Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Co to jest funkcja produkcji?

   

  Funkcja produkcji określa relacje między wielkością produkcji a liczbą zaangażowanych czynników produkcji. Produkcja jest funkcją pracy, kapitału i zasobów naturalnych. [Produktywność – wielkość produkcji z danego czynnika w jednostce czasu – np. ile produktów rocznie przypada rocznie na jednego...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Kiejstut Dodano /15.02.2012 Znaków /365

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak przebiega typowa funkcja produkcji? Omów podstawowe trzy fazy

   

  Cały czas zwiększamy nakład czynnika produkcji

  Faza I – rośnie Pc, Pp; Pk rośnie dopóki nie zacznie działać prawo malejących przychodów, wtedy (a) Pk max., potem spada;

  (b) Między fazą I a fazą II osiągamy maksymalną produktywność, tzn. Pp max., a Pk = Pp;

  Faza II – Pc rośnie...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Kiejstut Dodano /15.02.2012 Znaków /811

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymień najważniejsze znane ci style zarządzania firmami

   

  Autokratyczny – hierarchia, porządek, jednostronna komunikacja;

  Paternalistyczny – często w małych rodzinnych firmach i w japońskich korporacjach; opieka nad pracownikiem;

  Integratywny – wyłanianie zespołów do wykonania określonych zadań; koordynacja ich działań;

  Samorządowy –...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Kiejstut Dodano /15.02.2012 Znaków /426

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Omów podstawowe tendencje rozwoju firm w ostatnich latach

   

  Kolejno:

  (1) „małe jest piękne” (małe firmy są bardziej efektywne i kreatywne; mniejsze ryzyko);

  (2) „mergerowanie” (fuzje, łączenie małych firm w wielkie korporacje);

  (3) „dywersyfikacja” (różnicowanie produktów i usług w obrębie korporacji, by zmniejszyć ryzyko);

  (4) „holdingi” (spółka...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Kiejstut Dodano /15.02.2012 Znaków /444

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Scharakteryzuj najważniejsze cechy spółki akcyjnej

   

  (1) Minimalny kapitał 500 tys. zł;

  (2) Zazwyczaj ma wielu akcjonariuszy, choć wystarczy tylko 1 (ale nie może to być spółka z o.o.)

  (3) Ma osobowość prawną;

  (4) Władze: zarząd, rada nadzorcza, walne zgromadzenie akcjonariuszy (relacje między nimi określa statut...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Kiejstut Dodano /15.02.2012 Znaków /812

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest spółka komandytowa i jak rozkłada się odpowiedzialność wspólników

   

  (1) 2 rodzaje uczestników: komplementariusze (odpowiadają całym swoim majątkiem) i komandytariusze (odpowiadają kapitałem, który wnieśli do spółki);

  (2) Ta forma jest wygodna, gdy mamy pomysł, a nie mamy kapitału – wtedy szukamy komandytariuszy;

  (3) Opiera się na zaufaniu...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Kiejstut Dodano /15.02.2012 Znaków /535

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Scharakteryzuj podstawowe cechy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

   

  (1) Osoby biorące udział odpowiadają do wysokości wniesionego kapitału; kapitał spółki jest znany;

  (2) Wymagana jest umowa sporządzona u notariusza, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz wniesienie kapitału;

  (3) Minimalny kapitał: 50 tys. zł, jeden udział nie mniej niż...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Kiejstut Dodano /15.02.2012 Znaków /698

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to są dobra Giffena?

   

  Dobra Giffena to takie dobra, których konsumpcja rośnie wraz ze wzrostem ich ceny. Z reguły są to artykuły podstawowe (kartofle – Irlandia 1845r., pieczywo) – ich cena rośnie, więc ludzie koncentrują na nich swe podstawowe budżety i ograniczają konsumpcje innych dóbr.

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Kiejstut Dodano /15.02.2012 Znaków /311

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Scharakteryzuj podstawowe formy własności firm?

   

  (1) Prywatne (w tym rodzinne),

  (2) Spółdzielcze,

  (3) Państwowe,

  (4) Komunalne (związane z administracją terytorialną),

  (5) Pracownicze;

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Kiejstut Dodano /15.02.2012 Znaków /192

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Scharakteryzuj formę spółki jawnej

   

  (1) Spółka osobowa, która prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą, a nie jest inną spółką handlową;

  (2) Także spółka cywilna, jeśli przez dwa kolejne lata jej przychody wynosiły co najmniej 400 tys. euro (tak spółka cywilna musi zostać przekształcona w spółkę jawną);

  (3)...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Kiejstut Dodano /15.02.2012 Znaków /891

  praca w formacie txt

Do góry