Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Torfowiec ciemny

   

  Wygląd: Rośliny o małych główkach, do 15 cm długie; liście gałązkowe wąskie, brązowe lub złotobrązowe, formy cieniste zielone, zawsze z brązową łodyżką; liście łodygowe wydłużone, trójkątne.

  Podobne gatunki: S. rubellum ma czerwoną barwę, główki spłaszczone; liście łodygowe...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Libert Dodano /17.02.2012 Znaków /760

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sphagnum papillosum

   

  Wygląd: Rośliny duże, do 20 cm długie, na oligotroficznych torfowiskach wysokich żółtawozielone; liście łodygowe sze-rokolopatkowate; liście gałązkowe szerokie, błony komórek hyalinowych (hyalocyty) graniczące z komórkami chlorofilowymi (chlorocyty) brodawkowane; występują formy o błonach...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Libert Dodano /17.02.2012 Znaków /739

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sphagnum fimbriatum

   

  Wygląd: Rośliny do 20 cm długie; pąk szczytowy duży, bul-wiasto-stożkowaty; liście gałązkowe wąskie, zaostrzone, żywo zielone; liście łodygowe łopatkowate, zakrąglone półkoliście, w górnej części wyszarpane, co przez lupę wygląda jak „koronka"; często z licznymi sporogonami; trzonek...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Libert Dodano /17.02.2012 Znaków /689

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Torfowiec magellański

   

  Wygląd: Rośliny o dużych główkach, do 20 cm długie, z szerokimi liśćmi gałązkowymi; prawie zawsze czerwonawe, (jedyny gatunek sekcji Cymbifolia z czerwonawym zabarwieniem), rzadko w cieniu niebieskawozielonawe; liście gałązkowe łódeczko-wate, tępe, zakończone ka-pturkowato; liście łodygowe...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Libert Dodano /17.02.2012 Znaków /708

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mchy - Informacje ogólne

   

  Nazwą mech obejmuje się często grupy roślin, które wprawdzie wykazują pewne zewnętrzne podobieństwo do mchów, aie nie są z nimi spokrewnione, na przykład widłaki, widliczki i porosty plucnicę czy mąklę. Przy dokładnej obserwacji widać, że rośliny te wyraźnie różnią się od mchów. Ciało...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Libert Dodano /17.02.2012 Znaków /2 787

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Miedzik (Frullania tamarisci)

   

  Wygląd: Rośliny ok, 1,5 mm szerokie, tworzą duże płaskie darnie czerwonobrązo-we lub miedziane, błyszczące; górne płaty liści szeroko-eiiptyczne, krótko zaostrzone, brzuszne płaty przekształcone w podłużne chełmiaste woreczki wodne; w liściach wyróżniają się komórki podobne do sznurów pereł...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Libert Dodano /17.02.2012 Znaków /1 792

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Miedzik pospolity

   

  Wygląd: Rośliny ok. 1,5 mm szerokie, tworzą matowe, czarnozielone płaskie darninki; liście boczne podzielone na szerokoeliptyczny płat górny i o połowę mniejszy płat dolny, przekształcony w kapturkowaty zbiorniczek wodny; amłigastria łopatko-wate, od połowy dwukiapowe z tępym ząbkiem na brzegu;...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Libert Dodano /17.02.2012 Znaków /631

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przyziemka Muelleriana

   

  Wygląd: Rośliny 3-4 mm szerokie, tworzą sinozielone, płaskie darnie; liście boczne gęsto ułożone, zachodzące, szerokojajowate, zakończone tępo, rzadko krótko dwuzęb-ne; amfigastria dwukrotnie szersze od łodyżki, koliste z zatoką dzielącą je do 1 '3 na dwa płaty; ciałka oleiste przezroczyste...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Libert Dodano /17.02.2012 Znaków /748

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Łuskolist rozesłany

   

  Wygląd: Rośliny 0,5 1 mm szerokie, 2-10 cm długie, rozgałęzione (prostopadle); liście boczne zachodzące (nasiębierne), 1,5-2 razy szersze od łodyżki, do 1/3-1/2 podzielone na 3-4 lancetowate płaty (rys. a dolny: widok brzusznej strony szczytowych rozgałęzień, skala 0,5 mm).

  Podobne gatunki: Kurzia...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Libert Dodano /17.02.2012 Znaków /697

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Porella arboris-vitae

   

  Wygląd: Rośliny do 4 mm szerokie, do 20 om długie, oliwko-wobrązowe, czarniawozielone, także brązowe, złociście lśniące; świeże rośliny mają pieprzowy smak; liście boczne zachodzące z górnym płatem dużym, jajowatym, zakończonym spiczasto i dolnym piatem małym szerokoeliptycznym; amligastria z...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Libert Dodano /17.02.2012 Znaków /629

  praca w formacie txt

Do góry