Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Rośliny nagonasienne

   

  Rośliny nagonasienne (=nagozalążkowe) (gr. gymnos - nagi, sperma - nasienie)

  - rośliny nasienne drzewiaste lub krzewiaste,

  - wytwarzają proste kwiaty, najczęściej szyszkokształtne, rozdzielnopłciowe, złożone z łuskowatych podstruktur,

  - w szyszkokształtnych kwiatach żeńskich zalążki leżą na...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Mamert Dodano /14.02.2012 Znaków /606

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sagowce

   

  Typ: SAGOWCE (Cycadophyta) (gr. kykos - palma, phyton - roślina)

  - sporofity podobne do palm, najczęściej o krótkich i grubych pniach, zakończonych pióropuszem wielkich pierzastodzielnych liści,

  - wykształcają nagie nasiona powstające w dużych szyszkopodobnych organach, których części szczytowe są...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Mamert Dodano /14.02.2012 Znaków /403

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rośliny nasienne

   

  Rośliny nasienne (Spermatophyta) (gr. sperma - nasienie)

  - wyraźnie dominują sporofity, wyposażone w korzenie, łodygi i liście,

  - gametofity nie są samodzielnymi organizmami, rozwijają się na sporofitach,

  - rozmnażają się głównie za pomocą nasion, powstających w kwiatach - organach...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Mamert Dodano /14.02.2012 Znaków /662

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Paprociowe

   

  Typ: PAPROCIOWE (Pterophyta, Filicinophyta) (gr. pteridion - małe skrzydło, łac. felix - paproć, gr. phyton - roślina)

  - sporofity zbudowane z podziemnej łodygi (kłącza), z której wyrastają korzenie i złożone liście,

  - zarodnie występują na liściach asymilacyjnych albo zarodnionośnych...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Mamert Dodano /14.02.2012 Znaków /814

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skrzypowe

   

  Typ: SKRZYPOWE (Sphenophyta) (gr. sphen - kant, phyton - roślina)

  - sporofity zbudowane z długich kłączy, łodyg i liści,

  - łodygi puste, członowane, składają się z długich międzywęźli i krótkich węzłów, z których wyrastają zredukowane, łuskowate liście zrośnięte w pochewkę,

  - liście...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Mamert Dodano /14.02.2012 Znaków /738

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Widłakowe

   

  Typ: WIDŁAKOWE (Lycophyta) (gr. lykos - wilk, phyton - roślina)

  - sporofity zbudowane z właściwego korzenia i widlasto rozgałęzionych pędów z drobnymi, łuskowatymi liśćmi,

  - liście zróżnicowane na asymilacyjne i zarodnionośne (sporofile) występujące na szczytach wzniesionych pędów,

  -...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Mamert Dodano /14.02.2012 Znaków /554

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Psylotowe

   

  Typ: PSYLOTOWE (Psilotophyta) (gr. psilo - nagi, phyton - roślina)

  - sporofit ma łodygę z wiązką przewodzącą, nie ma właściwego korzenia,

  - łodyga rozgałęzia się, tworząc zawsze 2 odgałęzienia takiej samej długości,

  - brak właściwych liści, występują jedynie małe łuskowate wyrośla z...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Mamert Dodano /14.02.2012 Znaków /429

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rośliny naczyniowe

   

  Rośliny naczyniowe (Plantae vasculares) (łac. vasculum - małe naczynie)

  - rośliny wyposażone we właściwe tkanki naczyniowe,

  - przemiana pokoleń przesunięta na korzyść sporofitu, który wyraźnie dominuje,

  - ok. 470 tys. gatunków dzielonych - w zależności od tego, czy wytwarzają nasiona - na dwie...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Mamert Dodano /14.02.2012 Znaków /383

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rośliny nienasienne

   

  Rośliny nienasienne

  - rośliny nie wytwarzające nasion,

  - wytwarzają w rodniach jedną komórkę jajową, w plemniach - plemniki z wiciami wymagające do zapłodnienia komórek jajowych obecności wody,

  - ok. 13 tys. gatunków dzielonych na gromady (typy): Psylotowe, Widłakowe, Skrzypowe i Paprociowe...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Mamert Dodano /14.02.2012 Znaków /411

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wątrobowce

   

  Typ: WĄTROBOWCE (Hepatophyta) (gr. hepat - wątroba, phyton - roślina)

  - gametofit obupłciowy, plechowaty o złożonej budowie, płatowato rozczłonkowany lub zróżnicowany na łodyżkę i jednowarstwowe listki przytwierdzone do podłoża chwytnikami,

  - rodnie i plemnie osadzone na trzoneczkach, sterczą...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Mamert Dodano /14.02.2012 Znaków /560

  praca w formacie txt

Do góry