Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  PROCEDURA AUDYTU MARKETINGOWEGO

  Audyt rozpoczyna się spotkaniem pomiędzy audytorem (audytorami) marketingu i urzędnikiem (urzędnikami) przedsiębiorstwa, poświęconym opracowaniu umowy o celach, zasięgu, głębokości, źródłach danych, formacie raportu oraz czasie przeznaczonym na audyt. Przygotowuje się szczegółowy plan ustalający...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Malina Dodano /08.02.2012 Znaków /1 150

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Audyt marketingowy

  Te przedsiębiorstwa, które po zastosowaniu rankingu efektywności odkryją słabości w marketingu powinny rozpocząć dokładniejsze badania zwane audytem marketingowym,3t który definiujemy następująco:

  • audyt marketingowy jest to wszechstronne, systematyczne, niezależne i regularne badanie śmdowiska...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Malina Dodano /08.02.2012 Znaków /3 567

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Efektywność personelu sprzedaży

  Kierownicy ds. sprzedaży musza obserwować następujące wskaźniki efektywności personelu sprzedaży w danym regionie:

  • średnią dzienną liczbę wizyt handlowych na jednego sprzedawcę;

  • średni czas trwania wizyty handlowej na jeden kontakt;

  • średni dochód z jednej wizyty handlowej;

  • średni koszt...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Malina Dodano /08.02.2012 Znaków /1 785

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Efektywność reklamy

  Wielu menedżerów uważa, że zmierzenie tego. co otrzymują w zamian za fundusze wydane na reklamę jest niemal niemożliwe. Powinni jednak przynajmniej obserwować następujące statystyki

  dotyczące:

  • kosztu reklamy na tysiąc potencjalnych klientów, do których dociera dany środek przekazu;

  • procentu...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Malina Dodano /08.02.2012 Znaków /1 167

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Efektywność dystrybucji

  Kierownictwo powinno szukać oszczędnych sposobów dystrybucji. Istnieje szereg metod usprawnienia gospodarki zapasami, poprawy lokalizacji magazynów i transportu. Dość częstym problemem, który pojawia się. kiedy przedsiębiorstwo przeży wa nagły wzrost sprzedaży, jest spadek efektywności dystrybucji...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Malina Dodano /08.02.2012 Znaków /1 225

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kontrola efektywności

  Przypuśćmy, że analiza rentowności wykazuje, że małe zyski przedsiębiorstwa związane są tylko z pewnymi pr(xluktami. obszarami lub rynkami. Powstaje pytanie, czy istnieją skuteczniejsze sposoby kierowania personelem sprzedaży, reklamą, dystrybucją i promocją sprzedaży w obszarze tych słabiej...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Malina Dodano /08.02.2012 Znaków /1 076

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pełne koszty, a koszty bezpośrednie

  Jak wszystkie narzędzia informacji, analiza rentowności marketingu może, zależnie od stopnia zrozumienia jej metod i ograniczeń albo pomóc kierownikowi ds. marketingu, albo w prowadzić go w błąd. Powyższy przykład pokazał pew ną umow ność w wyborze zasad podziału wydatków funkcjonalnych pomiędzy...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Malina Dodano /08.02.2012 Znaków /6 285

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Działanie korekcyjne

  Kiedy wyniki znacznie różnią się od tych, które zakładał plan, kierownictwo musi rozpocząć działanie korekcyjne. Zwykle przedsiębiorstwo decyduje się w pierwszej kolejności na mniej zasadnicze posunięcia, dopiero gdy te zawodzą, stosuje się bardziej drastyczne kroki. Kiedy sprzedaż pewnego...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Malina Dodano /08.02.2012 Znaków /1 081

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obserwacja zadowolenia klienta

  Przedstawione metody kontroli mają głównie charakter finansowy i ilościowy. Są one ważne, ale nie wystarczające. Potrzebne są miary jakościowe, które ostrzegą kierownictwo o mogących mieć miejsce zmianach udziału w rynku. Czujne przedsiębiorstwa tworzą systemy obserwacji opinii i zadowolenia...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Malina Dodano /08.02.2012 Znaków /557

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analiza udziału w rynku

  Wielkość sprzedaży nie pokazuje jak dobrze działa przedsiębiorstwo w porównaniu do konkurencji. W tym celu kierownictwo musi obserwować swój udział w rynku (zobacz Pojęcia i narzędzia marketingu 27-1). Jeśli udział ten idzie w górę, przedsiębiorstwo dogania konkurentów; jeśli spada, pozycja...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Malina Dodano /08.02.2012 Znaków /1 471

  praca w formacie txt

Do góry