Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Zróżnicowanie geograficzne cen

  Zróżnicowane geograficzne cen polega na tym. że firma decyduje o poziomie swoich cen uwzględniając różnice między regionami i krajami. Czy firma powinna żądać wyższej ceny od odległych klientów celem pokrycia kosztów wysyłki, ryzykując wypadnięcie z tego rynku? Czy firma powinna rozważyć...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Marchewka Dodano /07.02.2012 Znaków /569

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wycena wprowadzająca w błąd.

  >

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Marchewka Dodano /07.02.2012 Znaków /1 609

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dyskryminacja cenowa

  >

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Marchewka Dodano /07.02.2012 Znaków /1 093

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WPŁYW CENY NA INNYCH UCZESTNIKÓW

  Zarząd musi brać również pod uwagę reakcję innych na rozważaną cenę. Jak zareagują na nią dystrybutorzy! Czy personel sprzedający będzie chętnie sprzedawał po tej cenie, czy będzie się uskarżał, że jest ona za wysoka? Jak zareagują na nią konkurenci? Czy dostawcy podniosą swoje ceny w idząc...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Marchewka Dodano /07.02.2012 Znaków /595

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POLITYKA CENOWA FIRMY

  Rozważana cena musi być zgodna z ogólną polityką cenową Finny. Aby zbudować politykę cenową, podejmować i zatwierdzać decyzje w tej kwestii, wiele firm tworzy oddzielny dział cen. Ma to na celu zagwarantowanie, że personel sprzedający operuje cenami, które są do przyjęcia dla nabywców i...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Marchewka Dodano /07.02.2012 Znaków /366

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WPŁYW INNYCH ELEMENTÓW MARKETING MIN NA CENĘ

  Cena końcowa musi uwzględniać jakość produktu i wydatki poniesione na jego promocję. Farris i Reibstein badając związek pomiędzy relatywną ceną. relatywną jakością i relatywną wielkością promocji dla 227 przedsiębiorstw produkujących wyroby konsumpcyjne i doszli do następujących...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Marchewka Dodano /07.02.2012 Znaków /1 015

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PSYCHOLOGICZNE ASPEKTY USTALANIA CEN

  Sprzedawcy powinni wziąć pod uwagę psychologię ustalania cen. a nie tylko względy ekonomiczne. Wielu nabywców traktuje cenę jako wskaźnik jakości. Kiedy Fleischmann podniósł cenę swojego ginu z $4.50 do $5.50. sprzedaż wzrosła. Ustalanie ceny przy uwzględnieniu image produktu jest szczególnie...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Marchewka Dodano /07.02.2012 Znaków /2 499

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  USTALANIE CENT METODĄ PRZETARGU UTAJNIONEGO

  Konkurencyjne ustalanie cen jest powszechne lam, gdzie firmy ubiegają się o kontrakt. Firma uzależnia swoją cenę raczej od oczekiwań, jak konkurencja wyceni swoją ofertę niż na sztywnej relacji do kosztów lub popytu. Firma chce uzyskać dany kontrakt, a to zwykle oznacza konieczność podania ceny...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Marchewka Dodano /07.02.2012 Znaków /2 049

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  USTALANIE CENY METODĄ NAŚLADOWNICTWA

  Przy ustalaniu ceny tą metodą, firma w największym stopniu opiera swoje ceny na cenach konkurencji, przykładając mniej wagi do zagadnień popytu i kosztów. Firma może żądać za swoje produkty mniej, tyle samo lub więcej niż główni konkurenci. W branżach towarów masowych o strukturze...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Marchewka Dodano /07.02.2012 Znaków /1 410

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  METODA KOSZTU DOCELOWEGO

  Pokazaliśmy, że koszty zmieniają się wraz ze skalą produkcji i doświadczeniem przy niej zdobytym. Mogą się one zmienić również jako efekt skoncentrowanych w ysiłków projektantów , inżynierów i zaopatrzeniowców. Japończycy używają metody kosztu docelowego.8 Za pomocą badania rynku ustalają...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Marchewka Dodano /07.02.2012 Znaków /1 656

  praca w formacie txt

Do góry