Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Scharakteryzuj podstawowe cechy funkcji podaży i funkcji popytu

   

  Popyt to ilość dobra, jaką nabywcy chcą kupić w określonym czasie i przy określonych cenach;

  (2) popyt potencjalny – popyt, który może dotyczyć okresów przyszłych;

  (3) popyt faktyczny – popyt w danym czasie i przy określonych cenach;

  (4) prawo popytu – ceteris paribus zapotrzebowanie na...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Kiejstut Dodano /15.02.2012 Znaków /1 320

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyjaśnij, jakie są możliwe sposoby definiowania rynku

   

  (1) Obszar, gdzie dokonuje się wymiana;

  (2) Instytucja – instrumenty prawne regulujące wymianę;

  (3) Układ wzajemnych oddziaływań – swoboda działania umawiających się stron;

  (4) Ogół stosunków między kupującymi i sprzedającymi;

  (5) Grupa firm i jednostek (gdy mówimy...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Kiejstut Dodano /15.02.2012 Znaków /406

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kwestionariusz badania satysfakcji pracowników (ankieta)

  <centerKWESTIONARIUSZ ANKIETOWY DOTYCZĄCY BADANIA ZADOWOLENIA PRACOWNIKÓW FIRMY</center

  <centerwersja 1 / 2008</center

  1. Zajmowane stanowisko?

  kierownicze specjalistyczne pracownik fizyczny

  2. Okres zatrudnienia w firmie:

  Mniej niż rok 1-2 lat 3-5 lat 5-10 lat Powyżej 10 lat

  3. Atmosfera...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /14.02.2012 Znaków /5 214

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rośliny - Klasa: jednoliścienne

   

  Klasa: Jednoliścienne (Monocotyledoneae)

  - rośliny zielne i nieliczne drzewa,

  - zarodek ma 1 liścień,

  - wiązki przewodzące zamknięte, rozmieszczone nieregularnie na całym przekroju łodygi,

  - liście przeważnie równowąskie z unerwieniem równoległym, bez wyraźnego ogonka liściowego,

  - kwiaty...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Mamert Dodano /14.02.2012 Znaków /421

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rośliny okrytonasienne kwiatowe

   

  Typ: Okrytonasienne = kwiatowe (Angiospermae, Anthophyta, Magnoliophyta) (gr. anthos - kwiat, phyton - roślina)

  - gametofity żeńskie i męskie krańcowo zredukowane,

  - słupki powstają z jednego lub kilku zrośniętych owocolistków odpowiadających makrosporofilom paprotników różnozarodnikowych; ich dolne...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Mamert Dodano /14.02.2012 Znaków /927

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rośliny - Klasa: dwuliścienne

   

  Klasa: Dwuliścienne (Dicotyledoneae)

  - rośliny drzewiaste i zielne,

  - zarodek ma 2 liścienie, wiązki przewodzące otwarte, ułożone w pierścień,

  - liście o unerwieniu siatkowatym, o bardzo różnych kształtach,

  - kwiaty najczęściej 4- lub 5-krotne,

  - ok. 181,5 tys. gatunków, w Polsce 1908 gatunków...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Mamert Dodano /14.02.2012 Znaków /353

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gniotowe

   

  Typ: GNIOTOWE (Gnetophyta) (malajski: ganemu - gatunek rosnący na wyspie Ternate, gr. phyton - roślina)

  - pnącza, krzewy i drzewa;

  posiadają wiele cech charakterystycznych dla roślin okrytonasiennych,

  - drewno zbudowane z naczyń,

  - daleko idąca redukcja gametofitów,

  - szyszkokształtne organy...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Mamert Dodano /14.02.2012 Znaków /419

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rośliny okrytonasienne

   

  Rośliny okrytonasienne (Angiospermae)

  - rośliny mające gametofity żeńskie i męskie krańcowo zredukowane, zbudowane z kilku komórek, nie produkujące rodni ani plemni,

  - sporofity wytwarzają kwiaty złożone z części płonnych i płodnych, przeważnie obupłciowe; zalążnie okrywają zalążki,

  -...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Mamert Dodano /14.02.2012 Znaków /623

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szpilkowe

   

  Typ: SZPILKOWE (Coniferophyta) (łac. conus - szyszka, ferre - nieść, gr. phyton - roślina)

  - drzewa i krzewy; drewno z przewodami żywicznymi,

  - liście w postaci igieł, łusek, rzadziej blaszkowate lub równowąskie

  - kwiaty rozdzielnopłciowe, skupione w szyszkach męskich (mikrostrobilach) i...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Mamert Dodano /14.02.2012 Znaków /539

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Miłorzębowe

   

  Typ: MIŁORZĘBOWE (Ginkgophyta) (jap. ginkyo - srebrna morela, gr. phyton - roślina)

  - sporofity o silnie rozgałęzionym pniu, pędy zróżnicowane na długie i skrócone,

  - liście wachlarzowate o widlastym unerwieniu,

  - kwiaty rozdzielnopłciowe, powstają na krótkopędach,

  - ziarna pyłku przenoszone są...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Mamert Dodano /14.02.2012 Znaków /384

  praca w formacie txt

Do góry