Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Reakcja konkurencji na zmiany ceny

  Finna rozważająca zmianę ceny musi brać pod uwagę nie tylko reakcje klientów, ale również możliwe reakcje konkurencji. Reakcja konkurencji będzie prawdopodobnie najbardziej zdecydowana, jeżeli liczba firm w branży jest niewielka, produkt jest mniej więcej jednakowy, a nabywcy są dobrze...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Melon Dodano /08.02.2012 Znaków /2 634

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stosowanie teorii decyzji do ustalenia prawdopodobnych reakcji na rozważaną obniżkę cen

  Duży koncern chemiczny sprzedawał tworzywa sztuczne dla odbiorców przemysłowych i posiadał udział w rynku około i0%. Zarząd jednak zastanawiał sie. czy aktualna cena SI.00 za funt może być utrzymana przez dłuższy czas. Głównym źródłem troski było szybkie zwiększanie zdolności produkcyjnych...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Melon Dodano /08.02.2012 Znaków /3 444

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System wczesnego ostrzegania

  Charakterystyka

  System wczesnego ostrzegania (nazywany dalej SWO) jest jednym ze składników służących do oceny kondycji finansowej firmy. Umożliwia nam wczesne rozpoznanie zagrożenia i uruchomienie odpowiednich procesów naprawczych. SWO pojawił się jako odpowiedź na liczne bankructwa przedsiębiorstw w...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.02.2012 Znaków /4 289

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System wczesnego ostrzegania

  Charakterystyka

  System wczesnego ostrzegania (nazywany dalej SWO) jest jednym ze składników służących do oceny kondycji finansowej firmy. Umożliwia nam wczesne rozpoznanie zagrożenia i uruchomienie odpowiednich procesów naprawczych. SWO pojawił się jako odpowiedź na liczne bankructwa przedsiębiorstw w...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.02.2012 Znaków /4 289

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Elastyczność cenowa popytu

  Charakterystyka

  cenowa popytu.jpg|right|300px

  Elastyczność cenowa popytu jest to stosunek względnej (procentowej) zmiany wielkości popytu do względnej( procentowej) zmiany czynnika, który tę zmianę wywołał, czyli zmiany ceny danego dobra bądź usługi. Można ją określić tylko w stosunku do czynników...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.02.2012 Znaków /5 701

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Elastyczność cenowa popytu

  Charakterystyka

  cenowa popytu.jpg|right|300px

  Elastyczność cenowa popytu jest to stosunek względnej (procentowej) zmiany wielkości popytu do względnej( procentowej) zmiany czynnika, który tę zmianę wywołał, czyli zmiany ceny danego dobra bądź usługi. Można ją określić tylko w stosunku do czynników...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.02.2012 Znaków /5 701

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Elastyczność cenowa popytu

  Charakterystyka

  cenowa popytu.jpg|right|300px

  Elastyczność cenowa popytu jest to stosunek względnej (procentowej) zmiany wielkości popytu do względnej( procentowej) zmiany czynnika, który tę zmianę wywołał, czyli zmiany ceny danego dobra bądź usługi. Można ją określić tylko w stosunku do czynników...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.02.2012 Znaków /5 701

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Business Process Outsourcing

  Charakterystyka

  Zgodnie ujęciem przedstawionym przez P. Bendora - Samuela 2004 zastosowanie BPO ma umożliwić zwiększanie wartości przedsiębiorstwa - zleceniodawcy dla udziałowców. Zastosowanie takiego typu outsourcingu związane jest z przekazaniem usługodawcy pewnego wyodrębnionego procesu oraz z...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.02.2012 Znaków /1 598

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Oszustwo księgowe

  Charakterystyka

  Zgodnie z MSRF 240 oszustwo księgowe dotyczy działań (pracowników, członków kierownictwa, organów nadzoru, osób trzecich) powodujących fałszywe przedstawienie faktów w sprawozdaniach finansowych, służących uzyskaniu niezgodnych z prawem korzyści. Oszustwo obejmuje: wprowadzanie w...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.02.2012 Znaków /4 170

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Oszustwo księgowe

  Charakterystyka

  Zgodnie z MSRF 240 oszustwo księgowe dotyczy działań (pracowników, członków kierownictwa, organów nadzoru, osób trzecich) powodujących fałszywe przedstawienie faktów w sprawozdaniach finansowych, służących uzyskaniu niezgodnych z prawem korzyści. Oszustwo obejmuje: wprowadzanie w...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.02.2012 Znaków /4 170

  praca w formacie txt

Do góry