Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Dobra nabywane w sklepie

  Są to dobra nabywane w drodze wy boru i porównania cech takich jak stopień w jakim odpowiadają potrzelx>m, jakość, cena i styl. Przykłady to meble, ubrania, używane samochody i wyposażenie domu.

  Mogą być one podzielone na dobra homogeniczne i niehomogeniczne. Nabywca postrzega dobro homogeniczne jako...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Elena Dodano /07.02.2012 Znaków /928

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dobra kupowane przy okazji.

  Dobra kupowane przy okazji. Są to dobra zwykle kupowane często, natychmiast i z minimalnym wysiłkiem. Przy kładem mogą być w yroby tytoniow e, mydło i gazety.

  Mogą być one dalej podzielone na dobra nabywane regularnie. dobra nabywane pod wpływem impulsu oraz pod wpływem szczególnej potrzeby. Na...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Elena Dodano /07.02.2012 Znaków /1 017

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dobra trwałe, nietrwałe i usługi

  Produkty można podzielić na trzy grupy zależnie od stopnia ich trwałości i materialności:

  • dobra nietrwałe: s4 to dobra materialne używane i konsumowane zwykle raz lub kilka razy. Przykłady, to piwo, mydło. sól. Ponieważ są szybko konsumowane i nabywane często, właściwą strategią jest...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Elena Dodano /07.02.2012 Znaków /1 148

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Decyzje dotyczące linii produktów

  Asortyment składa sie z wielu linii produktów.

  • Linia produktów to grupa produktów w ramach klasy produktów, blisko powiązanych z racji działania w podobny sposób lub sprzedawanych tym samym grupom klientów, dostarczanych tymi samymi kanałami dystrybucji lub będących w podobnej klasie cenowej.

  Każda...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Elena Dodano /07.02.2012 Znaków /755

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hierarchia produktów

  Każdy produkt jest powiązany z innymi produktami. Hierarchia produktów rozciąga się od podstawowej potrzeby do przedmiotów ją zaspokajających. Można wyróżnić siedem poziomów tej hierarchii. Zilustrujmy je na przykładzie polisy ubezpieczeniowej.

  1. Rodzina potrzeb, podstawowa potrzeba leżąca u...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Elena Dodano /07.02.2012 Znaków /2 573

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pięć poziomów produktu

  Planując swoją ofertę rynkową lub produkt, specjalista od marketingu musi myśleć w kategoriach pięciu poziomów produktu (zobacz Rysunek 17-1).1 Najniższy poziom to podstawowy pożytek, to znaczy podstawowa usługa lub korzyść, którą nabywca w rzeczywistości kupuje. W przypadku hotelu jest to...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Elena Dodano /07.02.2012 Znaków /3 731

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest produkt?

  produkt to cokolwiek, co może znaleźć się na tynku, zyskać uwagę, zostać nabyte, użyte lub skonsumowane, zaspokajając czyjeś pragnienie lub potrzebę.

  Produkty na rynku dzielimy na dobra fizyczne (np. samochody, książki), usługi (fryzjer, koncerty), osoby (Michael Jordan. Barbra Streisand)...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Elena Dodano /07.02.2012 Znaków /460

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organizacja globalna

  Szereg firm pominęło etap działu międzynarodowego i przekształciło się w prawdziw ie globalne organizacje (zobacz Marketing globalny 16-5). Przestały one uważać się za firmy krajowe. które odważyły się wejść na zagraniczne ry nki i teraz traktują siebie jako firmy globalne. Osoby zajmujące...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Elena Dodano /07.02.2012 Znaków /4 164

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strategia pośrednia

  strategia pośrednia polega na standaryzacji niektórych zasadniczych elementów oraz dostosowaniu innych do lokalnego rynku. Strategia ta jest właściwa m.in. dla telekomunikacji, w której każdy kraj wymaga pewnego dostosowania sprzętu, ale przedsiębiorstwo może jednocześnie ujednolicić niektóre główne...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Elena Dodano /07.02.2012 Znaków /588

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  strategia wielonarodowa

  strategia wielonarodowa traktuje świat jako portfel możliwości działania na rynkach krajowych. Strategia ta znajdzie zastosowanie wtedy, gdy siły przemawiające za orientacją narodową są mocniejsze, zaś siły przemawiające za globalną integracją słabsze. Jest to charakterystyczne dla dóbr...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Elena Dodano /07.02.2012 Znaków /654

  praca w formacie txt

Do góry