Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  strategia globalna

  strategia globalna traktuje świat jako pojedynczy rynek. Strategia ta jest uzasadniona, gdy siły sprzyjające globalnej integracji są znaczące, zaś siły przemawiające za narodową orientacją są słabe. Przykładem jest drobna elektronika, gdzie w iększość kupujących na całym świecie akceptuje...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Elena Dodano /07.02.2012 Znaków /628

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Reagowanie na japońskich konkurentów

  Chociaż amerykańskie i europejskie firmy nie zareagowały natychmiast na japońskie wyzwanie, to obecnie większość z nich wychodzi z kontrofensywą. IBM wprowadza nowe produkty. automatyzuje swoje fabryki, sprowadza części z zagranicy oraz podejmuje strategiczną współpracę z innymi firmami. Black &...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Elena Dodano /07.02.2012 Znaków /1 070

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ochrona udziału w rynku

  Gdy Japończycy osiągną dominację na rynku, przybierają raczej pozycję obronną niż ofensywną. Obronną strategią Japończyków jest ciągła ofensywa poprzez rozwój produktu i pogłębianie segmentacji ry nku. Japońskie finny, chcąc utrzymać swoją przodującą pozycję, opierają się na dwóch...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Elena Dodano /07.02.2012 Znaków /911

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Budowanie udziału w rynku

  Po zaistnieniu na rynku, firmy japońskie koncentrują swoje siły na zwiększaniu udziału w tym rynku. Opierają się one na strategiach rozwoju produktu i na strategiach rozwoju rynku. Przeznaczają wiele środków na ulepszenie produktu, poprawę jego pozycji na rynku oraz jego rozpowszechnienie, dzięki...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Elena Dodano /07.02.2012 Znaków /773

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kryteria kopenhaskie

  Charakterystyka

  Kryteria kopenhaskie - kryteria, których spełnienie umożliwia państwu europejskiemu ubieganie się o członkostwo w Unii Europejskiej. Szczyt Rady Europejskiej w Kopenhadze, który miał miejsce 21 - 22 czerwca 1993 roku, określił następujące kryteria:

  osiągnięcie przez kraj kandydujący...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.02.2012 Znaków /2 260

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wybór rynku

  Zarówno rząd. jak i japońskie przedsiębiorstwa, poświęcają wiele wysiłku na wyszukanie atrakcyjnych rynków globalnych. Preferują branże globalne, które są kapitałochłonne i naukochłonne. ale które wymagają jedynie niewielkich zasobów naturalnych. Może to być: drobna elektronika, aparaty...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Elena Dodano /07.02.2012 Znaków /748

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wchodzenie na rynek

  Japończycy wysyłają do kraju, stanowiącego docelowy rynek zespoły badawcze, które przez szereg tygodni lub miesięcy dokonują jego głębokiej oceny i wypracowują właściwą strategię. Badają i nabywają licencje zagranicznych technologii. Najpierw rozpoczynają produkcję w Japonii, gdzie tworzą...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Elena Dodano /07.02.2012 Znaków /2 490

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Najlepsze przedsiębiorstwa świata - firmy japońskie

  Niewielu zakwestionuje stwierdzenie, że Japończycy od czasu drugiej wojny św iatowej dokonali cudu gospodarczego. W" relatywnie krótkim czasie osiągnęli przodującą pozycje na globalnym rynku w branżach uważanych za dojrzałe i zdominowane przez niepokonanych dotychczas gigantów: samochodów. motocykli...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Elena Dodano /07.02.2012 Znaków /2 128

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wynalezienie produktu

  Wynalezienie produktu to stw orzenie czegoś now ego. Może ono przybierać dw ie formy. W ynalazek wstecz to ponowne wprowadzenie wcześniejszych form produktu, które są dobrze dostosowane do potrzeb obcego kraju. Firma „National Cash Register" wprowadziła na rynki Ameryki Łacińskiej i Afryki dawniej...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Elena Dodano /07.02.2012 Znaków /1 161

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Adaptacja produktu

  Adaptacja produktu polega na dostosowaniu produktu do lokalnych warunków i preferencji. Adaptacji można dokonywać w różnym zakresie. Przedsiębiorstwo może produkować regionalna wersje swojego wyrobu, jak np. wersje zachodnioeuropejską, północnoamery kańską itp. Może ono również w ytwarzać wersje...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Elena Dodano /07.02.2012 Znaków /1 359

  praca w formacie txt

Do góry