Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Opanowywanie konfliktu w kanale

  Niektóre konflikty w kanale mogą mieć charakter konstruktywny. Mogą prowadzić do bardziej dynamicznej adaptacji do zmieniającego się otoczenia. Z drugiej strony, nadmierne konflikty mogą zakłócić funkcjonowanie kanału. Problemem jest lepsze opanowywanie konfliktu, a nie jego eliminacja. Istnieje...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Melon Dodano /08.02.2012 Znaków /1 291

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przyczyny konfliktu w kanale

  Ważne jest rozróżnienie przyczyn, które mogą wywoływać konflikt w kanale. Niektóre przyczyny są łatwe do rozwiązania, inne są trudniejsze.

  Poważną przyczyną jest niekompatyhil;iość celu. Na przy kład, producent może pragnąć osiągnąć szybki wzrost udziału w rynku poprzez politykę niskich...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Melon Dodano /08.02.2012 Znaków /3 247

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konflikt w kanałach zintegrowanych pionowo w branży pakowanych dóbr konsumpcyjnych

  Przez wiele lat potężni producenci pakowanych towarów konsumpcyjnych dysponowali w stosunku do detalistów bardzo silna pozycją przetargową. Wynikało to w znacznym stopniu ze stosowania przez nich strategii typu „puli", w ramach której, w celu stworzenia preferencyjnego traktowania marki, wydawali ogromne...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Melon Dodano /08.02.2012 Znaków /3 095

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konjlikt wielokanałowy

  Konjlikt wielokanałowy powstaje wówczas, kiedy dany producent tworzy dwa lub więcej kanałów konkurujących ze sobą o prowadzenie sprzedaży na tym samym rynku. Kiedy Levi Strauss wyraził zgodę na to. aby poza jego sklepami specjalistycznymi, jego jeansy były sprzedawane za pośrednictwem Searsa i...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Melon Dodano /08.02.2012 Znaków /1 091

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konflikt poziomy

  Konflikt poziomy obejmuje sytuacje sporne występujące między uczestnikami znajdującymi się na tym samym szczeblu w kanale rynku. Niektórzy dealerzy Forda w Chicago narzekali na innych dealerów Forda w tym mieście, że prowadzą zbyt agresywną reklamę i politykę cenową. Niektórzy franchisebiorcy Pizza...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Melon Dodano /08.02.2012 Znaków /806

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Współdziałanie,konflikt i konkurencja w kanale

  Bez względu na to. jak dobrze kanały są zaprojektowane i zarządzane, zawsze pojawi się jakiś konflikt. Jeżeli nie będzie innych powodów, przyczyną może zawsze być brak spójności interesów niezależnych podmiotów. Rozważymy teraz trzy pytania: jakie typy konfliktu powstają w kanałach? Jakie są...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Melon Dodano /08.02.2012 Znaków /450

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rola poszczególnych przedsiębiorstw w kanale

  Systemy zintegrowane pionowo, poziomo i wielokanałowe, uwypuklają dynamiczny i zmieniający sie charakter kanałów. Każde przedsiębiorstwo w danej branży powinno zdefiniować swoją role w strukturze kanału. McCammon wyróżnił pięć ról:

  • uczestnicy wewnętrzni (insiders) są częścią kanału...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Melon Dodano /08.02.2012 Znaków /2 810

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  jednostki zabiegające

   jednostki zabiegające (sthrers). Są to przedsiębiorstwa próbujące zdobyć pozycję uczestnika wewnętrznego. Mają mniejszy dostęp do preferowanych źródeł zaopatrzenia, co może postawić ich w gorszej sytuacji w okresach, kiedy wielkość dostaw podlega ograniczeniom. Ze względu na pragnienie .awansu"...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Melon Dodano /08.02.2012 Znaków /443

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  uczestnicy wewnętrzni

  uczestnicy wewnętrzni (insiders) są częścią kanału dominującego. Mają dostęp do preferowanych źródeł zaopatrzenia i cieszą się wysokim uznaniem w branży. Są zainteresowani utrzymaniem istniejącej struktury- kanału i głównymi zwolennikami obowiązujących w danej branży zasad...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Melon Dodano /08.02.2012 Znaków /326

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Niedogodności marketingu wielokanałowego: konflikt w kanałach rynku w IBM

  Do 1981 roku firma IBM sprzedawała cały swój sprzęt tylko za pośrednictwem l>ezpośredniego personelu sprzedaży. Kiedy w końcu lat siedemdziesiątych IBM dodało komputery osobiste do swojej linii produktu, uniemożliwiło to kontynuowanie sprzedaży za pośrednictwem tego jedynego, kosztownego kanału...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Melon Dodano /08.02.2012 Znaków /6 287

  praca w formacie txt

Do góry