Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Globalna standaryzacja czy adaptacja?

  Koncepcja marketingu zakłada, że konsumenci różnią sie pod względem potrzeb oraz, że programy marketingowe są bardziej skuteczne, gdy zostają dostosowane do każdej grupy docelowych konsumentów. Ponieważ stosuje się to w kraju, powinno być tym bardziej przekonujące w stosunku do rynków...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Elena Dodano /07.02.2012 Znaków /4 588

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proces umiędzynarodowienia

  Wiele firm preferuje określone sposoby wejścia na rynki międzynarodowe. Jedno przedsiębiorstwo może preferować eksport, ponieważ minimalizuje to jego ryzyko. Inne woli licencjonowanie, ponieważ jest ono łatwym sposobem zarobienia pieniędzy bez angażowania zbyt dużego kapitału. Jeszcze inne...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Elena Dodano /07.02.2012 Znaków /3 342

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Inwestycje bezpośrednie

  Ostatnią z form wejścia podmiotu zagranicznego na obcy rynek jest objęcie w posiadanie urządzeń montażowych lub produkcyjnych na tym rynku. Zagraniczne przedsiębiorstwo może nabyć część lub wszystkie udziały w lokalnej firmie lub wybudować swoje własne zakłady produkcyjne. Gdy przedsiębiorstwo...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Elena Dodano /07.02.2012 Znaków /1 938

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Joint ventures

  Zagraniczni inwestorzy mogą łączyć się z lokalnymi w celu utworzenia wspólnego przedsięwzięcia (joint venture), w którym obie strony dzielą własność i kontrolę. Tworzenie joint ven-ture może być potrzebne lub pożądane ze względów ekonomicznych i politycznych. Zagranicznej firmie może brakować...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Elena Dodano /07.02.2012 Znaków /1 099

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Licencjonowanie

  Licencjonowanie jest dla producenta prosty m sposobem zaistnienia w marketingu międzynarodowym. Przedmiotem licencji udzielanej firmie zagranicznej za określoną opłatą może być: proces produkcji, znak firmowy, patent, tajemnica handlowa lub inne wartości. Udzielający licencji wchodzi na zagraniczny...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Elena Dodano /07.02.2012 Znaków /3 267

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Eksport bezpośredni

  Przedsiębiorstwa mogą zdecydować się na prowadzenie eksportu na własną rękę. Wielkość inwestycji i ryzyko są nieco większe, lecz zwiększają się również możliwości zwrotu od zainwestowanego kapitału. Przedsiębiorstwo może prowadzić eksport bezpośredni na kilka sposobów:

  • krajowe biuro...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Elena Dodano /07.02.2012 Znaków /1 012

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  W jaki sposób wejść na rynek

  Gdy przedsiębiorstwo wybierze już konkretny kraj. musi ono określić najlepszy sposób wejścia na jego rynek. Ma ono następujące możliwości: ekspon pośredni, eksfx>rt bezpośredni, licencjonowanie, założenie sptjłki joint eenture oraz inwestycje bezpośrednie. Każda kolejna strategia wiąże się ze...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Elena Dodano /07.02.2012 Znaków /552

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  prognoza kosztów i zysków

   prognoza kosztów i zysków; koszty będą uzależnione od wybranej strategii wejścia przedsiębiorstwa na rynek. Jeżeli firma ta będzie zajmować się eksportem bądź korzystać z licencji, jej koszty będą określone w kontrakcie. Jeżeli przedsiębiorstwo umieszcza na rynku zagranicznym zakład...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Elena Dodano /07.02.2012 Znaków /693

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szacowanie ryzyka inwestycji w danym kraju

  Codzienne dochodzą do nas wiadomości o niestabilnych rządach i zachwianych gospodarkach, co powoduje, że firmy wahają się. czy podjąć ryzyko inwestycji za granicą. Jeżeli pozornie bezpieczne rządy, jak reżim szacha w Iranie i Marcosa na Filipinach, mogły upaść, to czy istnieje w ogóle jakiś...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Elena Dodano /07.02.2012 Znaków /2 991

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Decyzja o rozpoczęciu działalności za granica

  Większość przedsiębiorstw wolałaby działać jedynie w kraju, gdyby tylko ry nek krajowy był odpowiednio duży. Kierownicy nie potrzebowaliby uczyć się kolejnego języka obcego, przepisów prawa, operowania nieznanym, niestabilnymi walutami, pokonywania politycznego, praw nego ryzyka i szykan, czy też...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Elena Dodano /07.02.2012 Znaków /2 966

  praca w formacie txt

Do góry