Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  GRUŹLICA JELITA

  Jest coraz rzadszą chorobą — w miarę jak zmniejsza się częstość gruźlicy płuc. Zwykle bowiem zajęcie jelita jest wtórne w stosunku do płuc. Pierwotna gruźlica jelita jest jeszcze rzadszą sprawą. Obejmuje zwykle okolicę kątnicy. Objawy kliniczne bywają nie-charakterystyczne, np. stany...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kornelcia Dodano /20.11.2013 Znaków /1 607

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nowotworowe zapalenie otrzewnej

  Nowotworowe zapalenie otrzewnej (perito* nitis carcinomatosa) dotyczy najczęściej raka któregoś z narządów jamy brzusznej i wywiązuje się, gdy w trakcie choroby doszło do wysiewu na otrzewnej. W tej chorobie, która przebiega początkowo łagodnie i skrycie, dominującą cechą jest zbieranie się wolnego...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kornelcia Dodano /20.11.2013 Znaków /1 915

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SWIĄD ODBYTU

  Jest objawem pojawiającym się z wielu przyczyn, jak niedostateczna higiena osobista, choroby skóry, wyżej wymienione różne choroby odbytu, grzybice, pasożyty, uczulenia, niektóre leki; niekiedy jednak przyczyn takich doszukać się nie można. Stosownie do tych różnych możliwości rozpoznanie należy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kornelcia Dodano /20.11.2013 Znaków /784

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rak jelita grubego

  Rak jelita grubego występuje najczęściej po sześćdziesiątym roku życia, może się jednak zdarzyć dużo wcześniej. W ostatnich latach zaobserwowano niezrozumiałe zwiększenie częstości występowania raza jelita grubego z jednoczesnym spadkiem częstości występowania raka żołądka. Najczęściej...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kornelcia Dodano /20.11.2013 Znaków /5 453

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Otrzewna

  Otrzewna jest bardzo cienką, bo zaledwie ok. jednomilimetrowej grubości błoną, cechującą się znaczną rozciągliwością i two-rżącą worek zamknięty z wyjątkiem ujść strzępiastych (ostium fimbriosum) obu jajowodów. Zajmuje ona niewiarygodnie dużą powierzchnię, bo równą powierzchni ciała...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kornelcia Dodano /20.11.2013 Znaków /1 429

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NIESPECYFICZNY POJEDYNCZY WRZÓD JELITA GRUBEGO

  Jest bardzo rzadko spotykaną chorobą o nie znanej etiologii. Bywa też skąpoobja-wowy, co powoduje, że z wyjątkiem umiejscowienia w odbytnicy zwykle jest nie rozpoznawany. Niespecyficzny wrzód w prost-nicy bywa znajdywany przy rektoskopii, która jest dużo częstszym badaniem niż kolo-skopia. Osiąga on...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kornelcia Dodano /20.11.2013 Znaków /780

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WRZODZIEJĄCE ZAPALENIE JELITA GRUBEGO

  Jedna z wyżej wymienionych nazw łacińskich wyraża skłonność do tworzenia się wrzodów, druga krwotoczność — jako wyróżniających się cech. Obie nazwy są uzasadnione i używane są alternatywnie w różnych strefach geograficznych świata. W Polsce preferowany jest termin pierwszy, stąd też ten...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kornelcia Dodano /20.11.2013 Znaków /8 538

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZESPÓL KRÓTKIEGO JELITA

  Zespół ten jest stanem chorobowym powstałym na skutek zabiegów operacyjnych wykonywanych z powodu szkód pourazowych, choroby Leśniowskiego-Crohna lub zgorzeli spowodowanej wyłączeniem naczyń zaopatrujących jelito; rzadziej z powodu nowotworu.

  Jak każdy z narządów, tak i jelito ze swą ogromną...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kornelcia Dodano /20.11.2013 Znaków /3 718

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZAPALENIE UCHYŁKÓW JELITA GRUBEGO

  Jelito grube jest odcinkiem przewodu pokarmowego, w którym uchyłki występują najczęściej. Zwykle chodzi tu o tzw. uchyłki fałszywe, tj. takie, których ściana składa się tylko z błon śluzowej i surowiczej, w przeciwieństwie do uchyłków prawdziwych, o ścianie trójwarstwowej. Różnicowanie prawdziwych i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kornelcia Dodano /20.11.2013 Znaków /2 996

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NOWOTWORY ŁAGODNE jelita cienkiego

  Nowotwory łagodne są w jelicie cienkim sprawą rzadką. Wspólną ich cechą jest powolny wzrost i brak objawów dopóty, dopóki nie zaczną utrudniać pasażu jelitowego. Czasami mogą też być źródłem krwotoku. Wykrywa się je najczęściej badaniem radiologicznym. W czasie zabiegu operacyjnego stwierdza się:...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kornelcia Dodano /20.11.2013 Znaków /711

  praca w formacie txt

Do góry