Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Marketing wielokanałowy na rynku usług finansowych

  Przedsiębiorstwa, które korzystają z pojedynczych kanałów w sprzedaży zróżnicowanych produktów różnym odbiorcom. będą coraz bardziej narażone na atak ze strony przedsiębiorstw tworzących bardziej odpowiednie kanały.

  Dolna część siatki pokazuje produkty od standardowych po dostosowane do...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Melon Dodano /08.02.2012 Znaków /3 078

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwój wielokanałowych systemów marketingowych

  W przeszłości wiele przedsiębiorstw sprzedawało na pojedynczy rynek korzystając z pojedynczego kanału. Obecnie, wraz z rozwojem segmentacji rynku, wiele przedsiębiorstw zastosowało marketing wielokanałowy. Pojawia się on. kiedy dana firma korzysta z dwóch lub większej liczby kanałów marketingowych w...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Melon Dodano /08.02.2012 Znaków /2 221

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organizacje franchisingowe

  >

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Melon Dodano /08.02.2012 Znaków /435

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwój systemów marketingowych zintegrowanych poziomo

  Inna forma ewolucji kanału wynika z gotowości dwóch lub większej liczby nie związanych ze sobą przedsiębiorstw do połączenia zasobów lub stworzenia wspć>lnych programów w celu wykorzystania pojawiających się możliwości marketingowych. Każdemu przedsiębiorstwu brakuje kapitału, know-how...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Melon Dodano /08.02.2012 Znaków /1 843

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Spółdzielnie detalistów

  Detaliści mogą podjąć inicjatywę i zorganizować nową jednostkę handlową do prowadzenia działalności hurtowej i ewentualnie produkcyjnej. Członkowie jej dokonują swoich zakupów za pośrednictwem spółdzielni detalistów i planują wspólną reklamę. Zyski wracają z powrotem do członków...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Melon Dodano /08.02.2012 Znaków /560

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SYSTEM TYPU UMOWNEGO

  System ten składa się z niezależnych przedsiębiorstw, znajdujących się na różnych poziomach produkcji i dystrybucji, integrujących swoje programy na zasadzie umów, w celu uzyskania oszczędności i/lub większej sprzedaży, niemożliwej do osiągnięcia dla pojedynczego przedsiębiorstwa. Johnston i...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Melon Dodano /08.02.2012 Znaków /1 869

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SYSTEM TYPU ADMINISTROWANEGO

  System ten charakteiyżyje się koordynacją kolejnych etapów produkcji i dystrybucji będącą następstwem nadrzędności wynikającej z wielkości i pozycji jednej ze stron, a nie prawa własności. Firmy wytwarzające produkty o dominującej marce są w stanie zapew nić sobie silną współprac ę handlową...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Melon Dodano /08.02.2012 Znaków /645

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SYSTEM TYPU KORPORACYJNEGO

  System ten polega na łączeniu kolejnych stadiów produkcji i dystrybucji w ramach tej samej organizacji. Integracja pionowa jest preferowana przez przedsiębiorstwa, pragnące posiadać szeroką kontrolę nad kanałami rynku. Może ona mieć charakter wstępujący lub zstępujący. Oto kilka przykładów: Sears...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Melon Dodano /08.02.2012 Znaków /2 134

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwój systemów marketingowych zintegrowanych pionowo

  Jednym z podstawowych dzisiaj kierunków zmian kanałów rynku jest rozwój systemów zintegrowanych pionowo, powstałych w celu konkurowania z konwencjonalnymi kanałami marketingowymi. Ten ostatni obejmuje niezależnego producenta, hurtów nika(-ów) i detal istę(-ów). Każdy z nich posiada osobowość prawną i...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Melon Dodano /08.02.2012 Znaków /912

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dynamika kanalii

  Kanały dystrybucji nic pozostają w bezruchu. Powstają nowe instytucje hurtowe i detaliczne i następuje rozwój nowych systemów kanałów. W tym rozdziale przyjrzyjmy sie obecnym tendencjom w rozwoju systemów marketingowyc h, zintegrowanych pionowo, poziomo i systemów wielokanałowych oraz zobaczymy w jaki...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Melon Dodano /08.02.2012 Znaków /440

  praca w formacie txt

Do góry