Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Pojęcie i pomiar wartości marki (brand equity)

  Marki różnią się wartością i siłą reprezentowaną na rynku. W skrajnym przypadku istnieją marki nie znane przez większość nabywców. Istnieją też marki o dobrym poziomie, ugruntowane w świadomości klientów (poprzez przypominanie lub rozpoznawanie). Poza tym. istnieją marki o wysokim stopniu...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Elena Dodano /07.02.2012 Znaków /5 510

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym jest marka?

  Być może najw iększą sztuką marketingu jest umiejętność stworzenia, utrzymania, ochrony i ulepszania marki. American Marketing Association definiuje markę w następujący sposób:

  • marka to nazwa, terntiti. symbol, wzór lub ich kombinacja, stworzona celem identyfikacji dóbr lub usług sprzedawcy lub...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Elena Dodano /07.02.2012 Znaków /3 842

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Decyzje dotyczące marki

  Tworząc strategie marketingową dla poszczególnych produktów, sprzedawca musi podjąć decyzje odnośnie marek. Jest to bardzo ważny element w strategii produktu. Z jednej strony wprowadzenie produktu markowego wymaga dużych inwestycji długookresowych, zwłaszcza w dziedzinie reklamy, opakowania i...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Elena Dodano /07.02.2012 Znaków /1 126

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przerzedzanie linii

  Menedżerowie powinni okresowo badać linie i sprawdzać czy nie należy jej przerzedzić. Są ku temu okazje. Pierwsza, gdy w linii znajdują sie zbędne produkty obniżające zyski, co powinno być wyznaczone poprzez analizę kosztów i sprzedaży. RCA zredukował swoją linie telewizorów z 69 do 44 modeli, a...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Elena Dodano /07.02.2012 Znaków /832

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uwypuklenie jednego elementu linii

  Dyrektor linii wybiera na ogół jeden lub kilka produktów, aby położyć na nie nacisk podczas promocji. Menedżerowie mogą faworyzować niższy koniec linii, gdyż przysparza kupujących. Tak więc Sears wprowadza atrakcyjną cenę na maszynę do szycia, aby przyciągnąć kupujących. Rolls Royce reklamuje...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Elena Dodano /07.02.2012 Znaków /1 214

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Decyzja o modernizacji linii

  Nawet gdy długość linii produktów jest odpowiednia, może istnieć potrzeba jej modernizacji. Na przykład, narzędzia produkowane przez firmę mogą wyglądać jak z lat pięćdziesiątych i przez to przegrywać z konkurencją. Powstaje pytanie czy ulepszać elementy linii po kolei, czy też wszystkie...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Elena Dodano /07.02.2012 Znaków /1 112

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROFIL RYNKOWY UNII PRODUKTÓW

  Dyrektor musi orientować sie. jak jego linia jest pozycjonowana względem linii konkurencji. Rozważmy firmę papierniczą i jej linię produktów, na którą składają się rożne gatunki kartonu.' Dwie z głównych cech kartonu to jego gramatura i wykończenie powierzchni. Gramatura wynosi standardowo 90...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Elena Dodano /07.02.2012 Znaków /2 405

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Klasyfikacja dóbr przemysłowych

  Firmy nabywają szeroki wachlarz dóbr i usług. Dobra klasyfikacja dóbr przemysłowych pozwala wybrać odpowiednie strategie marketingowe na rynku przemysłowym. Dobra te można podzielić w oparciu o to, w jaki sposób uczestniczą w procesie produkcyjnym i jaki jest ich względny koszt. Możemy wyróżnić trzy...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Elena Dodano /07.02.2012 Znaków /5 873

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dobra nabywane bez uprzedniego planowania

  Są to dobra, o których istnieniu nabywca nie wie lub nie planuje zazwyczaj ich zakupu. Nowe produkty, np. czujniki wykrywające dym i roboty kuchenne są takimi właśnie dobrami, dopóki nabywcy nie dowiedzą się o ich istnieniu dzięki promocji. Typowym pr<xluktem znanym, lecz nabywanym bez uprzedniego...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Elena Dodano /07.02.2012 Znaków /432

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dobra nabywane w specjalny sposób

  Są to dobra o unikatowej charakterystyce i identyfikacji marki, dla nabycia których znaczna grupa klientów jest skłonna poczynić specjalne wysiłki. Przykłady takich dóbr to dobra służące rozrywce, samochody, sprzęt muzyczny hi-fi. sprzęt fotograficzny. garnitury męskie.

  Mercedes jest przykładem...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Elena Dodano /07.02.2012 Znaków /708

  praca w formacie txt

Do góry