłu rządy nakładają często wysokie cła. Uciekają się one również do stosowania „ukrytych" barier w handlu, takich jak: przedłużanie okresu potrzebnego na otrzymanie pozwolenia na import; wymóg kosztownych dostosowań produktów do norm...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Elena Dodano /07.02.2012 Znaków /425

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Piractwo technologiczne

  piractwo technologiczne; przedsiębiorstwo, które zakłada swój oddział za granicą obawia się. że zagraniczni współpracownicy po zdobyciu wiedzy o sposobie wytwarzania produktu, odłączą się. by otwarcie konkurować, bądź robić to po kryjomu. Miało to już miejsce w różnych dziedzinach, takich jak...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Elena Dodano /07.02.2012 Znaków /404

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strategie wchodzenia na rynki okupowane

  Jakimi strategiami mogą posłużyć sie firmy chcące wejść na rynki okupowane? Biggadike przestudiował strategie zastosowane przez czterdzieści firm. które znalazły sie w takiej sytuacji. Stwierdził, że dziesięć firm w eszło za pomocą niższej ceny. dziewięć dorównało ceną firmie okupującej...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Elena Dodano /07.02.2012 Znaków /4 113

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Usprawniacz

  Usprawniacz bierze produkt lidera, adaptuje go i często ulepsza. Może on zdecydować się na sprzedawanie produktu na innych ry nkach, aby uniknąć konfrontacji z liderem. Często jednak usprawniacz rośnie do rozmiarów pretendenta jak to wielokrotnie bywało z Japończykami, którzy ulepszali produkty...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Elena Dodano /07.02.2012 Znaków /348

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Intensywna promocja

  >

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Elena Dodano /07.02.2012 Znaków /662

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Imitator

  Imitator kopiuje niektóre elementy oferty lidera, ale utrzymuje zróżnicowanie pod względem opakowania, reklamy, ceny itp. Imitatorzy nie przeszkadzają liderowi tak długo, jak nie atakują agresywnie jego rynku. Imitator może nawet pomóc liderowi, chroniąc go przed oskarżeniem o monopolizację...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Elena Dodano /07.02.2012 Znaków /332

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strategia obniżki kosztów produkcji

  strategia obniżki kosztów produkcji; pretendent może osiągnąć niższe koszty produkcji niż. konkurenci, obniżając koszty zatrudnienia i inwestując w bardziej nowoczesny park maszynowy. Firma może wtedy wykorzystać swoje niższe koszty dla wprowadzenia niższych cen. Strategia ta stała się podstawą...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Elena Dodano /07.02.2012 Znaków /376

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strategia polepszonych usług

   strategia polepszonych usług; pretendent może zaoferować konsumentom nowe lub lepsze usługi. IBM osiągnął swój sukces stwierdzając, że konsumenci byli bardziej zainteresowani softwarem i usługami niż hardwarem. Znany atak Avisa na Hertza pod hasłem: Jesteśmy drudzy, więc bardziej się staramy"...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Elena Dodano /07.02.2012 Znaków /421

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strategia innowacji w systemie dystrybucji

  strategia innowacji w systemie dystrybucji; pretendent może odkryć lub rozwinąć nowy sposób dystrybucji. Avon stał się dużą firmą kosmetyczną dzięki udoskonaleniu sprzedaży w systemie door-to-d(x>r zamiast mierzyć się z innymi firmami w sklepach. U.S. Time Company osiągnął wielki sukces masowo...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Elena Dodano /07.02.2012 Znaków /419

  praca w formacie txt

Do góry