Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Dlaczego współczesna gospodarka jest oparta na podziale i specjalizacji pracy?

  Specjalizacja czyni gospodarowanie efektywniejszym, wykorzystując różnice w umiejętnościach poszczególnych ludzi w celu uzyskania rosnących korzyści skali.

  Człowiek mający predyspozycje do danej działalności rezygnuje z innych, gdyż ponosi w nich wyższe koszty alternatywne. Posiadane zasoby pracy i...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Benita Dodano /15.02.2012 Znaków /442

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Instytucja zarządzająca

  Charakterystyka

  Instytucja zarządzająca - (ang. Managing authority), jest to minister lub organ administracji publicznej odpowiedzialny za realizację operacyjny|programu operacyjnego lub za nadzorowanie wykorzystania środków pochodzących z Budżetu Europejska|Unii Europejskiej.

  Środki to pochodzą...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /15.02.2012 Znaków /1 149

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Instytucja zarządzająca

  Charakterystyka

  Instytucja zarządzająca - (ang. Managing authority), jest to minister lub organ administracji publicznej odpowiedzialny za realizację operacyjny|programu operacyjnego lub za nadzorowanie wykorzystania środków pochodzących z Budżetu Europejska|Unii Europejskiej.

  Środki to pochodzą...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /15.02.2012 Znaków /1 149

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Inteligencja emocjonalna

  Geneza pojęcia

  Koncepcja inteligencji emocjonalnej pojawiła się w czasie, gdy coraz bardziej intensywniej niż kiedykolwiek poszukujemy odpowiedzi na zadawane pytanie o źródło osiągnięć życiowych. Stawiano sobie coraz częściej pytania jak to się dzieje, że osoby o wysokim ilorazie inteligencji...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /15.02.2012 Znaków /9 907

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kultura ludowa

  Charakterystyka

  Ogół zjawisk, wytworów, zachowań, wartości i znaczeń wytworzonych na poziomie oddolnym. Do kultury ludowej zalicza się głównie zjawiska pozytywnie oceniane. Powszechnie akceptowane i pielęgnowane w ramach społeczności. Twórcy kultury ludowej mogą czerpać wzajemnie ze wspólnych...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /15.02.2012 Znaków /3 477

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Transakcje arbitrażowe

  Charakterystyka

  Transakcje arbitrażowe - zwane arbitrażem, to transakcje, których przedmiotem są instrumenty financial futures. Ich podstawowym celem jest zarabianie na różnicy cen w różnych punktach geograficznych lub pomiędzy różnymi rodzajami transakcji futures.

  Osoby wykorzystujące arbitraż nie...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /15.02.2012 Znaków /2 171

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym różni się racjonalność proceduralna od racjonalności rzeczowej?

   

  Jeżeli działanie gospodarcze posiada następujące cechy:

  a) prawdziwa i pełna wiedza oraz informacje dotyczące przedsięwzięcia,

  b) logiczne rozumowanie i wykorzystanie wiedzy,

  c) umiejętność realizacji decyzji, to określamy je jako rzeczowo racjonalne.

  Jeśli informacje i wiedza są niepełne a...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Sambor Dodano /15.02.2012 Znaków /407

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czy twierdzenie, że rynek stwarza przymus dla podmiotów gospodarczych, jest prawdziwe?

   

  Uznając za przymus presję jednych osób na drugie w celu wymuszenia określonego zachowania, nie możemy stwierdzić, że rynek stwarza przymus.

  Po prostu rynek podlega pewnym prawom i koniecznością ekonomicznym, do których chcąc nie chcąc podmioty gospodarcze muszą się stosować.

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Sambor Dodano /15.02.2012 Znaków /313

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Na czym polega racjonalność działania? Na czym polega racjonalność działania gospodarczego?

   

  Racjonalność polega na wykorzystaniu zasad poprawnego myślenia i skutecznego działania dla osiągnięcia preferowanego celu.

  W gospodarowaniu oznacza to takie działania, które przy danym nakładzie środków pozwalają osiągnąć w maksymalnym stopniu cel lub odwrotnie: przy założonym stopniu...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Sambor Dodano /15.02.2012 Znaków /399

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co oznacza punkt na granicy możliwości produkcyjnych, wewnątrz granicy możliwości produkcyjnych, na zewnątrz granicy możliwości produkcyjnych?

   

  Na granicy możliwości produkcyjnych znajdują się punkty oznaczające wykorzystanie w całości i w najlepszy sposób posiadanych czynników.

  Wewnątrz granicy możliwości produkcyjnych znajdują się kombinacje dóbr, które można wytworzyć przy niepełnym wykorzystaniu czynników produkcji (bezrobocie...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Sambor Dodano /15.02.2012 Znaków /538

  praca w formacie txt

Do góry