Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Mchy

   

  Typ: MCHY (Bryophyta) (gr. bryon - mech, phyton - roślina)

  - gametofity obupłciowe lub rozdzielnopłciowe, mają prymitywne tkanki przewodzące, zbudowane z chwytników, łodyżek i listków (jednowarstwowych, często z nerwem), na szczycie łodyżek występują rodnie i plemnie,

  - sporofity wyrastają na...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Mamert Dodano /14.02.2012 Znaków /484

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Glewiki

   

  Typ: GLEWIKI (Anthocerotophyta) (gr. anthos - kwiat, keros - wosk, phyton - roślina)

  - gametofit obupłciowy, plechowaty, o prostej budowie,

  - rodnie i plemnie ukryte w plesze gametofitu; rodnie nie mają własnych ścian,

  - na gametoficie powstają najczęściej liczne sporofity, na szczycie sporofitu -...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Mamert Dodano /14.02.2012 Znaków /525

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rośliny nienaczyniowe

   

  Rośliny nienaczyniowe (Plantae invasculares) (łac. vasculum - małe naczynie)

  - rośliny bez właściwej tkanki naczyniowej,

  - dominuje gametofit, sporofit nie jest samodzielnym organizmem, wyrasta na gametoficie,

  - rodnie wytwarzają pojedyncze komórki jajowe, a plemnie liczne plemniki wyposażone w wici;...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Mamert Dodano /14.02.2012 Znaków /528

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przegląd systematyczny roślin

   

  KRÓLESTWO: Rośliny

  Rośliny nienaczyniowe

  Glewiki (Anthocerotophyta)

  Wątrobowce (Hepatophyta)

  Rośliny naczyniowe

  Rośliny nasienne

  Rośliny nagonasienne

  Sagowce (Cycadophyta)

  Rośliny okrytonasienne

  TYP / GROMADA:

  Rośliny kwiatowe (Anthophyta)

  KLASA: Dwuliścienne...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Mamert Dodano /14.02.2012 Znaków /690

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Charakterystyka ogólna roślin

   

  Rośliny (Plantae) (łac. planta - roślina) to autotrofy fotosyntetyzujące posiadające chlorofile a i b oraz karotenoidy, rzadko pasożyty i saprofity pośrednie.

   

  Nie są zdolne do ruchu postępowego  (na ogół trwale przytwierdzone do podłoża). Ich ciało jest wielokomórkowe zróżnicowane na tkanki i...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Mamert Dodano /14.02.2012 Znaków /1 010

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czternaście zasad Deminga

  Nie istnieje jedna wersja tych tez. Edwards Deming nigdy ich nie spisał, za każdym razem inaczej je nazywał, choć kolejności nie zmieniał. Może chciał uniknąć tego co krytykował w tezie dziesiątej - zrobienia z tez haseł, które będą wieszane na ścianach i nic nie będą znaczyły. Wprowadził tym...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /14.02.2012 Znaków /32 706

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Decyzje strategiczne

  Charakterystyka

  Decyzje strategiczne są najtrudniejsze dla kierownictwa organizacji. Zależy od nich szansa rozwoju i zdobycia przewagi konkurencyjnej organizacji. Są to najczęściej decyzje scentralizowane, niepowtarzalne, jednostkowe, podejmowane od czasu do czasu.

  Rodzaje problemów strategicznych

  Głownie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /14.02.2012 Znaków /659

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Decyzje strategiczne

  Charakterystyka

  Decyzje strategiczne są najtrudniejsze dla kierownictwa organizacji. Zależy od nich szansa rozwoju i zdobycia przewagi konkurencyjnej organizacji. Są to najczęściej decyzje scentralizowane, niepowtarzalne, jednostkowe, podejmowane od czasu do czasu.

  Rodzaje problemów strategicznych

  Głownie...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /14.02.2012 Znaków /659

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Spółka prawa handlowego

  Charakterystyka

  Spółka prawa handlowego to spółka osobowa bądź kapitałowa której tworzenie, organizację, funkcjonowanie, rozwiązywanie, łączenie, podział i przekształcanie reguluje ustawa z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (KSH). Ponadto w sprawach nieuregulowanych w...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /14.02.2012 Znaków /3 009

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Indos

  Charakterystyka

  Indos - Pisemne oświadczenie składane przez osobę zbywającą prawa do papieru wartościowego. Warunkiem ważności indosu jest złożenie przez zbywcę podpisu, oznaczającego przeniesienie praw na inną osobę (art. 921[1] § 2 KC).

  Indos musi zostać wydany osobie przejmującej prawa do...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /14.02.2012 Znaków /461

  praca w formacie txt

Do góry