Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Co stanowi kryterium podziału ekonomii na pozytywną i normatywną?

   

  Kryterium podziału ekonomii na pozytywną i normatywną są sądy.

  Jeśli ekonomia zajmuje się tylko wyjaśnianiem zjawisk, zachowań i procesów gospodarczych, to określa się ją jako pozytywną. Jeżeli zaś wydaje sądy i formułuje zdania o powinnościach, to ma charakter normatywny.

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Sambor Dodano /15.02.2012 Znaków /307

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Na czym polegają sądy oceniające w ekonomii?

   

  Sądy oceniające w ekonomii:

  a) o wartości etycznej - orzekają, że jakiś czyn, zjawisko gospodarcze lub cały system ma wartość dodatnią lub ujemną; są to sądy a priori;

  b) o słuszności - orzekają, czy co konkretny czyn spowodował i czy był w danej sytuacji najlepszy z możliwych;

  c) o...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Sambor Dodano /15.02.2012 Znaków /411

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym zajmuje się mikroekonomia, a czym makroekonomia?

   

  Mikroekonomia zajmuje się badaniem zjawisk i procesów gospodarczych zachodzących w poszczególnych obszarach gospodarki, obserwowanych i wyjaśnianych z punktu widzenia działalności gospodarczej poszczególnych podmiotów gospodarczych: nabywców, konsumentów, sprzedawców i producentów.

  Makroekonomia zajmuje...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Sambor Dodano /15.02.2012 Znaków /449

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym zajmuje się ekonomia?

   

  Celem ekonomii jest poznanie rzeczywistości gospodarczej, opisanie jej i wyjaśnienie przyczyn i natury zjawisk oraz procesów zachodzących w gospodarce rynkowej, w których podmiotem jest człowiek.

  Za podstawowy problem badawczy uważa się pytanie o sposób dokonywania wyborów ekonomicznych przez uczestników...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Sambor Dodano /15.02.2012 Znaków /414

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie jest pochodzenie nazwy ekonomia?

   

  Stworzył ją Arystoteles. Pochodzi ze złożenia dwóch greckich słów: oikos (gospodarstwo domowe) i nomos (prawo). Oznaczała, że ekonomia jest wiedzą o działalności w oikosie, dającą się ująć w postaci praw naukowych.

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Sambor Dodano /15.02.2012 Znaków /251

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Na czym polega ekonomiczny aspekt ludzkiej działalności?

   

  Gospodarczy charakter działalności ludzi jest jednym z wielu jej aspektów, choć czasem może mieć znaczenie pierwszoplanowe (praca najemna, własna firma).

  Gospodarowanie jest procesem historycznym i w różnych okresach na pierwszy plan wybijały się inne pytania, w zależności od sposobów...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Sambor Dodano /15.02.2012 Znaków /828

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  W jaki sposób państwo realizuje funkcję sprawiedliwości i stabilizacji?

   

  Państwo realizuje funkcję sprawiedliwości poprzez :

  A) progresywny system podatkowy

  B) transfer dochodów – oznacza przesunięcie dochodów od osób posiadających je w nadmiarze do osób , które ich nie posiadają lub mają w niewystarczających ilościach ( program pomocy społecznej)

  Państwo realizuje...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Sambor Dodano /15.02.2012 Znaków /576

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Omów istotę cen maksymalnych i minimalnych

   

  Cena minimalna ustalana jest w sytuacji gdy ,według producentów zbyt niskie ceny równowagi utrzymują się zbyt długo. Cena minimalna jest najniższą ceną jaką muszą zapłacić nabywcy , jest wyższa od cen równowagi na rynku , i ma zapewnić producentom pokrycie kosztów produkcji i oczekiwany zysk. W...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Sambor Dodano /15.02.2012 Znaków /800

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  W jaki sposób państwo ogranicza siłę monopoli na rynku?

   

  Ograniczenie monopoli na rynkach realizuje się za pomocą interwencji na rynkach :

  A) prowadzenie polityki antymonopolowej ( np. ustawodawstwo monopolowe) ;

  B) prowadzenie regulacji mikroekonomicznej , która polega na tym ,że państwo kontroluje wejście i wyjście firm ze zmonopolizowanej branży...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Sambor Dodano /15.02.2012 Znaków /381

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dlaczego dobro publiczne można traktować jako pozytywny efekt zewnętrzny?

   

  Pozytywnym efektem zewnętrznym nazywamy pozytywne przenoszenie skutków działalności jednych przedmiotów gospodarczych na inne.

  Dobra publiczne w postaci bezpłatnej służby zdrowia , edukacji , ochrony środowiska itp. możemy potraktować korzyści zewnętrzne płynące z przynależności do państwa...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Sambor Dodano /15.02.2012 Znaków /333

  praca w formacie txt

Do góry